Metafelt

Med metafelter kan du tilpasse funksjonaliteten og utseendet i Shopify-butikken ved å lagre spesialisert informasjon som vanligvis ikke hentes inn i Shopify-administrator. Du kan bruke metafelter til intern sporing, eller for å vise spesialisert informasjon i nettbutikken på mange ulike måter. En selger av lys ønsker for eksempel kanskje å vise brenntiden for lys på produktsidene, mens en dagligvareforretning kanskje ønsker å vise en produktutløpsdato for hermetikk. Andre eksempler på spesialisert informasjon kan være følgende:

  • delenumre
  • fargekart
  • lanseringsdatoer
  • relaterte produkter
  • sammendrag av blogginnlegg
  • filer for nedlasting
  • ingredienslister

Du kan legge til metafelter til produkter, samlinger, kunder, bestillinger og andre deler av butikken, enten direkte fra Shopify-administrator eller ved å bruke en app fra Shopify App Store.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du koble de fleste metafeltene til temaet ved å bruke temaredigeringsprogrammet. Hvis du bruker eldre temaer, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-ekspert som kan hjelpe deg. Finn ut mer om å leie inn Shopify-eksperter.

Oppsett av nye metafelter involverer følgende oppgaver:

  1. Legge til metafeltdefinisjoner for å legge til felt for spesialisert informasjon på sider i Shopify-administrator
  2. Legge til metafeltverdier for deler av butikken, for eksempel produkter eller varianter
  3. Valgfritt: Koble metafelter til temaet for å vise spesialisert informasjon i nettbutikken

Du kan også overføre eksisterende metafelter til en definisjon. Ved å legge til definisjoner for sett av metafelter håndheves valideringsregler for å sikre at metafeltverdiene er konsekvente og pålitelige. Hvis metafeltverdiene ikke samsvarer med valideringsreglene for definisjonen kan du rette ugyldige metafeltverdier etter overføringen.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis