Legge til verdier for metafelter

Når du har lagt til en metafeltdefinisjon, legger du til verdier for metafeltet på de tilhørende sidene i Shopify-administrator. Hvis du for eksempel oppretter en metafeltdefinisjon for produktets utløpsdato, angir du de spesifikke verdiene for utløpsdato på produktsidene i Shopify-administrator. Ved å legge til verdier i metafeltene kan du lagre spesialisert informasjon for intern sporing eller visning i nettbutikken.

Festete metafelter vises i en redigerbar tabell på Shopify-administratorsidene i samme rekkefølge som de vises i listen Metafeltdefinisjoner. Hvert metafelt viser navnet du valgte da du opprettet metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter angi en verdi.

Metafelter godtar bare de støttede verdiene for sin innholdstype. For mer informasjon om støttede verdier for vanlige typer metafelter, kan du se Innholdstyper og verdier for metafelter.

Eksempelrutiner for å legge til verdier for vanlige typer metafelter

Hvilken prosess du følger for å legge til verdier i et metafelt avhenger av innholdstypen for metafeltet. Metafelter for produkters utløpsdato og kundens fødselsdato bruker for eksempel begge innholdstypen Dato.

Følgende eksempler beskriver trinnene for å legge til verdier i metafelter med ulike innholdstyper.

Neste trinn etter at du har lagt til verdier i metafelter

Når du har lagt til verdier i metafeltene, kan du koble metafeltene til temae for å vise den egendefinerte informasjonen i nettbutikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis