Slette metafelter

Hvis du ikke lenger vil ha et metafelt i en del av butikken, kan du slette metafeltdefinisjonen og alle de tilknyttede verdiene.

Slett en metafeltdefinisjon og alle de tilknyttede verdiene

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
  2. I Administrer metafelt-seksjonen velger du metafeltkategorien som inneholder metafeltdefinisjonen du vil slette.
  3. Klikk på metafeltdefinisjonen du vil slette.
  4. Klikk på Slett, og klikk deretter på Slett igjen for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis