Slette metafelter

Hvis du ikke lenger ønsker et metafelt for en del av butikken, kan du slette metafeltdefinisjonen. Når du sletter en metafeltdefinisjon, kan du velge mellom følgende alternativer:

  • Slett bare metafeltdefinisjonen.
  • Slett både metafeltdefinisjonen og alle tilknyttede metafeltverdier.

Hvis du vil lagre verdiene som er knyttet til et metafelt, sletter du bare metafeltdefinisjonen. Når du har slettet definisjonen, får du tilgang til verdiene ved å [migrere dem til en ny egendefinert metafeltdefinisjon(/manual/metafields/metafield-definitions/migrating-metafields-to-a-definition) med samme navnefelt og nøkkel.

Slette en metafeltdefinisjon

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
  2. Velg den delen av butikken som inneholder metafeltdefinisjonen du vil slette.
  3. Klikk på metafeltdefinisjonen du vil slette.
  4. Klikk Slett, og velg et av følgende alternativer:
    • Klikk på Slett bare definisjon for å vise de tilknyttede verdiene i deler av butikken.
    • Hvis du vil slette både metafeltet og alle de tilknyttede verdiene, klikker du på Slett definisjon og alle metafeltverdier.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis