Vise metafelter i nettbutikken

Etter at du har lagt til metafeltdefinisjoner og tilordnet metafeltverdier for deler av butikken, kan du koble metafelter til temaet for å vise spesialisert informasjon i nettbutikken på en rekke måter. En lysselger vil for eksempel kanskje vise en brenntid for lys på produktsidene, mens en dagligvarebutikk kanskje vil vise en utløpsdato for hermetiske varer.

Andre eksempler på spesialisert informasjon du kan vise i nettbutikken inkluderer følgende:

  • delenumre
  • fargekart
  • lanseringsdatoer for produkter
  • utvalgte produkter eller varianter
  • stjernevurderinger av produkter
  • filer for nedlasting
  • ingredienslister

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du koble de fleste metafeltene til temaet ditt ved å bruke temaredigeringsprogrammet. Hvis du bruker eldre temaer, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-ekspert som kan hjelpe deg.

Koble metafelter til temaet ditt ved å bruke temaredigeringsprogrammet

Hvis temaet støtter metafelter, kan du velge hvordan du vil vise metafelter i nettbutikken ved å bruke temaredigeringsprogrammet. For å finne ut hvilke metafelter som er tilgjengelige i temaet, kan du se temadokumentasjonen eller kontakte temautvikleren.

Du kan koble metafelter til temaet ved å legge til seksjoner eller blokker som støtter dynamiske kilder. Seksjonen Produktinformasjon støtter for eksempel produktmetafelter, og seksjonen Samling støtter samlingsmetafelter.

Etter at du har lagt til en seksjon eller blokk, kan du velge et enkelt metafelt ved å klikke på det dynamiske tilkoblingsikonet:

Koble til dynamisk kildeikon

Hvis det dynamiske tilkoblingsikonet viser +, kan du legge til opptil 20 metafelter ved å klikke på ikonet og deretter velge ett metafelt om gangen:

Sett inn et dynamisk kildeikon

For trinnvise instruksjoner kan du se Bruke metafelter og dynamiske kilder.

Du kan koble en liste med innholdstyper til Tekst- eller Rik tekst-seksjoner og -blokker. Produktreferanselister krever en egendefinert seksjon eller et tredjepartstema som bruker produktlisteinnstillinger.

Redigere temakoden din for å legge til metafelter

Hvis du vil redigere temakoden for å vise metafelter i nettbutikken, kan du bruke Liquid for å henvise til metafelter i sidemalene.

Du må bare redigere temakoden hvis du har erfaring med koding. Hvis du trenger hjelp med å redigere temakoden, kan du leie inn en Shopify-ekspert fra Shopify-ekspertmarkedsplassen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis