Metafeltdefinisjoner

Metafeltdefinisjoner fungerer som maler som spesifiserer hvilken del av butikken et metafelt gjelder for, og hvilke verdier metafeltet kan ha. Før du kan legge til metafeltverdier for spesifikke produkter, bestillinger eller andre deler av butikken, må du først legge til metafeltdefinisjonen for denne informasjonen. Ved å legge til metafeltdefinisjoner sikrer du at de samme valideringsreglene gjelder for alle verdier du angir for et bestemt metafelt.

Du kan legge til metafeltdefinisjoner på Metafelter-siden i Shopify-administrator. Flere typer metafelter kan legges til ved å bruke en app fra Shopify App Store eller ved å redigere temakoden. Du kan ha opptil 100 metafeltdefinisjoner.

Deler av en metafeltdefinisjon

Metafeltdefinisjoner har følgende deler:

Deler av en metafeltdefinisjon
Navn Beskrivelse
Navnefelt og nøkkel

Sammen oppretter navnefelt og nøkkel en unik identifikator for metafeltet. De er adskilt med et ., og kan bare inneholde bokstaver, tall, _ og -.

Du kan bruke et navnefelt for å gruppere lignende metafelter, men hver kombinasjon av navnefelt og nøkkel må være unik. Du kan for eksempel bruke navnefeltet products for å gruppere nøklene expiration_date og rating for produktmetafelter.

Standarddefinisjoner bruker standardiserte navnefelt og nøkler, mens tilpassede definisjoner bruker automatisk genererte navnefelt og nøkler som du kan redigere. Finn ut mer om ulike typer metafeltdefinisjoner.

Verdi Typen og formatet til informasjonen som finnes i metafeltet. For eksempel ren tekst, URL-adresse eller heltall.
Beskrivelse (valgfritt) En beskrivelse av metafeltet som hjelper deg å angi de riktige verdiene. Beskrivelsen vises på siden i Shopify-administrator der du legger til verdier for metafeltet.
Validering (valgfritt) En innstilling du kan konfigurere for å begrense verdiene metafeltet kan inneholde. Du kan angi minimums- og maksimumsverdier, eller bruke regulære uttrykk for å kontrollere intervallet av aksepterte verdier for metafeltet.

For eksempel kan en metafeltdefinisjon for produktets utløpsdato ha navnefelt og nøkkel products.expiration_date, verdien Dato , og beskrivelsen Angi datoen i formetet ÅÅÅÅ/MM/DD . Valideringsreglene kan for eksempel spesifisere at bare datoverdiene 2021/07/01 og 2025/12/31 er gyldige.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se utviklerdokumentasjonen for metafelter.

Typer metafeltdefinisjoner

Når du legger til en metafeltdefinisjon, kan du gjøre en av følgende:

  • Velg en standarddefinisjon.
  • Opprett en tilpasset definisjon.

Når det er mulig bør du bruke en standarddefinisjon for metafelter. Standarddefinisjoner konfigureres automatisk, og er utviklet for å være universelt kompatible på tvers av Shopify. Fordi standarddefinisjoner for metafelter følger standarder som brukes på tvers av alle Shopify-butikker, støttes de av apper, temaer og andre deler av butikken. Noen eksempler på standarddefinisjoner inkluderer produktvurdering, dato og tid, samt relaterte produkter. For mer informasjon om standarddefinisjoner, kan du se standardmetafelter i Shopify.

Du må opprette en tilpasset definisjon under følgende omstendigheter:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis