Migrering av metafelter

Hvis du ønsker å legge til valideringsregler for et eksisterende sett metafelter kan du migrere metafeltene til en definisjon. Når du oppretter en egendefinert definisjon for eksisterende sett med metafelter vil valideringsreglene du angir forhindre deg eller apper fra å legge til ugyldige verdier.

Du migrerer metafelter ved å opprette en egendefinert definisjon for et sett metafelter med et bestemt navnefelt og nøkkel. Du kan migrere metafelter til de fleste innholdstyper, bortsett fra fil, referanse samt sann eller usann. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette egendefinerte definisjoner kan du se følgende:

Du kan bare legge til definisjoner for sett med metafelter som har et navnefelt og en nøkkel med riktig format. Hvis navnefeltet og nøkkelen inneholder spesialtegn kan du ikke migrere settet med metafelter til en definisjon.

Opprett en definisjon for sett med metafelter som ikke har en definisjon ennå

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
 2. Velg den delen av butikken du vil legge til en metafeltdefinisjon for. For eksempel Produkter.
 3. Klikk på Metafelter uten en definisjon, og klikk på Legg til definisjon ved siden av navnefeltet og nøkkelen du vil legge til en definisjon for.
 4. Gå gjennom eksempelmetafeltet for å finne riktig type og valideringsregler for navnefeltet og nøkkelen. For å vise flere eksempelverdier kan du klikke på Vis mer.
 5. Angi følgende informasjon for metafeltdefinisjonen:

  1. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen.
  2. Valgfritt: Angi en beskrivelse for metafeltet i feltet Beskrivelse.
 6. Klikk på Velg innholdstype og velg deretter innholdstypen som passer best med metafeltverdiene fra listen.

 7. Konfigurer innholdstype og valideringsinformasjon ved å gjøre følgende:

  1. Hvis innholdstypen har flere konfigurasjonsalternativer velger du riktig alternativ for metafeltet. For eksempel en måleverdi.
  2. I Validering-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for definisjonen.
 8. Klikk på Lagre.

 9. Se gjennom valideringsresultatene og klikk på Lagre og fortsett.

Hvis noen av metafeltverdiene ikke samsvarer med den nye definisjonen, må du rette opp metafeltverdiene. Når du har lagret definisjonen omdirigeres du automatisk til masseredigeringsprogrammet for å gå gjennom og rette eventuelle valideringsfeil.

Rediger metafelter uten en definisjon

Tredjeparts-metafelter fra en app kan migreres til Shopify-administrator, men de er skjult. Du kan redigere disse metafeltene fra ressurssiden de vises på.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til ressursen med de migrerte metafeltene.
 2. Bla ned til seksjonen Metafelter.
 3. Klikk på Vis alle.
 4. Klikk på Metafelt-linjen for den definisjonen du vil redigere, og legg deretter til verdien.
 5. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke ser seksjonen Metafelter på ressurssiden går du til Innstillinger > Metafelter og kontrollerer at det finnes minst én metafeltdefinisjon. Du kan ikke se metafelter i ressursen uten å ha opprettet minst én metafeltdefinisjon.

Neste trinn etter å ha lagt til metafeltdefinisjoner

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis