Migrere metafelter til en definisjon

Hvis du vil legge til valideringsregler for et eksisterende sett med metafelter, kan du migrere metafeltene til en definisjon. Når du oppretter en egendefinert definisjon for eksisterende sett med metafelter, vil valideringsreglene du angir hindre deg eller appene dine fra å legge til ugyldige verdier.

Du migrerer metafeltene ved å opprette en egendefinert definisjon for et sett med metafelter med et bestemt navnefelt og nøkkel. Når du har opprettet en definisjon, må du rette metafeltverdiene hvis noen verdier for de eksisterende metafeltene ikke samsvarer med definisjonen.

Du kan bare legge til definisjoner for sett med metafelter som har et navnefelt og en nøkkel med riktig format. Hvis navnefeltet og nøkkelen inneholder spesialtegn, kan du ikke migrere dette settet metafelter til en definisjon.

Opprett en definisjon for sett med metafelter som ikke har en definisjon enda

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
 2. I Administrer metafelt-seksjonen velger du kategorien som inneholder metafeltet du vil redigere.
 3. På siden Metafeltdefinisjoner velger du navnefelt og nøkkel du vil opprette en definisjon for.
 4. Angi følgende informasjon for metafeltdefinisjonen:

  1. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen.
  2. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltet.
 5. Klikk på Velg innholdstype, og velg så innholdstypen som passer best med metafeltverdiene fra rullegardinmenyen.

 6. Konfigurer innholdstypen og valideringsinformasjonen:

  1. Hvis innholdstypen har ytterligere konfigurasjonsalternativer, velger du det riktige alternativet for metafeltet. For eksempel en måleverdi.
  2. I Validering-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for definisjonen.
  3. Hvis innholdstypen har en Standard-seksjon velger du en standardenhet.
 7. Klikk på Lagre.

 8. Se gjennom valideringsresultatene og klikk på Lagre og fortsett.

Hvis noen metafeltverdier ikke samsvarer med den nye definisjonen, må du rette metafeltverdiene. Etter at du har lagret definisjonen, blir du automatisk omdirigert til masseredigeringsprogrammet for å gå gjennom og rette eventuelle valideringsfeil.

Neste steg

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene dine, kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis