Migrere metafelter til en definisjon

Hvis du vil legge til valideringsregler for et eksisterende sett med metafelter, kan du migrere metafeltene til en definisjon. Når du oppretter en egendefinert definisjon for eksisterende sett med metafelter, vil valideringsreglene du angir hindre deg eller appene dine fra å legge til ugyldige verdier.

Du kan migrere metafeltene ved å opprette en egendefinert definisjon for et sett metafelter med et bestemt navnefelt og nøkkel. Du kan migrere metafelter til de fleste innholdstyper, bortsett fra fil, referanse og sann eller usann. For mer informasjon om å opprette egendefinerte definisjoner, kan du se følgende:

Du kan bare legge til definisjoner for sett med metafelter som har et navnefelt og en nøkkel med riktig format. Hvis navnefeltet og nøkkelen inneholder spesialtegn, kan du ikke migrere dette settet metafelter til en definisjon.

Opprett en definisjon for sett med metafelter som ikke har en definisjon enda

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Metafelter.
 2. Velg den delen av butikken du vil legge til en metafeltdefinisjon for. For eksempel Produkter.
 3. Klikk på Metafelter uten en definisjon, og klikk på Legg til definisjon ved siden av navnefeltet og nøkkelen du vil legge til en definisjon for.
 4. Gå gjennom eksempelmetafeltet for å finne riktig type og valideringsregler for navnefeltet og nøkkelen. For å vise flere eksempelverdier kan du klikke på Vis mer.
 5. Angi følgende informasjon for metafeltdefinisjonen:

  1. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen.
  2. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metafeltet.
 6. Klikk på Velg innholdstype, og velg innholdstypen som passer best med metafeltverdiene fra listen.

 7. Konfigurer innholdstype og valideringsinformasjon ved å gjøre følgende:

  1. Hvis innholdstypen har ytterligere konfigurasjonsalternativer, velger du det riktige alternativet for metafeltet. For eksempel en måleverdi.
  2. I Validering-seksjonen konfigurerer du Tilleggsregler for definisjonen.
 8. Klikk på Lagre.

 9. Se gjennom valideringsresultatene og klikk på Lagre og fortsett.

Hvis noen metafeltverdier ikke samsvarer med den nye definisjonen, må du rette metafeltverdiene. Etter at du har lagret definisjonen, blir du automatisk omdirigert til masseredigeringsprogrammet for å gå gjennom og rette eventuelle valideringsfeil.

Neste trinn etter å ha lagt til metafeltdefinisjoner

Når du har lagt til definisjoner for metafeltene kan du gjøre følgende:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis