Migrere fra BigCommerce til Shopify

Shopifys Importer butikk-app lar deg migrere bestillings- og kundedata fra BigCommerce til Shopify. Men før du kan importere dataene dine til Shopify, må du eksportere dem fra BigCommerce.

Steg 1: Eksporter butikkdataene dine fra BigCommerce

Det første steget i butikkmigrering er å eksportere produkt-, kunde- og bestillingsdata fra BigCommerce. Når eksporten er fullført, lagres CSV- filer på datamaskinen. De kan du bruke til å importere dataene dine til Shopify.

Eksporter produktdataene dine fra BigCommerce

Når du eksporterer produktene dine fra BigCommerce-butikken, må du sørge for å eksportere ytterligere produkt-og variantopplysninger i tillegg til å eksportere fullstendige produktdata.

Trinn:

 1. Fra BigCommerce-kontrollpanelet går du til Produkter > Eksporter.
 2. Under Alternativer for eksportmal og filformatvelger du Standard og klikker på Fortsett.
 3. I dialogboksen Produkter som vises klikker du på Eksporter produktene mine til en CSV-fil og deretter på Lukk. En CSV-fil som inneholder produktdataene dine lagres på datamaskinen din.
 4. Under Alternativer for eksportmal og filformat velger du Masseredigering og klikker på Fortsett.
 5. Klikk på Eksporter produktene mine til en CSV-fil og deretter på Lukk. En annen CSV-fil som inneholder ytterligere produktinformasjon og variantdata lagres til datamaskinen din.

Eksporter bestillingsdataene dine fra BigCommerce

Trinn:

 1. Fra BigCommerce-kontrollpanelet går du til Bestillinger > Eksporter.
 2. Under Alternativer for eksportmal og filformatvelger du Standard og klikker på Fortsett.
 3. I dialogboksen Bestillinger som vises klikker du på Eksporter bestillingene mine til en CSV-fil og deretter på Lukk. En CSV-fil som inneholder bestillingsdataene dine lagres på datamaskinen din.

Eksporter kundedataene dine fra BigCommerce

Trinn:

 1. Fra BigCommerce-kontrollpanelet går du til Kunder > Eksporter.
 2. Under Alternativer for eksportmal og filformatvelger du Standard og klikker på Fortsett.
 3. I dialogboksen kunder eksporterer som vises, klikker du Eksporter kundene mine til en CSV-fil og deretter klikker du på Lukk. En CSV-fil som inneholder kundedataene lagres på datamaskinen din.

Steg 2: Importer butikkdataene dine til Shopify

Etter at du har eksportert produktene, bestillingene og kundene dine fra BigCommerce til CSV-filer, kan du importere disse filene til Shopify. Du må ha installert Shopifys Importer butikk-app for å begynne.

Trinn:

 1. Fra Shopify administratorklikker du på Apper > Importer butikk.

 2. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Importer butikk-appen lar deg legge til flere filer, slik at du kan legge til alle CSV-filene dine samtidig. Når du importerer produkter, må du legge til de eksporterte filene for både standard- og masseredigeringsmalene for at dataene skal importeres riktig.

 1. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Steg 3: Se gjennom og oppdater de importerte dataene

Hvis dataimporteringen var vellykket, vil du se produktet, bestillingen og kundedataene i Shopify-administratoren. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt. Finn ut hvordan du legger til et produkt eller legger til en kunde i Shopify.

Følgende deler beskriver noe av det som kan skje når du importerer BigCommerce-data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser importoppsummeringssiden informasjon om importen din. Hvis noen av produktene eller kundene dine ble importert med endringer, ser du spesifikke meldinger i Produkter til gjennomgang-delen av importoppsummeringen. Du kan redigere produktene og kundene dine manuelt ved å klikke på Se produkter ved siden av disse meldingene.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis produktets synlighet er satt til skjult i BigCommerce, vil produktet ikke være tilgjengelig for kjøp på Shopify. Hvis du ikke vil at et produkt skal skjules, må du gjøre det tilgjengelig for salgskanalene du velger.

Importerte produkter har ikke lenger målene sine

Hvis kundene dine trenger målene på produktene dine, kan du legge til målene direkte i produktbeskrivelsen.

Enkelte produkter, kunder eller bestillinger kunne ikke importeres

Du vil kanskje legge merke til at noen av produktene, kundene eller bestillingene ikke kunne importeres. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde manuelt.

Alle kunder med den samme e-postadressen eller telefonnummeret blir hoppet over i en import. Kun den seneste kundeoppføringen med de dupliserte dataene vil bli importert.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt i Shopify. For eksempel hvis du selger t-skjorter med alternativer for størrelse og farge, og en av variantene dine inneholder et valg for størrelse, men ikke farge, importeres ikke produktet.

Tagger brukt på importerte oppføringer

Import butikk appen bruker tagger på importerte oppføringer. Tagger gjør det enklere å finne tingene du har importert, se gjennom dem for feil eller foreta justeringer.

Tagger som automatisk brukes på hver importerte oppføring, er i følgende format: import_<date>_<import_id>. Tagger for eventuelle Importfeil kan variere avhengig av plattform eller feil type. for eksempel missing-image eller duplicate-variants.

Du kan beholde disse taggene på de importerte oppføringene, men dette kan skape problemer hvis du bruker tagger som en organisasjons metode for butikken din. For eksempel kan disse taggene være synlige for kundene dine i nettbutikken din. For å unngå dette kan du fjerne dem når du har kontrollert de importerte oppføringene for feil.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, blir de oppdatert hvis en samsvarende kunde blir oppdaget under importen, slik at ingen kundedata i Shopify går tapt. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer hvis ingen e-postadresse samsvarer. Hvis en match blir funnet, oppdateres den eksisterende oppføringen som følger:

  • Status for skattefritak og markedsføringsabonnement overskrives.
  • Tagger, adresser og merknader fra importen legges til.
  • Hvis feltene fornavn, etternavn eller telefonnummer er tomme i den eksisterende oppføringen og inkludert i den importerte kundeoppføringen, blir de lagt til.
 • Hvis Shopify-butikken din eller den tidligere importen allerede inneholder produkter, ignorerer denne importen alle samsvarende produkter. Du vil se listen over utelatte produkter i importsammendraget når importeringen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette den siste rapporten, og du må vente til dataene er slettet helt før du starter en annen import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

Slett import-knappen på Import fullført-siden

 1. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis