Importere CSV-filer med Importer butikk-appen

Hvis du overfører til en Shopify-butikk fra en eksisterende Shopify butikk, eller fra en plattform som ikke er oppført her, kan du bruke Importer butikk-appen til å importere produkter, kunder og lagerbeholdningsdata.

Hensyn

 • Importprosessen oppretter ikke oppfyllelsestjenester. Oppfyllelsestjenester må finnes må finnes i butikken din før du importerer. Hvis importen inneholder en manglende oppfyllelsestjeneste, opprettes et produkt med den manuelle oppfyllelsestjenesten. En melding vises på siden siden for feil i importsammendrag.

Migrere fra en Shopify-butikk til en annen

For å migrere fra en Shopify-butikk til en annen må du først eksportere produkter, kunder og lagerbeholdningsdata til CSV-filer, og deretter importere disse dataene med Importer butikk-appen.

Trinn:

 1. Eksporter følgende data fra din nåværende Shopify-butikk: - Produkter

 2. Fullfør ett av følgende steg, i henhold til det du ser på siden:

- Klikk på Kom i gang. - Under Velg plattform velger du Shopify.

 1. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Importer butikk-appen lar deg legge til flere filer, slik at du kan legge til alle CSV-filene samtidig.

  Opplastede CSV-filer validert og klare til import

 2. Klikk på Fortsett import > Importer.

Migrere fra en annen plattform

Når du overfører til Shopify fra en annen plattform, må du først eksportere butikk dataene fra den nåværende plattformen og legge den til i CSV-filer i et format som leveres av Shopify. Deretter kan du importere disse dataene med Importer butikk-appen.

Trinn:

 1. Eksporter butikkdataene dine.

 2. Bruk CSV-malene for produkter, kunderog lagerbeholdning for å sikre at dataene dine er i det godkjente CSV-filformatet.

 3. Fra Shopify-administratoren til den nye butikken klikker du Apper > Importer butikk. Hvis denne appen ikke vises, må du installere den.

 4. Fullfør ett av følgende steg, i henhold til det du ser på siden:

- Klikk på Kom i gang. - Under Velg plattform velger du Shopify.

 1. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Importer butikk-appen lar deg legge til flere filer, slik at du kan legge til alle CSV-filene samtidig.

  Opplastede CSV-filer validert og klare til import

 2. Klikk på Fortsett import > Importer.

Gå gjennom og oppdater dine importerte data

Hvis dataimporten var vellykket, vil du se dataene i Shopify-administratoren. Hvis noen av produktene eller kundene ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt. Finn ut hvordan du legger til et produkt eller legger til en kunde i Shopify.

Følgende deler beskriver noe av det som kan skje når du importerer data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importeringen er fullført, viser siden Importer sammendrag detaljene for importen. Hvis noen av produktene eller kundene ble importert med endringer, vil du se spesifikke meldinger i PRODUKTER FOR GJENNOMGANG eller KUNDER FOR GJENNOMGANG i importsammendraget. Du kan redigere produktene og kundene manuelt ved å klikke på Vis produkter eller Vis kunder ved siden av disse meldingene.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis produktets synlighet er satt til skjult i butikken, vil produktet ikke være tilgjengelig for kjøp på Shopify. Hvis du ikke vil at et produkt skal skjules, må du gjøre det tilgjengelig for salgskanalene du velger.

Noen produkter eller kunder ble ikke importert

Du vil kanskje legge merke til at noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde manuelt.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt. For eksempel hvis du selger t-skjorter med alternativer for størrelse og farge, og en av variantene dine inneholder et valg for størrelse, men ikke farge, importeres ikke produktet.

Gavekortprodukter

Gavekortprodukter importeres ikke og må opprettes manuelt.

Noen lagerbeholdningsoppføringer kunne ikke importeres

Lagerbeholdning kan bare importeres for butikker med flere steder aktivert. Importprosessen oppretter ikke steder. Steder må finnes i butikken før du importerer. Hvis importeringen inneholder et manglende sted, vises en feilmelding i importsammendraget, og lagerbeholdningen importeres dette stedet.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, blir de oppdatert hvis en samsvarende kunde blir oppdaget under importen, slik at ingen kundedata i Shopify går tapt. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer hvis ingen e-postadresse samsvarer. Hvis en match blir funnet, oppdateres den eksisterende oppføringen som følger:

  • Status for skattefritak og markedsføringsabonnement overskrives.
  • Tagger, adresser og merknader fra importen legges til.
  • Hvis feltene fornavn, etternavn eller telefonnummer er tomme i den eksisterende oppføringen og inkludert i den importerte kundeoppføringen, blir de lagt til.
 • Hvis Shopify-butikken din eller den tidligere importen allerede inneholder produkter, ignorerer denne importen alle samsvarende produkter. Du vil se listen over utelatte produkter i importsammendraget når importeringen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette den siste rapporten, og du må vente til dataene er slettet helt før du starter en annen import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

Slett import-knappen på Import fullført-siden

 1. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis