Migrere fra Squarespace til Shopify

Du kan migrere produkter, kunder og bestillingsdata fra Squarespace til Shopify. Du må eksportere data fra Squarespace før du kan importere dem til Shopify.

Steg 1: Eksporter butikkdataene dine fra Squarespace

Det første steget i butikkmigrering er å eksportere produkt-, kunde- og bestillingsdata fra Squarespace. Når eksporten er fullført, lagres CSV- filer på datamaskinen. De kan du bruke til å importere dataene dine til Shopify.

Eksporter produktdataene dine fra Squarespace

Du kan bare eksportere fysiske produkter og tjenesteprodukter fra Squarespace. Digitale produkter og gavekort blir ikke inkludert i produkteksportfilen din. I tillegg kan Squarespace kun eksportere opptil 2000 produkter, inkludert variantene.

Trinn:

 1. Fra Squarespace-kontoen din klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Avansert > Import/eksport > Eksporter > Produkter.

 3. Klikk på Last ned. En fil med navnet products.csv lagres på datamaskinen din. Denne filen inneholder produktdataene dine.

Eksporter bestillings-og kundedata fra Squarespace

Trinn:

 1. Fra Squarespace-kontoen din klikker du på Handel > Bestillinger.

 2. Klikk på Eksporter.

 3. I dialogen VELG BESTILLINGER SOM SKAL EKSPORTERES fjerner du merkingen av eventuelle bestillinger du ikke vil importere.

 1. Klikk på Neste.

 2. Velg et datointervall fra Inkluder bestillinger fra og klikk på Neste.

 3. Velg hvis du vil eksportere bestillinger for alle produkter eller spesifikke produkter, og klikk på Lagre. En fil med navnet orders.csv is lagret på datamaskinen din. Denne filen inneholder bestillings-og kundedataene dine.

Steg 2: Importer Butikkdata til Shopify

Etter at du har eksportert produkt-, kunde- og bestillingsdataene fra Squarespace til CSV-filer, må du importere disse filene til Shopify. Du må ha Shopifys Importer butikk-app installert for å fullføre dataimporten.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratorenklikker du på Apper > Importer butikk.

 2. Importer butikk-siden klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Du kan legge til CSV-filene individuelt i Importer butikk-appen.

Filer valgt for import

 1. Klikk på Fortsett import > Importering.

Steg 3: Se gjennom og oppdater de importerte dataene dine

Hvis dataimporten din var vellykket, vil du se produkt-, kunde-og bestillings dataene dine i Shopify administrator. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt. Finn ut hvordan du legger til et produkt eller legger til en kunde i Shopify.

Følgende deler beskriver noe av det som kanskje når du importerer Squarespace-data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser importoppsummeringssiden informasjon om importen din. Hvis noen av produktene eller kundene dine ble importert med endringer, ser du spesifikke meldinger i Produkter til gjennomgang-delen av importoppsummeringen. Du kan redigere produktene og kundene dine manuelt ved å klikke på Se produkter ved siden av disse meldingene.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis produktets synlighet er satt til skjult i Squarespace, vil produktet ikke være tilgjengelig for kjøp på Shopify. Hvis du ikke vil at et produkt skal skjules, må du gjøre det tilgjengelig for salgskanalene du velger.

Importerte produkter har ikke lenger målene sine

Hvis kundene dine trenger målene på produktene dine, kan du legge til målene direkte i produktbeskrivelsen.

Tjenesteprodukter importert som fysiske produkter

Hvis du hadde tjenesteprodukter på Squarespace-siden, importeres de til Shopify-butikken som fysiske produkter uten fraktalternativer Hvis tjeneste produktene dine krever reservering eller abonnement, må du installere en egnet app som støtter dette.

Noen produkter, kunder eller bestillinger kunne ikke importeres

Du vil kanskje legge merke til at noen av produktene, kundene eller bestillingene ikke kunne importeres. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde manuelt.

Merk at Squarespace bare kan eksportere opptil 2000 produkter, og hver variant telles som et enkeltstående produkt. Eventuelle produkter over dette tallet inkluderes ikke i eksportfilen, og vil derfor ikke importeres til Shopify-butikken. Hvis for eksempel Squarespace-nettstedet har 500 produkter, og hvert produkt har 5 varianter, forventer du at 2500 rader skal vises i eksportfilen. På grunn av eksport grensen inneholder imidlertid eksportfilen kun 2000 rader med data. De resterende 500 radene er utelatt fra filen, hvilket betyr at 100 produkter, inkludert varianter av disse, ikke eksporteres.

Alle kunder med den samme e-postadressen eller telefonnummeret blir hoppet over i en import. Kun den seneste kundeoppføringen med de dupliserte dataene vil bli importert.

Digitale produkter og gavekort importeres ikke

Digitale produkter og gavekort inkluderes ikke i produkteksportfilen. Du må legge dem til separat i Shopify-butikken din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Salg av tjenester eller digitale produkter og Legge til eller oppdatere gavekortprodukter.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt i Shopify. For eksempel hvis du selger t-skjorter med alternativer for størrelse og farge, og en av variantene dine inneholder et valg for størrelse, men ikke farge, importeres ikke produktet.

Tagger brukt på importerte oppføringer

Import butikk appen bruker tagger på importerte oppføringer. Tagger gjør det enklere å finne tingene du har importert, se gjennom dem for feil eller foreta justeringer.

Tagger som automatisk brukes på hver importerte oppføring, er i følgende format: import_<date>_<import_id>. Tagger for eventuelle Importfeil kan variere avhengig av plattform eller feil type. for eksempel missing-image eller duplicate-variants.

Du kan beholde disse taggene på de importerte oppføringene, men dette kan skape problemer hvis du bruker tagger som en organisasjons metode for butikken din. For eksempel kan disse taggene være synlige for kundene dine i nettbutikken din. For å unngå dette kan du fjerne dem når du har kontrollert de importerte oppføringene for feil.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette den siste rapporten, og du må vente til dataene er slettet helt før du starter en annen import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

Slett import-knappen på Import fullført-siden

 1. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis