Migrere fra Big Cartel til Shopify

Store Importer-appen kan migrere produkt-, bestillings- og kundeopplysninger fra Big Cartel til Shopify. Du må eksportere opplysningene fra Big Cartel før du kan importere dem til Shopify.

Steg 1: Eksporter butikkdataene dine fra Big Cartel

Det første steget i migrering av en butikk er å eksportere dataene fra Big Cartel. Når eksporten er fullført vil datamaskinen laste ned CSV-filer som inneholder Big Cartel-dataene som kan brukes til å importere disse dataene til Shopify.

Steg:

 1. Fra Big Cartel-dashbordet går du til Bestillinger > Sendt.
 2. Klikk på Flere handlinger og klikk Last ned CSV. En CSV-fil som inneholder opplysningene vil bli lagret på datamaskinen din.

Du kan følge trinnene over for å også laste ned ikke-sendte bestillinger.

Steg 2: Importer butikkdata til Shopify

Når du har eksportert bestillinger og kunder fra Big Cartel som CSV-filer, kan du laste ned produktdataene og deretter importere dem til Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Store Importer.

 2. Importer dataene dine til Shopify-siden, velger du Big Cartel fra rullegardinmenyen.

 3. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene.

 4. Utfør følgende steg for å laste ned produktdataene dine:

 5. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Du kan velge så mange CSV-filer som du vil.

 6. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Steg 3: gå gjennom og Oppdater de importerte dataene dine

Hvis dataimporten var vellykket, vil bestillings-, kunde- og produktopplysninger være tilgjengelig i Shopify-administrator. Hvis noen av kundene dine ikke ble importert, kan du legge dem til manuelt. Finn ut hvordan du legger til en kunde i Shopify.

Følgende deler beskriver noe av det som kanskje når du importerer Big Cartel-data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Historiske bestillinger

Bestillinger som ble importert fra den tidligere plattformen migreres bare til Shopify-butikken for historiske formål. Disse bestillingene settes automatisk til Arkivert status. Selv om du teknisk sett kan dearkivere dem, vil du ikke kunne utføre noen funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt bestillinger som er opprettet i en Shopify-butikk.

Enkelte produkter, kunder eller bestillinger kunne ikke importeres

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til produktene manuelt eller legge til en kunde.

Eventuelle kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler e-postadresse eller telefonnummer, vil bare den nyeste kundeoppføringen bli importert.

Tagger brukt på importerte oppføringer

Appen Store Importer legger til tagger til importerte oppføringer. Tagger gjør det enklere å finne tingene du har importert, gå gjennom dem for å se etter feil, eller gjøre justeringer.

Tagger som automatisk legges på hver importerte oppføring er i følgende format: import_<date>_<import_id>. Taggformater for eventuelle importfeil, som manglende bilde eller duplisert variant, varierer basert på plattformen du importerer fra.

Du kan beholde disse taggene på de importerte oppføringene, men dette kan skape problemer hvis du bruker tagger som en organisasjons metode for butikken din. For eksempel kan disse taggene være synlige for kundene dine i nettbutikken din. For å unngå dette kan du fjerne dem når du har kontrollert de importerte oppføringene for feil.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis