Migrere fra BigCommerce til Shopify

Store Importer-appen kan migrere produkt-, bestillings- og kundeopplysninger fra BigCommerce til Shopify. Du må eksportere opplysningene fra BigCommerce før du kan importere dem til Shopify.

Steg 1: Eksporter butikkdataene dine fra BigCommerce

Det første steget i migrering av en butikk er å eksportere produkt-, kunde og bestillingsopplysninger fra BigCommerce. Når eksporten din er fullført vil datamaskinen laste ned CSV-filer som inneholder data fra BigCommerce, som du kan bruke til å importere disse opplysningene til Shopify.

Eksporter produktdataene dine fra BigCommerce

Når du eksporterer produktene dine fra BigCommerce-butikken, må du sørge for å eksportere ytterligere produkt-og variantopplysninger i tillegg til å eksportere fullstendige produktdata.

Steg:

 1. Fra BigCommerce-kontrollpanelet går du til Produkter > Eksporter.
 2. Under Alternativer for eksportmal og filformatvelger du Standard og klikker på Fortsett.
 3. I dialogboksen Produkter som vises klikker du på Eksporter produktene mine til en CSV-fil og deretter på Lukk. En CSV-fil som inneholder produktdataene dine lagres på datamaskinen din.
 4. Under Alternativer for eksportmal og filformat velger du Masseredigering og klikker på Fortsett.
 5. Klikk på Eksporter produktene mine til en CSV-fil og deretter på Lukk. En annen CSV-fil som inneholder ytterligere produktinformasjon og variantdata lagres til datamaskinen din.

Eksporter bestillingsdataene dine fra BigCommerce

 1. Fra BigCommerce-kontrollpanelet går du til Bestillinger > Eksporter.
 2. Under Alternativer for eksportmal og filformatvelger du Standard og klikker på Fortsett.
 3. I dialogboksen Bestillinger som vises klikker du på Eksporter bestillingene mine til en CSV-fil og deretter på Lukk. En CSV-fil som inneholder bestillingsdataene dine lagres på datamaskinen din.

Eksporter kundedataene dine fra BigCommerce

 1. Fra BigCommerce-kontrollpanelet går du til Kunder > Eksporter.
 2. Under Alternativer for eksportmal og filformatvelger du Standard og klikker på Fortsett.
 3. I dialogboksen kunder eksporterer som vises, klikker du Eksporter kundene mine til en CSV-fil og deretter klikker du på Lukk. En CSV-fil som inneholder kundedataene lagres på datamaskinen din.

Steg 2: Importer butikkdata til Shopify

Når du har eksportert produkter, bestillinger og kunder fra BigCommerce til CSV-filer, kan du importere disse filene til Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Store Importer.

 2. Importer dataene dine til Shopify-siden, velger du BigCommerce fra rullegardinmenyen.

 3. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Du kan velge så mange CSV-filer som du vil. Når du importerer produkter, må du legge til de eksporterte filene for både Standard- og Masseredigeringsmalene for at dataene skal importeres riktig.

 4. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Steg 3: gå gjennom og Oppdater de importerte dataene dine

Hvis importen din var vellykket, vil produkt-, bestillings- og kundeopplysninger være tilgjengelig i Shopify-administrator. Hvis noen av produktene eller kundene ikke ble importert, kan du legge dem til manuelt. For mer informasjon kan du se legge til et produkt eller legge til en kunde.

Følgende deler beskriver noe av det som kan skje når du importerer BigCommerce-data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Historiske bestillinger

Bestillinger som ble importert fra den tidligere plattformen migreres bare til Shopify-butikken for historiske formål. Disse bestillingene settes automatisk til Arkivert status. Selv om du teknisk sett kan dearkivere dem, vil du ikke kunne utføre noen funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt bestillinger som er opprettet i en Shopify-butikk.

Enkelte produkter, kunder eller bestillinger kunne ikke importeres

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til produktene manuelt eller legge til en kunde.

Eventuelle kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler e-postadresse eller telefonnummer, vil bare den nyeste kundeoppføringen bli importert.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis noen av produktene dine i BigCommerce hadde produktsynligheten satt til skjult da du eksporterte opplysningene, vil disse produktene fortsatt være skjult når de importeres til Shopify Hvis du ikke ønsker at et produkt skal være skjult, må du gjøre det tilgjengelig for de ønskede salgskanalene.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt i Shopify. La oss for eksempel si at du selger t-skjorter som har ulike alternativer for størrelse og farge. Hvis en av variantene dine har informasjon om størrelsen, men ikke fargen, vil ikke produktet bli importert.

Importerte produkter har ikke lenger målene sine

Hvis kundene dine trenger målene på produktene dine, kan du legge til målene direkte i produktbeskrivelsen.

Tagger brukt på importerte oppføringer

Appen Store Importer legger til tagger til importerte oppføringer. Tagger gjør det enklere å finne tingene du har importert, gå gjennom dem for å se etter feil, eller gjøre justeringer.

Tagger som automatisk legges på hver importerte oppføring er i følgende format: import_<date>_<import_id>. Taggformater for eventuelle importfeil, som manglende bilde eller duplisert variant, varierer basert på plattformen du importerer fra.

Du kan beholde disse taggene på de importerte oppføringene, men dette kan skape problemer hvis du bruker tagger som en organisasjons metode for butikken din. For eksempel kan disse taggene være synlige for kundene dine i nettbutikken din. For å unngå dette kan du fjerne dem når du har kontrollert de importerte oppføringene for feil.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis