Importere CSV-filer med Store Importer-appen.

Hvis du migrerer til Shopify fra en eksisterende Shopify-butikk, eller fra en av plattformene som støttes av Store Importer-appen, kan du bruke Store Importer-appen til å importere opplysninger om produkter, kunder og lagerbeholdning.

Hensyn

 • Importprosessen oppretter ikke oppfyllelsestjenester. Oppfyllelsestjenester må finnes må finnes i butikken din før du importerer. Hvis importen inneholder en manglende oppfyllelsestjeneste, opprettes et produkt med den manuelle oppfyllelsestjenesten. En melding vises på siden siden for feil i importsammendrag.
 • Selv om du kan importere kundekontoer, kan ikke importprosessen migrere kundepassord, fordi passordene opprinnelig ble opprettet med personvernbeskyttelse som er unik for Shopify. Kundene dine må inviteres til å registrere en kontomed e-postadressene du importerte.

Migrere fra en Shopify-butikk til en annen

For å migrere fra én Shopify-butikk til en annen må du først eksportere data om produkter, kunder og lagerbeholdning til CSV-filer, og deretter importere disse dataene med Store Importer-appen.

Steg:

 1. Eksporter følgende data fra din nåværende Shopify-butikk:

 2. På siden Importer dine data til Shopify velger du Shopify fra nedtrekksmenyen.

 3. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Du kan velge så mange CSV-filer som du vil.

 4. Klikk på Fortsett import > Importer.

Migrere fra en annen plattform

Når du migrerer fra en annen plattform til Shopify, må du eksportere butikkdataene fra din nåværende plattform, og deretter legge dataene i CSV-filer i et format som er kompatibelt med Shopify. Når dataene dine er i det korrekte CSV-formatet, kan du importere CSV-filene til Shopify-butikken med Store Importer-appen.

Steg:

 1. Eksporter butikkdataene dine.

 2. Bruk CSV-malene for produkter, kunderog lagerbeholdning for å sikre at dataene dine er i det godkjente CSV-filformatet.

 3. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Importer butikk.

 4. På siden Importer dine data til Shopify velger du Shopify fra nedtrekksmenyen.

 5. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Du kan velge så mange CSV-filer som du vil.

 6. Klikk på Fortsett import > Importer.

Gå gjennom og oppdater dine importerte data

Hvis dataimporten var vellykket, vil du se dataene i Shopify-administratoren. Hvis noen av produktene eller kundene ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt. Finn ut hvordan du legger til et produkt eller legger til en kunde i Shopify.

Følgende deler beskriver noe av det som kan skje når du importerer data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Historiske bestillinger

Bestillinger som ble importert fra den tidligere plattformen migreres bare til Shopify-butikken for historiske formål. Disse bestillingene settes automatisk til Arkivert status. Selv om du teknisk sett kan dearkivere dem, vil du ikke kunne utføre noen funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt bestillinger som er opprettet i en Shopify-butikk.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis produktets synlighet er satt til skjult i butikken, vil produktet ikke være tilgjengelig for kjøp på Shopify. Hvis du ikke vil at et produkt skal skjules, må du gjøre det tilgjengelig for salgskanalene du velger.

Noen produkter eller kunder ble ikke importert

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde manuelt.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt i Shopify. La oss for eksempel si at du selger t-skjorter som har ulike alternativer for størrelse og farge. Hvis en av variantene dine har informasjon om størrelsen, men ikke fargen, vil ikke produktet bli importert.

Gavekortprodukter

Gavekortprodukter importeres ikke og må opprettes manuelt.

Noen lagerbeholdningsoppføringer kunne ikke importeres

Importprosessen oppretter ikke lokalisasjoner. Lokalisasjoner må finnes i butikken før importen. Hvis importen inneholder en manglende lokalisasjon, vises en feilmelding i importsammendraget, og lagerbeholdningen importeres for denne lokalisasjonen.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis