Overføre fra Etsy til Shopify

Du kan migrere produkter, kunder og bestillingsdata fra Etsy til Shopify. Du må eksportere data fra Etsy før du kan importere dem til Shopify.

Steg 1: Eksporter butikkdataene dine fra Etsy

Det første steget i migrering av en butikk er å eksportere produkt-, kunde- og bestillingsopplysninger fra Etsy. Når eksporten din er fullført vil datamaskinen laste ned to CSV-filer som inneholder data fra Etsy, som du kan bruke til å importere disse opplysingene til Shopify.

Eksporter produktdata fra Etsy

 1. Fra Etsy-kontrollpanelet går du til innstillinger > Alternativer > Laste ned data.
 2. Under Gjelende salgsoppføringer klikker du på Last ned CSV. En CSV-fil som inneholder Produktdataene dine lagres på datamaskinen din.

Eksporter kunde-og bestillingsdata fra Etsy

 1. Fra Etsy-kontrollpanelet går du til innstillinger > Alternativer > Laste ned data.
 2. Under Bestillingervelger du Bestillinger som CSV-typen du vil laste ned.
 3. Velg en måned og et år. Hvis du vil laste ned data for et helt år, velger du året. Hvis du har bestillingsdata som går over flere år, kan du laste ned filene for hvert år og importere dem til Shopify samlet.
 4. Klikk på Last ned CSV. En CSV-fil som inneholder kunde- og bestillingsdataene lagres på datamaskinen din.

Eksporter bestillingsdataene fra Etsy

 1. Fra Etsy-kontrollpanelet går du til Butikkadministrator og klikker deretter Innstillinger > Alternativer > Laste ned data.
 2. Under Bestillingervelger du Bestillingselementer som CSV-typen som skal lastes ned.
 3. Velg en måned og et år. Hvis du vil laste ned data for et helt år, velger du året. Hvis du har bestillingsdata for flere år, kan du laste ned filene for hvert år og importere dem til Shopify samlet.
 4. Klikk på Last ned CSV. En CSV-fil som inneholder bestillingselementene lagres på datamaskinen din.

Steg 2: Importer butikkdata til Shopify

Når du har eksportert produkter, kunder, bestillinger og bestillingsvarer fra Etsy til CSV-filer, kan du importere disse filene til Shopify. Hvis du vil importere bestillinger må du legge til filer for både bestillinger og bestillingsvarer for at importen skal fungere.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Store Importer.

 2. På siden Importer dine data til Shopify velger du Etsy fra nedtrekksmenyen.

 3. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene.

 4. Klikk på Fortsett importering > Importer.

 5. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene.

 6. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Steg 3: gå gjennom og Oppdater de importerte dataene dine

Hvis importen din var vellykket, vil produkt-, kunde- og bestillingsdata nå være tilgjengelig i Shopify-administrator. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt. Finn ut hvordan du legger til et produkt eller legger til en kunde i Shopify.

Følgende deler beskriver noe av det som kanskje når du importerer Etsy-data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Historiske bestillinger

Bestillinger som ble importert fra den tidligere plattformen migreres bare til Shopify-butikken for historiske formål. Disse bestillingene settes automatisk til Arkivert status. Selv om du teknisk sett kan dearkivere dem, vil du ikke kunne utføre noen funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt bestillinger som er opprettet i en Shopify-butikk.

Enkelte produkter, kunder eller bestillinger kunne ikke importeres

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til produktene manuelt eller legge til en kunde.

Eventuelle kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler e-postadresse eller telefonnummer, vil bare den nyeste kundeoppføringen bli importert.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis noen av produktene dine i Etsy hadde produktsynligheten satt til skjult da du eksporterte opplysningene, vil disse produktene fortsatt være skjult når de importeres til Shopify. Hvis du ikke ønsker at et produkt skal være skjult, må du gjøre det tilgjengelig for de ønskede salgskanalene.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt i Shopify. La oss for eksempel si at du selger t-skjorter som har ulike alternativer for størrelse og farge. Hvis en av variantene dine har informasjon om størrelsen, men ikke fargen, vil ikke produktet bli importert.

Importerte produkter har ikke lenger målene sine

Hvis kundene dine trenger målene på produktene dine, kan du legge til målene direkte i produktbeskrivelsen.

Tagger brukt på importerte oppføringer

Appen Store Importer legger til tagger til importerte oppføringer. Tagger gjør det enklere å finne tingene du har importert, gå gjennom dem for å se etter feil, eller gjøre justeringer.

Tagger som automatisk legges på hver importerte oppføring er i følgende format: import_<date>_<import_id>. Taggformater for eventuelle importfeil, som manglende bilde eller duplisert variant, varierer basert på plattformen du importerer fra.

Du kan beholde disse taggene på de importerte oppføringene, men dette kan skape problemer hvis du bruker tagger som en organisasjons metode for butikken din. For eksempel kan disse taggene være synlige for kundene dine i nettbutikken din. For å unngå dette kan du fjerne dem når du har kontrollert de importerte oppføringene for feil.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis