Migrere fra Lightspeed til Shopify

Hvis du bruker Lightspeed Retail eller Lightspeed eCommerce, kan du migrere produktene dine til Shopify. Du må installere eCom-butikken din og eksportere dataene fra Lightspeed, og deretter kan du importere dem til Shopify med Store Importer-appen.

Steg 1: Eksporter butikkdata fra Lightspeed

Det første trinnet for å migrere Lightspeed-butikken til Shopify er å eksportere butikkdataene fra Lightspeed i CSV-format. Det er fire separate CSV-filer du kan eksportere:

Før du starter eksporten må du sørge for at du har installert Lightspeed eCom.

Eksporter produktdata fra Lightspeed eCommerce

Du kan laste ned produktinformasjon som produktvarianter, tittel, beskrivelse, bilder, pris, samlinger og tagger med produkt-CSV-filen fra Lightspeed eCommerce.

Steg:

 1. Logg på Lightspeed eCommerce-kontoen.

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. I sidefeltet klikker du på Verktøy, og deretter Eksporter.

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. Eksporter-siden klikker du på Legg til eksport.

 4. Velg Produkter fra rullegardinmenyen, og klikk på Eksporter.

 5. Eksporter-siden klikker du på Last ned ved siden av eksporten Lagerbeholdning.

 6. Lagre produkt-CSV-filen fra Lightspeed eCommerce til datamaskinen din når du blir bedt om det.

Eksporter nettkundedata fra Lightspeed eCommerce

Du kan laste ned informasjon om nettkunder som kundens navn, e-postadresse og adresse med kunde-CSV-filen fra Lightspeed eCommerce.

Steg:

 1. Klikk på Verktøy fra sidefeltet Lightspeed eCommerce, og deretter på Eksporter.

 2. Eksporter-siden klikker du på Legg til eksport.

 3. Velg Kunder fra rullegardinmenyen, og klikk på Eksporter.

 4. Klikk Last nedEksporter-siden ved siden av Kunder-eksporten.

 5. Last ned kunde-CSV-filen fra Lightspeed eCommerce til datamaskinen din når du blir bedt om det.

Eksporter strekkode- og lagerbeholdningsdata fra Lightspeed Retail POS

Du kan laste ned ytterligere produktdata som Lightspeeds produktstrekkoder, samlinger og lagerbeholdning for produkter (inkludert lagerbeholdning ved flere lokalisasjoner) med vare-CSV-filen fra Lightspeed Retail POS.

Hvis du ikke trenger data om strekkoder eller lagerbeholdning kan du hoppe over denne fileksporten.

Steg:

 1. Logg på Lightspeed Retail POS-kontoen.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. I sidefeltet klikker du Lagerbeholdning, og deretter Varesøk.

 3. Hvis du har flere lokalisasjoner må du passe på at du henter lagerbeholdning for alle lokalisasjoner. Klikk Avansert i søkefeltet. Velg avmerkingsboksen Vis alle lokalisasjoner. Velg Alle Shops i rullegardinmenyen Shops.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. Klikk på Søk. Lagerbeholdning for alle lokalisasjonene vises i varelisten.

 5. Klikk på Eksporter

 6. Lagre vare-CSV-filen fra Lightspeed Retail POS til datamaskinen din når du blir bedt om det.

Eksporter kundeopplysninger for detaljhandel fra Lightspeed Retail POS

Du kan laste ned informasjon om detaljsalgs- og omnikanalkunder, som kundenavn, e-postadresse og adresse, med kunde-CSV-filen fra Lightspeed Retail POS.

Steg:

 1. Klikk på Kunder fra sidefeltet Lightspeed Retail POS, og velg så Kunder fra de tilgjengelige alternativene.

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. Klikk på Eksporter

 3. Lagre kunde-CSV-filen fra Lightspeed Retail POS til datamaskinen din når du blir bedt om det.

Steg 2: Importer butikkdata til Shopify

Når du har eksportert produktdataene fra Lightspeed, må du importere CSV-filene til Shopify.

En import som inneholder vare-CSV-filen fra Lightspeed Retail POS må også inneholde produkt-CSV-filen fra Lightspeed eCommerce. Produkt-CSV-filen fra Lightspeed eCommerce inneholder obligatorisk informasjon om produktvarianter, og må være inkludert i dataimporten.

Store Importer-appen støtter import av produkter, lagerbeholdning og kundedata fra Lightspeed, men du kan ikke importere historiske bestillinger. Hvis du har både Nettbutikk-kanalen og Point of Sale-kanalen installert for Shopify-butikken, vil produktene du importerer være tilgjengelige for begge kanaler.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Store Importer.

 2. Velg Lightspeed fra rullegardinmenyen på Store Importer-siden.

Hvis plattformen som nevnes på Store Importer-siden ikke er butikkens plattform kan du bla ned til bunnen av siden og klikke på Velg en annen plattform. Deretter kan du velge Lightspeed fra rullegardinmenyen.

 1. For å laste opp filene klikker du på Legg til fil og velger filene, eller drar og slipper filene til Legg til fil-området.

 2. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Kjente begrensninger for Lightspeed-produktdata

Følgende kolonner vises i de eksporterte CSV-ene fra Lightspeed, men importeres ikke til Shopify fordi standarddatamodellen ikke støtter dem:

 • UPC
 • EAN
 • Manufact. SKU
 • Vendor/Supplier
 • Season
 • Avdeling
 • MSRP
 • Tax class
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • Volum
 • Colli
 • Size X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Max
 • US_Meta_Keywords
 • Egendefinerte felt

Hvis du ønsker å lagre noen av disse dataene i Shopify, må du opprette metafelter for butikken og legge til verdier i metafeltene manuelt.

Produktvariantbilder blir tilordnet det overordnede produktet.

Lightspeed-kategorier og underkategorier importeres som individuelle produktsamlinger.

Kjente begrensninger for Lightspeed-kundedata

Følgende kolonner vises i de eksporterte CSV-ene fra Lightspeed, men importeres ikke til Shopify:

 • Kundetype
 • Rabatt
 • Date of Birth (DOB)
 • Tittel
 • Opprettet
 • Flere telefonnumre (hjem, arbeid, telefaks, personsøker, mobil)
 • Nettsted
 • Email2

Selv om Lightspeed lar forhandlere opprette tilpassede felter i kundeprofiler, støttes ikke disse av Shopifys datamodell. Hvis du ønsker å lagre disse dataene i Shopify må du installere en lojalitetsapp som støtter disse tilleggsfeltene.

Kunder som bare har en bedrift oppført, uten annen kontaktinformasjon, importeres med bedriftsnavnet som fornavn.

Steg 3: gå gjennom og Oppdater de importerte dataene dine

Hvis importen din var vellykket, vil produkt- og kundedata nå være tilgjengelig i Shopify-administrator. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt.

Valutaen for produktpriser bestemmes av butikkvalutaen i Shopify.

Steg:

 1. I Shopify-administrator må du gå gjennom produkt-, lagerbeholdnings- og kundedata for å bekrefte at alle data er importert.

 2. Hvis noen av dataene ikke ble importert, må du legge til manglende produkter eller manglende kundeoppføringer manuelt.

Feilsøke feil ved dataimport

Hvis det oppstår feil når du importerer data med CSV-filen, må du gå gjennom løsninger på vanlige feil med CSV-import av produkter.

Hvis du legger merke til at dataene dine ikke ble importert som forventet, kan du gå gjennom følgende løsninger.

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Noen produkt- eller kundeoppføringer kunne ikke importeres

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde.

Eventuelle kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler e-postadresse eller telefonnummer, vil bare den nyeste kundeoppføringen bli importert.

Grenser for opprettelse av produktvarianter

Hvis butikken din har mer enn 50 000 produktvarianter, er du begrenset til å opprette 1000 produktvarianter per dag.

Kunne ikke importere lagerbeholdning til flere lokalisasjoner

For å importere lagerbeholdning for flere lokalisasjoner må du først opprette lokalisasjonene i Shopify. Navnene i Shopify må samsvare nøyaktig med navnene i Lightspeed. Du finner navnene på lokalisasjonene i kolonneoverskriftene i vare-CSV-filen fra Retail POS mellom Qty- og Price-kolonnene.

Hvis du prøver å importere lagerbeholdning til flere lokalisasjoner før lokalisasjonene er opprettet i Shopify, vil ikke lagerbeholdningen kunne importeres.

Strekkoder angis til Lightspeeds 13-sifrede strekkoder

Store Importer-appen angir produkt- og variantstrekkoder til den 13-sifrede strekkodeutskriften (basert på system-ID). Hvis du bruker 8-sifrede strekkodeutskrifter eller andre typer strekkoder (UPC/EAN/SKU) som skannbar strekkode må du legge inn disse opplysningene manuelt. For å gjøre dette importerer du først produktdata med Store Importer-appen, og masseredigerer deretter strekkodefeltet for å angi de riktige strekkodedataene manuelt.

Produktvarianter med nøyaktig samme navn importeres, men strekkoder/lagerbeholdning importeres ikke

Hvis det finnes dupliserte produkter, kan ikke strekkoder og lagerbeholdning kobles til produktvariantene. Produktvariantene importeres riktig, og flagges under importen. Du må legge til strekkoder og lagerbeholdning manuelt for disse variantene.

Produktvarianter med variable priser på tvers av salgskanaler importeres med en pris på 0

Shopify støtter ikke prissetting per salgskanal. Produkter med variabel prissetting importeres, men produktet forblir upublisert, og er ikke tilgjengelig for salg i noen salgskanal. Påvirkede produkter flagges med en feilmelding i Store Importer-appen. For å endre priser og tilgjengelighet, klikker du på den oppgitte koblingen for å gå til produktet. Hvis du har mange variable prisfeil kan det være best å bruke masseredigeringsprogrammet eller generiske produkt-CSV-filer for å gjøre flere redigeringer samtidig.

Dupliserte kunder

Kunder kan ikke dele samme e-postadresse eller telefonnummer i Shopify. Hvis to eller flere kunder deler samme e-postadresse eller telefonnummer, vil bare den siste kundeoppføringen bli importert, og de øvrige kundene hoppes over.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis