Migrere fra Square til Shopify

Du kan migrere data om produkter, lagerbeholdning og kunder fra Square til Shopify. Du må eksportere opplysningene fra Square før du kan importere dem til Shopify.

Steg 1: Eksporter butikkdataene fra Square

Det første steget i en butikkmigrering er å eksportere data om produkter, lagerbeholdning og kunder fra Square. Når eksporten din er fullført vil datamaskinen laste ned to CSV-filer som inneholder data fra Square, som du kan bruke til å importere disse opplysingene til Shopify.

Steg:

 1. Logg på Square-kontoen din, og gå deretter til avanserte innstillinger.

 2. For å laste ned produkt- og lagerbeholdningsdata må du eksportere biblioteket ditt i CSV-format.

 3. For å laste ned kundedata, går du til kundesiden og klikker på Importer/Eksporter > Eksporter kunder > Last ned.

Steg 2: Importer butikkdata til Shopify

Når du har eksportert data om produkter, lagerbeholdning og kunder fra Square til CSV-filer, må du importere disse filene til Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Store Importer.

 2. På siden Importer dine data til Shopify velger du Square fra nedtrekksmenyen.

 3. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte CSV-filene.

 4. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Steg 3: gå gjennom og Oppdater de importerte dataene dine

Hvis importen din var vellykket, vil produkt- og kundedata nå være tilgjengelig i Shopify-administrator. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt.

Steg:

 1. I Shopify-administrator må du gå gjennom produkt-, lagerbeholdnings- og kundedata for å bekrefte at alle data er importert.

 2. Hvis noen av dataene ikke ble importert, må du legge til manglende produkter eller manglende kundeoppføringer manuelt.

Feilsøke feil ved dataimport

Hvis det oppstår feil når du importerer data med CSV-filen, må du gå gjennom løsninger på vanlige feil med CSV-import av produkter.

Hvis du legger merke til at dataene dine ikke ble importert som forventet, kan du gå gjennom følgende løsninger.

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Noen produkt- eller kundeoppføringer kunne ikke importeres

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde.

Produktbilder og egendefinerte attributter importeres ikke. Du må legge til produktbilder i Shopify-butikken.

Eventuelle kunder med samme e-postadresse eller telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler e-postadresse eller telefonnummer, vil bare den nyeste kundeoppføringen bli importert.

Grenser for opprettelse av produktvarianter

Hvis butikken din har mer enn 50 000 produktvarianter, er du begrenset til å opprette 1000 produktvarianter per dag.

Kunne ikke importere lagerbeholdning til flere lokalisasjoner

For å importere lagerbeholdning til flere lokalisasjoner, må du først opprette lokalisasjonene i Shopify. Navnene i Shopify må samsvare nøyaktig med navnene i Square. Du finner de nøyaktige lokalisasjonsnavnene i den eksporterte CSV-filen, i kolonnene som inneholder Current Quantity.

Hvis du prøver å importere lagerbeholdning til flere lokalisasjoner før lokalisasjonene er opprettet i Shopify, vil ikke lagerbeholdningen kunne importeres.

Produkter med variable priser importert med en pris på 0

Produkter med variable priser eller priser per lokalisasjon vil ha en pris på 0 etter importen, og vil ikke være tilgjengelig i noen av salgskanalene. Du bes om å gå gjennom disse produktene og angi produktpriser for hvert av de påvirkede produktene.

## Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis