Overføre fra WooCommerce til Shopify

Du kan bruke Store Importer-appen til å migrere produkt- og kundeopplysninger fra WooCommerce til Shopify. Du må eksportere opplysningene fra WooCommerce før du kan importere dem til Shopify.

Steg 1: Eksporter butikkdataene dine fra WooCommerce

Før du importerer de eksisterende butikkdataene dine, må du eksportere dataene fra WooCommerce-butikken. Når eksporten er fullført vil det bli lastet ned en XML-fil til datamaskinen som inneholder WooCommerce-dataene, som kan brukes til å importere disse dataene til Shopify.

Steg:

 1. Fra WooCommerce-administratoren klikker du på Verktøy > Eksporter.

 2. Velg Alt innhold.

 3. Klikk på Last ned eksportfil.

Steg 2: Importer butikkdataene dine til Shopify

Etter at du har eksportert butikkdataene dine fra WooCommerce, må du importere dataene til Shopify.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Apper > Store Importer.

 2. På siden Importer dine data til Shopify velger du WooCommerce fra nedtrekksmenyen.

 3. Under Last opp filer klikker du på Legg til fil og velger de eksporterte filene. Du kan velge så mange CSV-filer som du vil. Når du importerer produkter, må du legge til de eksporterte filene for både Standard- og Masseredigeringsmalene for at dataene skal importeres riktig.

 4. Velg WooCommerce-XML-filen du lastet ned.

 5. Klikk på Fortsett importering > Importer.

Steg 3: gå gjennom og Oppdater de importerte dataene dine

Hvis importen din var vellykket, vil produkt- og kundedata nå være tilgjengelig i Shopify-administrator. Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke kunne importeres, kan du legge dem til manuelt. Du kan legge til et produkt eller legge til en kunde manuelt etter importen.

Følgende deler beskriver noe av det som kan skje når du importerer Woocommerce-data til Shopify:

Importen var vellykket med endringer

Når importen er fullført, viser siden med importsammendraget informasjon om importen Gå gjennom meldingene i gjennomgangsdelen av importoppsummeringen og se etter eventuelle feil. Du kan redigere den importerte informasjonen manuelt ved å klikke Vis varer ved siden av disse meldingene.

Noen produkter eller kunder ble ikke importert

Hvis noen av produktene eller kundene dine ikke ble importert, kan du legge til et produkt eller legge til en kunde manuelt.

Alle kunder med den samme e-postadressen eller telefonnummeret blir hoppet over i en import. Kun den seneste kundeoppføringen med de dupliserte dataene vil bli importert.

Produktpakker kunne ikke importeres

Hvis noen av produktene dine selges i pakker på WooCommerce, må du legge til disse produktene manuelt i Shopify. Du må bruke en app for å selge produktpakker. Du kan installere en produktpakke-app fra Shopify App Store.

Produktene er importert, men er ikke publisert

Hvis noen av produktene i WooCommerce hadde produktsynligheten satt til skjult når du eksporterte dataene, vil disse produktene fortsatt være skjult når de importeres til Shopify. Du kan gjøre produktene tilgjengelige ved å gjøre dem tilgjengelige i en salgskanal.

Produktvarianter er ikke importert

Hvis produktet ditt har varianter, og en av variantene mangler et alternativ, blir ikke produktet importert. Du må legge til dette produktet manuelt i Shopify. La oss for eksempel si at du selger t-skjorter som har ulike alternativer for størrelse og farge. Hvis en av variantene dine har informasjon om størrelsen, men ikke fargen, vil ikke produktet bli importert.

Importerte produkter har ikke lenger målene sine

Hvis kundene dine trenger målene på produktene dine, kan du legge til målene direkte i produktbeskrivelsen.

Digitale produkter er importert, men er ikke publisert

Hvis produktet ditt er en digital nedlasting, vil produktet ditt ikke være publisert i butikken. Du må bruke en app for å selge digitale produkter. Du kan installere appen Digital Downloads for å gjøre produktene dine tilgjengelige i butikken.

Tagger brukt på importerte oppføringer

Appen Store Importer legger til tagger til importerte oppføringer. Tagger gjør det enklere å finne tingene du har importert, gå gjennom dem for å se etter feil, eller gjøre justeringer.

Tagger som automatisk legges på hver importerte oppføring er i følgende format: import_<date>_<import_id>. Taggformater for eventuelle importfeil, som manglende bilde eller duplisert variant, varierer basert på plattformen du importerer fra.

Du kan beholde disse taggene på de importerte oppføringene, men dette kan skape problemer hvis du bruker tagger som en organisasjons metode for butikken din. For eksempel kan disse taggene være synlige for kundene dine i nettbutikken din. For å unngå dette kan du fjerne dem når du har kontrollert de importerte oppføringene for feil.

Importer data på toppen av en eksisterende import

Hvis du tror at du har gått glipp av noe i forrige import, kan du importere butikkdataene dine på nytt over den nåværende importen ved å klikke på Start ny import.

 • Hvis Shopify-butikken eller en tidligere import allerede inneholder kunder, vil de bli oppdatert. Kundene blir først matchet på e-postadresse, og deretter på telefonnummer dersom det ikke finnes noen matchende e-postadresse. Hvis en match blir funnet, vil den eksisterende oppføringen bli oppdatert som følger:

 • Hvis en import inneholder produkter som allerede ligger i Shopify-butikken din, vil de samsvarende produktene i importene bli hoppet over, og vil ikke bli importert. En liste over produkter som ble hoppet over vises i Importsammendraget etter at importen er fullført.

Slette en butikkdataimport

Hvis du er misfornøyd med en dataimport, kan du slette den. Hvis for eksempel dataimporten inneholder mange varer med feil, kan det være nyttig å slette importen og prøve igjen. Du kan bare slette din seneste import. Vent til dataene er helt slettet før du starter en ny import.

Steg

 1. På siden Import fulført klikker du på Slett import.

 2. I dialogen Slett import klikker du på Slett import.

Når alle de importerte filene er slettet, kan du klikke på Start ny import for å starte en nye import.

Hensyn i forbindelse med kundepassord

Ettersom apssord er krypterte, kan du ikke migrere kundepassord fra en annen plattform til Shopify. Som et resultat av dette, vil bare kundeoppføringene migreres til Shopify, ikke kundekontoene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis