Transporter-app

Bruk Transporter-appen til å importere kunder, produkter og bestillingsoppføringer til Shopify-butikken din. Denne appen godtar filer med kommaseparerte verdier (CSV-filer) for hver av disse typene, behandlre oppføringene, og importerer dem som objekter til Shopify.

Transporter-appen er en del av en pakke verktøy som gjør det enklere å migrere nettbutikker fra andre plattformer til Shopify Plus. Denne pakken inneholder følgende verktøy:

 • Du kan bruke kommandolinjeverktøyet for Transporter til å hente ut og konvertere oppføringer fra en plattform til CSV-filer som støttes av Transporter-appen. Utviklere kan redigere kildefilene til dette verktøyet, og konvertere data fra andre plattformer til CSV-filer. Kommandolinjeverktøyet er et Ruby-gem i åpen kildekode, som kan lastes ned og installeres fra github.com/Shopify/shopify_transporter.
 • Du kan bruke Transporter-appen til å importere produkter, kunder og bestillingsdata til Shopify. Denne appen laster opp CSV-filer og er tilgjengelig fra Shopify App Store.

CSV-eksempelfiler og beskrivelser

For å importere kunder, produkter og bestillinger til Shopify, trenger du en separat CSV-fil for hver datatype. Du kan bruke Transporters kommandolinjeverktøy for å generere denne CSV-filen, eller du kan følge formatet i eksempelfilen og opprette den selv.

Eksempelfiler og beskrivelser av støttede kolonner er tilgjengelig for hvert objekt.

Liste over eksempelfiler og beskrivelse av kolonner som støttes
Eksempelfiler Kolonnebeskrivelser
Products.csv Produktbeskrivelser
Customers.csv Kundebeskrivelser
Orders.csv Bestillingsbeskrivelser

Regler for CSV-filer

Hvis du bruker Transporters kommandolinjeverktøy for å opprette CSV-filene dine, følger filene allerede følgende regler:

 • Navnet på CSV-filen din må inkludere navnet på objekttypen (produkter, kunder, bestillinger) som den inneholder. For eksempel må en fil med kundeoppføringer ha ordet customers i filnavnet (for eksempel mycustomers.csv).
 • CSV-filen må bruke UTF-8-enkoding for å hindre at det genereres uønskede spesialtegn i filen din. Hvis du lagrer filen etter at du har glemt å bekrefte UTF-8-kodingen, vil dataene bli ødelagt når du laster filen opp som et nytt regneark. Shopify kan ikke gjenopprette ødelagte filer for deg.

Dette gjelder også for de fleste CSV-filer:

 • Den første linjen i CSV-filen må inneholde navnene til kolonneoverskriftene.
 • Rekkefølgen på kolonnene er ikke viktig, men hver rad må følge den samme rekkefølgen av kolonner.
 • Hver kolonne i filen må separeres med et komma, og hver linje må separeres med et linjeskift.
 • Hvis noen verdi inneholder spesialtegn, slik som komma (,), et anførselstegn (') eller et dobbelt anførselstegn ("), må hele verdien omgis med doble anførselstegn. For eksempel, "Unit 8, 150 Elgin Street" (ikke Unit 8"," 150 Elgin Street). Hvis du har behov for å bruke et dobbelt anførselstegn inne i denne verdien, må du bruke to doble anførselstegn:" ""8th Floor"", 150 Elgin Street".
 • Sørg for at du bruker rette apostrofer, og ikke smarte apostrofer (også kjent som "typografisk korrekte apostrofer").

Hvis du redigerer CSV-filene dine eller hvis du bruker en annen prosess for å opprette CSV-filene, må du sørge for at CSV-filene dine oppfyller disse reglene. Desom du har problemer med å jobbe med CSV-filene dine, kan du prøve å bruke Google Regneark.

Rekkefølge på importene dine

Rekkefølgen du importerer produkter, kunder og bestillinger i er viktig. Du må importere dem i følgende rekkefølge:

 1. Produkter
 2. Kunder
 3. Bestillinger

Kjør testimporter

Før du importerer et stort antall oppføringer til Shopify, bør du prøve å importere noen få oppføringer. Ofte vil det være nødvendig med en trinnvis tilnærming, som å laste inn et lavt antall oppføringer, gå gjennom resultatene (i appen og i administratoren), rette CSV-filene, og deretter importere objektene på nytt. Før du kan importere noen objekter på nytt, må du slette dem fra Shopify. Du kan bruke Transporter-appen for å slette objektene ved å bruke en CSV-fil som lister opp objektene som skal slettes.

E-postvarsler

Når bestillinger importeres til Shopify med Transporter-appen:

 • varsler sendes ikke til kundene dine.
 • varsler sendes ikke til teamet ditt.

Dette påvirker ikke varslingsinnstillingene for nye bestillinger som er lagt inn etter at importen er fullført. Hvis du ønsker det, kan du deaktivere personalvarsler for bestillinger i Shopify-administratoren.

Steg:

 1. Klikk på Innstillinger > Varsler.
 2. Under Bestillingsvarsler for personale klikker du Deaktiver.

Importer produkter, kunder og bestillinger

Husk å importere produkter, kunder og deretter bestillinger.

Steg:

 1. I Transporter-appen må du sjekke at Last opp fil er aktivert for Handlingen.
 2. Legg inn CSV-filen din.

Etter at filen din er lastet opp, vil appen begynne importen av objektene dine.

Slett testprodukter, kunder og bestillinger

Du kan masseslette produkter, kunder og bestillinger fra Shopify-butikken din ved å bruke Transporter-appen. Du kan bruke den samme CSV-filen som du brukte til å importere objektene, men denne CSV-filen trenger kun kolonnen som inneholder objektets unike nøkkel:

Tabell som viser de nødvendige unike nøkkelkolonnene for spesifikke objekttyper
Objekttype Påkrevde unike nøkkelkolonner
Prdoukter (inkludert alle tilknyttede produktvarianter) Kallenavn
Kunder E-post eller Telefonnummer
Bestillinger Navn

Transporter-appen kan bare slette objekter, ikke deler av objekter. Den kan for eksempel slette produkter (inkludert tilknyttede varianter), men den kan ikke slette individuelle varianter.

Steg:

 1. Velg Slett oppføringer fra Shopify fra nedtrekksmenyen Handlinger.
 2. Klikk på Last opp fil og legg inn CSV-filen.

Etter at filen er lastet opp, vil Transporter-appen begynne slettingen av objekter.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis