Kolonnebeskrivelser for produkt-CSV-filer i Transporter

Beskrivelser av kolonnene for CSV-filen for bestillinger.

Hvis du vil importere bestillinger til Shopify med Transporter-appen, trenger du en CSV-fil som kun inneholder denne oppføringstypen.

CSV-eksempelfil

Last ned CSV-filen for eksempelbestillinger: bestillinger. csv

Du kan bruke kommandolinjeverktøyet Transporter for å generere denne CSV-filen eller følge formatet som er beskrevet nedenfor for å opprette det selv.

Kolonnebeskrivelser

Den følgende tabellen beskriver kolonneoverskriftene for CSV-filen.

Kolonneoverskrifter for CSV-kolonne
Kolonne Beskrivelse
Name (Required)
Identifikatoren til bestillingen som står i Shopify-administrator og på fakturaen til kunden. Denne identifikatoren må være unik i butikken din. For eksempel, #1001, 1001-A og SH1001. Denne kolonnen er nødvendig.
Email Kundens e-postadresse.
Financial Status Statusen for innbetalinger som er knyttet til bestillingen. Gyldige verdier:
 • pending – innbetalingene venter. Innbetaling kan mislykkes i denne tilstanden. Sjekk på nytt for å bekrefte om innbetalingene er gjennomført.
 • authorized – innbetalingene er autorisert.
 • partially_paid – bestillingen er delvis betalt.
 • paid – innbetalingene er utført.
 • partially_refunded – innbetalingene er delvis refundert.
 • refunded – innbetalingene har blitt refundert.
 • voided – innbetalingene har blitt annullert.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Fulfillment Status Bestillingens status i form av oppfylte linjevarer. Gyldige verdier:
 • fulfilled – alle linjevarene i bestillingen er sluttført.
 • partial – minst én linjevare i bestillingen er sluttført.
 • restocked – hver linjevare i bestillingen er fylt på lageret, og bestillingen er kansellert.
 • Hvis du lar denne kolonnen stå tom, vil innfrielsesstatusen til varelinjen stå som ikke-behandlet.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver. Bestillingens distribusjonsstatus må være basert på statusen til hver enkelt varelinje. Se Bestillingers distribusjonsstatus under for mer informasjon.
Currency Koden med tre bokstaver (ISO 4217-format) for valutaen som brukes for betalingen. For eksempel USD eller EUR.
Buyer Accepts Marketing Hvorvidt en kunde har valgt å motta markedsføring. Gyldige verdier:
 • TRUE - Kunden har takket ja til å motta markedsføring.
 • FALSE - Kunden har takket nei til å motta markedsføring.
Cancel Reason Årsaken til at bestillingen ble kansellert. Gyldige verdier:
 • customer – kunden kansellerte bestillingen.
 • fraud – Bestillingen var falsk.
 • inventory – varene i bestillingen var ikke i lagerbeholdningen.
 • declined – innbetalingen ble avvist.
 • other – en annen grunn enn de som står oppgitt i denne listen.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Cancelled At Dato og klokkeslett (ISO 8601-format) da bestillingen ble kansellert.
Closed At Dato og klokkeslett (ISO 8601-format) da bestillingen ble lukket.
Tags En streng med kommaseparerte tagger som brukes til filtrering og søk. Hver kommaseparert tagg kan ha opptil 255 tegn. For eksempel «Gjennomgått, pakket, levert».
Note En valgfri merknad knyttet til bestillingen. Denne merknaden kan ses av kunden. For eksempel«Kunden endret mening.»
Phone Det unike telefonnummeret (E. 164-format) til kunden. Et telefonnummer kan angis med ulike formater, men hvert format må representere et nummer som kan ringes fra hvor som helst i verden. Følgende formater er alle gyldige:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site Nettstedet der kunden klikket på en kobling som førte dem til butikken din. For eksempel «http://www.etteksempel.no»
Processed At

Dato og tid (ISO 8601-format) for når bestillingen opprinnelig ble opprettet på den andre plattformen. Denne verdien vises i bestillingen i Shopify-administrator, og er datoen som brukes i salgsrapporter. Standardverdien er dato og klokkeslett for når bestillingen importeres.

For verdier som påvirker analysene for økonomi og betalinger, kan du se Transaksjon behandlet den .

Source name Der bestillingen oppsto (for eksempel navnet på plattformen). Denne verdien kan ikke redigeres etter importen. For eksempel Transporter.
Total weight Summen av alle linjevarevektene (formatert som et helt tall) i gram. For eksempel 11.
Total Tax Summen av alle avgifter (Tax 1 Price, …, Shipping 1 Tax Rate) som brukes på bestillingen (må være et positivt tall). Denne kolonnen er obligatorisk når en avgift belastes som en del av bestillingen (for eksempel når det er en verdi i kolonnen Tax Price 1). Hvis du ikke inkluderer en verdi for denne kolonnen, vil ikke totalverdien i bestillingen inneholde noen avgiftsomkostninger.
Shipping Company Navnet på forretningen, hvis det finnes en som er tilknyttet leveringsadressen.
Shipping Name Det fullstendige navnet på personen som er tilknyttet leveringsadressen. En adresse må ha et navn knyttet til seg. Du kan gjøre dette ved å bruke Shipping Name eller ved å bruke Shipping First Name og Shipping Last Name.
Shipping Phone Telefonnummeret (E.164-format) som er tilknyttet leveringsadressen. Et telefonnummer kan formateres ved hjelp av ulike formater, men hvert format må representere et nummer man kan ringe til fra hvor som helst i verden. Følgende formater er alle gyldige:
6135551212
16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name Fornavnet på personen som er tilknyttet leveringsadressen. En adresse må ha et navn knyttet til seg. Du kan gjøre dette ved å bruke Shipping First Name og Shipping Last Name eller ved å bruke Shipping Name.
Shipping Last Name Etternavnet på personen som er tilknyttet leveringsadressen. En adresse må ha et navn knyttet til seg. Du kan gjøre dette ved å bruke Shipping First Name og Shipping Last Name eller ved å bruke Shipping Name.
Shipping Address1 Den første adresselinjen til leveringsadressen. Denne kolonnen er nødvendig for en adresse. For eksempel Elvegaten 150.
Shipping Address2 En valgfri adresselinje til leveringsadressen. For eksempel Leilighetsnummer 202.
Shipping City Navnet på byen til leveringsadressen. Denne kolonnen er påkrevet for leveringsadressen. For eksempel Ottawa eller Sydney.
Shipping Province Navnet på regionen (som provins, stat, prefektur eller territorium), der kunden befinner seg. Hvis du har med denne kolonnen, er Shipping Province Code-kolonnen nødvendig. For eksempel Mexico by, Tasmania, New South Wales eller New York.
Shipping Province Code Underdivisjonens tilordnede kode (ISO 3166-2) for regionen, som stat, provins, prefektur eller territorium, i landet. Denne kolonnen er påkrevd når du inkluderer Shipping Province-kolonnen. En ISO3116-2-kode består av følgende deler:
 • landskode med to tegn - ikke ta med denne delen.
 • bindestrek (-) som skiller de to delene i koden - inneholder ikke bindestreken.
 • en-til-tre-tegns underdivisjonskode - ta kun med denne delen.
Underavdelingskoder
Underdivisjonskode ISO 3166-2 Provinskode
MX-MEX (Mexico by, Mexico) MEX
NY-US (New York, USA) NY
Ar-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'or, Frankrike) 21
Shipping Zip Postnummeret til kundeadressen. For eksempel K2P 1L4, 90210 eller 110 012.
Shipping Country Navnet på landet til leveringsadressen. Denne kolonnen er påkrevet for en adresse. For eksempel Canada, India eller Australia.
Shipping Country Code Kode på to bokstaver (ISO 3166-1 Alpha-2-kode) for landet til kundens adresse. For eksempel CA for Canada. Spesifiser Shipping Country code selv når du spesifiserer Shipping Country.
Billing Company Selskapet til personen som er tilknyttet fakturaadressen.
Billing Name Det fullstendige navnet til kunden som er tilknyttet betalingen. En adresse må ha et navn knyttet til seg. Du kan gjøre dette ved å bruke Billing Name eller ved å bruke Billing First Name og Billing Last Name.
Billing Phone Telefonnummeret (E.164-format) som er tilknyttet fakturaadressen. Et telefonnummer kan formateres ved hjelp av ulike formater, men hvert format må representere et nummer man kan ringe til fra hvor som helst i verden. Følgende formater er alle gyldige:
6135551212
16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name Fornavnet til personen som er knyttet til betalingsmåten. En adresse må ha et navn knyttet til seg. Du kan gjøre dette ved å bruke Billing First Name og Billing Last Name og eller ved å bruke Billing Name.
Billing Last Name Etternavnet til personen som er knyttet til betalingsmåten. En adresse må ha et navn knyttet til seg. Du kan gjøre dette ved å bruke Billing First Name og Billing Last Name og eller ved å bruke Billing Name.
Billing Address1 Den første adresselinjen til fakturaadressen. For eksempel Elvegaten 150. Denne kolonnen er påkrevet for en fakturaadresse.
Billing Address2 En valgfri adresselinje til fakturaadressen. For eksempel Leilighetsnummer 202.
Billing City Navnet på byen til fakturaadressen. Denne kolonnen er nødvendig for en fakturaadresse. For eksempel Ottawa, Delhi og Auckland.
Billing Province Navnet på regionen (som provins, stat, prefektur eller territorium) der fakturaadressen befinner seg. Hvis du inkluderer denne kolonnen, er Shipping Province Code-kolonnen påkrevd. For eksempel Mexico city, New York eller Nunavut, og New South Wales.
Billing Province Code Underdivisjonens tilordnede kode (ISO 3166-2) for regionen, som stat, provins, prefektur eller territorium, i landet. Denne kolonnen er påkrevd når du inkluderer Billing Province-kolonnen. En ISO3116-2-kode består av følgende deler:
 • landskode med to tegn - ikke ta med denne delen.
 • bindestrek (-) som skiller de to delene i koden - inneholder ikke bindestreken.
 • en-til-tre-tegns underdivisjonskode - ta kun med denne delen.
Underavdelingskoder
Underdivisjonskode ISO 3166-2 Provinskode
MX-MEX (Mexico by, Mexico) MEX
USA-NY (New York, USA) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'or, Frankrike) 21
Billing Zip Postnummeret til fakturaadressen. For eksempel K2P 1L4.
Billing Country Navnet på landet til fakturaadressen. Denne kolonnen er påkrevet for en fakturaadresse. For eksempel Canada, India og Tyskland.
Billing Country Code To bokstaver (ISO 3166-1 Alpha-2-kode) for landet til fakturaadressen. For eksempel CA for Canada. Spesifiser Country code, selv når du spesifiserer Country.
Lineitem name (Required)
Navnet på produktvarianten som ble bestilt. For eksempel Blå skjorte. Denne kolonnen er påkrevd.
Lineitem variant ID IDen til produktvarianten som ble bestilt. Bruk denne kolonnen til å koble varen i denne bestillingen til en produktvariant som finnes i butikken din. For eksempel 7513594 . Du må sørge for at ID-en i denne kolonnen samsvarer med en produktvariant-ID fra butikken din, eller la denne kolonnen stå tom. Hvis Transporter-appen ikke finner en produktvariant i butikken som samsvarer med ID-en i denne kolonnen, blir ikke importen påvirket. Produktet vil fortsatt bli lagt til bestillingen, men blir ikke matchet til et produkt i butikken din for analyseformål.
Lineitem quantity Antall produktvarianter som ble bestilt. Denne kolonnen godtar et positivt heltall. Standarden er 1. For eksempel 3.
Lineitem price (Required)
Prisen på produktvarianten før rabatter har blitt brukt. For eksempel, 10,50 ,25 og 30 . Denne kolonnen er obligatorisk.
Lineitem variant title Den spesifikke produktvarianten. For eksempel Liten .
Lineitem compare at price En sammenligning eller foreslått pris for produktvarianten. For eksempel 15.
Lineitem sku Varens (produktvariantens) SKU-nummer (lagerbeholdningsenhet).
Lineitem requires shipping Hvorvidt produktvarianten krever levering. Gyldige verdier:
 • true - Varen krever levering.
 • false - Varen krever ikke levering
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Lineitem taxable Hvorvidt produktvarianten var skattepliktig. Gyldige verdier:
 • true - Varen er skattepliktig.
 • false - Varen er ikke skattepliktig.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Lineitem fulfillment status Innfrielsesstatusen til individuelle varelinjer i en bestilling. Gyldige verdier:
 • fulfilled - Alle produkter i varelinjen har blitt oppfylt.
 • Hvis du lar denne kolonnen stå tom, vil innfrielsesstatusen til varelinjen stå som ikke-behandlet.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver. Distribusjonsstatusen til hver enkelt varelinje må brukes for å bestemme statusen til bestillingen som en helhet. Se Bestillingers distribusjonsstatus under for mer informasjon.
Taxes Included Hvorvidt avgiftene ble inkludert i den opprinnelige bestillingen. Gyldige verdier:
 • true - Avgifter er inkludert i subtotalen. Når denne verdien er satt til true vil alle avgifter være inkludert i prisen, inkludert avgifter for varelinjer og eventuelle avgifter på fraktkostnader.
 • false - Avgifter er ikke inkludert i subtotalen. Denne verdien er standard.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Tax 1 Title Navnet på den første avgiften som ble belastet. For eksempel HST eller VAT.
Tax 1 Price Beløpet (ISO 4217) av avgiften som skal kreves for linjevarene. For eksempel 1,50. Når det er en verdi for denne kolonnen, må du også ta med Total Tax-kolonnen.
Tax 1 Rate Prisen (desimal) av avgiften som skal kreves for linjevarene. For eksempel 0,07 for en skattesats på 7 prosent.
Tax 2 Title Navnet på den andre avgiften som belastes.
Tax 2 Price Skattebeløpet (ISO 4217) som skal belastes. Når det er en verdi for denne kolonnen, må du også ta med Total Tax-kolonnen.
Tax 2 Rate Skattesatsen som skal belastes for linjevarene.
Tax 3 Title Navnet på den tredje avgiften som belastes.
Tax 3 Price Avgiftsbeløpet (ISO 4217) som skal kreves for linjevarene. Når det er en verdi for denne kolonnen, må du også ta med Total Tax-kolonnen.
Tax 3 Rate Skattesatsen som skal belastes for linjevarene.
Transaction Amount Pengebeløpet (desimalen) som transaksjonen var for. For eksempel 50,00. Denne kolonnen er nødvendig når du utfører en delbetaling eller delvis refusjon.
Transaction Kind Transaksjonstypen. Denne kolonnen kreves når noen av transaksjonskolonnene er inkludert. Gyldige verdier:
 • authorization – pengene som kunden har avtalt å betale er autorisert, men den har ikke blitt registrert. Autorisasjonsperioden kan være mellom 7 og 30 dager (avhengig av betalingstjenesten), mens en butikk venter på at en betaling skal registreres.
 • capture – en overføring av penger som ble reservert under autorisasjonen.
 • sale – autorisasjonen og innhentingen av en betaling utført i ett enkelt trinn.
 • void – kanselleringen av en ventende autorisasjon eller innhenting.
 • refund – delvis eller full retur av innhentet penger til kunden.
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Transaction Status Statusen til transaksjonen. Gyldige verdier:
 • success – transaksjonen ble fullført av betalingsgatewayen. Dette er standardverdien.
 • pending – gatewayen har mottatt transaksjonsinformasjonen, men den har sendt tilbake et svar som indikerer at den trenger mer tid på å fullføre den.
 • failure – gatewayen sendte et svar om at transaksjonen ikke ble gjennomført (for eksempel fordi kortbetalingen ble avvist eller butikken hadde ikke satt opp betalingsgatewayen riktig).
 • error – det oppsto en kommunikasjonsfeil (for eksempel ble ikke svaret fra gatewayen mottatt, eller gatewayen mottok ikke forespørselen).
Verdiene skiller mellom store og små bokstaver.
Transaction Processed At

Dato og tid (ISO 8601-format) for når transaksjonen opprinnelig ble utført på den andre plattformen. Denne verdien vises i bestillingen i Shopify-administrator, og er datoen som brukes i økonomirapporter. Standardverdien er dato og klokkeslett for når bestillingen importeres.

Hvis du mottok en betaling på samme tidspunkt som bestillingen ble opprettet, skal verdiene Transaksjon behandlet den og Behandlet den være like.

Transaction Gateway Navnet på gatewayen transaksjonen ble utstedt gjennom. Se Shopifys betalingsgatewayer-siden for å se en liste over gatewayer.
Transaction Location ID Identifikatoren til stedet der transaksjonen ble gjort. Denne ID-en må samsvare med en steds-ID som er angitt i butikken din. Verdier som ikke samsvarer med ID-ene for transaksjonsposisjon i butikken, importeres ikke.
Transaction Source Name Opprinnelsen til transaksjonen. Eksempelverdier: web , pos, iphone og android.
Shipping Line Code En referanse til leveringsmetoden. Standardverdien er Shipping line title.
Shipping Line Price Verdien av leveringsmetoden. Denne kolonnen kreves når Shipping line title-kolonnen er inkludert.
Shipping Line Source Opprinnelsen til forsendelsen.
Shipping Line Title Tittelen på leveringsmetoden. Denne kolonnen kreves når Shipping line price-kolonnen er inkludert.
Shipping Line Carrier Identifier Identifikatoren til budfirmatjenesten som oppga fraktprisen. En verdi er vanligvis nødvendig når et tredjepart-budfirma benyttes.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID Identifikatoren for innfrielsestjenesten som ba om leveringsmetoden. En verdi er vanligvis nødvendig når leveringsmetoden krever behandling av en tredjeparts innfrielsestjeneste.
Shipping Tax 1 Title Navnet på avgiften som belastes fraktlinjevaren. For eksempel HST.
Shipping Tax 1 Rate Skattesatsen (desimalen) som skal belastes for fraktlinjevaren. For eksempel 0,15 for en skattesats på 15 % (prosent).
Shipping Tax 1 Price Avgiftsbeløpet (ISO 4217-format) som skal belastes for fraktlinjevaren. Når det er en verdi for denne kolonnen, må du også inkludere Total Tax-kolonnen. For eksempel 1,50.
Discount Code Rabattkoden. Hvis du tar med Discount type-kolonnen, er denne kolonnen nødvendig.
Discount Amount

Verdien i butikkens valuta på rabatten som ble trukket fra bestillingen. Hvis du inkluderer Discount type-kolonnen er denne kolonnen påkrevd.

Kontroller at verdien som er angitt samsvarer med Discount type. Hvis typen er percentage angir du rabattens prosentverdi. Hvis typen er fixed_amount angir du den totale dollarverdien på rabatten.

Discount Type

Rabatt-typen. Gyldige verdier:

 • fixed_amount - Rabattkoden var for et spesifikt beløp. Dette er standardverdien.
 • percentage - Rabattkoden var for et prosent-beløp.
 • shipping - Rabatten som ble tilbudt, var for gratis frakt så lenge fraktkostnaden var mindre enn verdien som var oppgitt i amount. For eksempel, hvis Discount amount er 30 og fraktkostnaden er 30 dollar, er rabatten på 30 dollar. Hvis Discount amount er 30 og fraktkostnaden er 100 dollar, tilbys ingen rabatt.

Verdier skiller mellom store og små bokstaver. Rabatter kan ikke legges på bestemte varer i en bestilling. For å finne ut mer, kan du se Importere rabatter.

Metafield Namespace En beholder for et sett med metafelter. For å importere metafelter, må du inkludere verdier i alle de fire metafelt-kolonnene (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value og Metafield Type). Definer et egendefinert navneområde for metafeltene dine for å skille dem fra navneområder som brukes av apper og Shopify (inkludert den standardinnstilte global). Maksimum lengde: 20 tegn.
Metafield Key Navnet på metafelt. Maksimal lengde: 30 tegn. Denne kolonnen er obligatorisk hvis andre metafelt-kolonner er inkludert.
Metafield Value Informasjonen som skal lagres som metadata. Denne kolonnen er obligatorisk hvis andre metafelt-kolonner er inkludert.
Metafield Type Metafeltets informasjonstype. Gyldige verdier:
 • string
 • integer
 • json_string
Verdier skiller mellom store og små bokstaver. Denne kolonnen er obligatorisk hvis andre metafelt-kolonner er inkludert.

Filnavn

Navnet på CSV-filen må innholde ordet order (navn på objekttypen som den inneholder). For eksempel myorders.csv. Filen må være i UTF-8-format.

Adresser

Leveringsadressen i en bestilling blir kundens standardadresse. Når du importerer en bestilling som har en tilknyttet kunde, sjekker Transporter-appen for kunden i Shopify-butikken din:

 • Hvis Transporter finner kunden, er bestillingen knyttet til kunden. Leveringsadressen i bestillingen angis da som kundens standardadresse.
 • Hvis Transporter ikke finner kunden, legges kunden til, og bestillingen er knyttet til vedkommende.

Flere transaksjoner

Ytterligere transaksjoner kan legges til i en bestilling ved å opprette separate rader for hver transaksjon. Order name Må være inkludert i hver rad for å koble transaksjonene til bestillingen.

Bestillingens distribusjonsstatus

Distribusjonsstatusen til en bestilling bør avgjøres basert på distribusjonsstatusen til de enkelte varelinjene som utgjør bestillingen:

 • Hvis alle linjevarene er ikke-behandlet, bør bestillingens distribusjonsstatus være tom for å indikere at bestillingen ikke er innfridd.
 • Hvis varelinjene har en kombinasjon av statuser (fulfilled eller unfulfilled), skal bestillingens distribusjonsstatus være partial.
 • Hvis alle linjevarene er sluttført, må bestillingens distribusjonsstatus være fulfilled.

Importere rabatter

Rabatter kan bare brukes på bestillingsnivå, og kan ikke legges på bestemte varer i en bestilling. Hvis du har en bestilling som har rabatter lagt til bestemte varer, må du beregne det totale rabattbeløpet og legge det på hele bestillingen. Dette bidrar til å sørge for at salgsrapporteringen din er nøyaktig.

Les mer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis