Feilsøking i Transporter-appen

Transporter-appen kan støte på feil når den behandler oppføringene dine og importerer dem som objekter.

Slik fungerer importprosessen

Når du feilsøker Transporter-appen, kan det være nyttig å forstå hvordan appen laster opp og importerer dataene dine og de vanlige feilene som kan oppstå under disse prosessene, og hvorfor noen vanlige feil kan oppstå. Du finner statusen til importen i Shopify-administratoren ved å gå til Apper > Transporter.

Når du importerer objekter til Shopify-butikken, utfører Transporter-appen følgende handlinger:

  1. Laster opp filen til en sikker plassering som driftes av Shopify. For å finne ut hvordan Shopify beskytter informasjonen du laster opp, kan du se Shopifys personvernerklæring.

  2. Sjekker at filens struktur og innhold ikke inneholder formateringsfeil. Hvis Transporter-appen finner noen feil, mislykkes importen og statusen endres til Mislyktes.

  3. Importerer objektene. Tiden en import tar for å fullføre avhenger av antall objekter som skal behandles (gjennomsnittlig behandlingshastighet er 40 objekter/sekund). Når importen er ferdig, endres statusen til Fullført. Hvis det var oppføringer som Transporter-appen ikke kunne importere, vises en kobling for Eksport feil i tabellen.

Du kan når som helst stoppe importen av flere objekter ved å klikke på Stopp import. Objekter som ble importert før du stoppet importen, blir værende i Shopify-butikken. Når du stopper en import, endres statusen til Stoppet.

Eksportere og korrigere feil

Hvis importen din har problemer, kan du klikke på Eksporter feil for å finne ut hvordan du korrigerer dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feilkodene, kan du se listen over vanlige feilkoder nedenfor.

Transporter-tabellen som viser koblingen Eksporter feil

Prosessen for å rette opp feil er litt forskjellig, avhengig av om importens status er Mislyktes eller Fullført.

Mislyktes

Når statusen til en import er Mislyktes, betyr det at det er et problem med selve CSV-filen, og ikke med innholdet i filen. Etter du har gjennomgått tekstfilen med feil, kan du rette feilene i den opprinnelige opplastingsfilen og prøve å laste opp filen på nytt.

Fullført

Hvis en Fullført import har feil, er det feil i de individuelle oppføringene, i stedet for problemer med strukturen til CSV-filen. I dette tilfellet blir bare oppføringer uten feil opprettet i Shopify. Oppføringer med feil opprettes ikke, men blir i stedet lagt til i en CSV-fil med eksportfeil. Du ser ikke CSV-filen med eksportfeil før importen er fullført og statusen er Fullført. Når importen er fullført, vises en kobling for eksportfeil i tabellen.

Den siste kolonnen i hver rad i CSV-filen med feil beskriver feilen for oppføringen. Etter du har lastet ned filen, må du rette opp feilene i denne filen og laste den opp. Du trenger ikke å slette feilkolonnen før du laster opp denne filen.

I det følgende eksemplet kunne ikke tre kunder importeres fordi de allerede fantes i butikken.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-kunder identifiseres av de unike e-postadressene, slik at disse kundene ikke kunne importeres siden det allerede var oppføringer for e-postadressene deres i Shopify.

Vanlige feilkoder

Vanlige fil feil omfatter:

  • Oppdaget en feil i Shopify API, kunne ikke lagre

  • Mislyktes. Svarkode = 400. Svarmelding = Ugyldig forespørsel

  • Verditype er ikke inkludert i listen

  • Kolonnenavn er ugyldig

  • Ugyldig bestillingsstatus – kan ikke være både oppfylt og kansellert

Hvis du støter på en feilkode som ikke er oppført her, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis