Feilsøking i Transporter-appen

Transporter-appen kan støte på feil når den behandler oppføringene dine og importerer dem som objekter.

Slik fungerer importprosessen

Når du feilsøker Transporter-appen, kan det være nyttig å forstå hvordan appen laster opp og importerer dataene dine og de vanlige feilene som kan oppstå under disse prosessene, og hvorfor noen vanlige feil kan oppstå. Du finner statusen til importen i Shopify-administratoren ved å gå til Apper > Transporter.

Når du importerer objekter til Shopify-butikken, utfører Transporter-appen følgende handlinger:

 1. Laster opp filen til en sikker plassering som driftes av Shopify. For å finne ut hvordan Shopify beskytter informasjonen du laster opp, kan du se Shopifys personvernerklæring.

 2. Sjekker at filens struktur og innhold ikke inneholder formateringsfeil. Hvis Transporter-appen finner noen feil, mislykkes importen og statusen endres til Mislyktes.

 3. Importerer objektene. Tiden en import tar for å fullføre avhenger av antall objekter som skal behandles (gjennomsnittlig behandlingshastighet er 40 objekter/sekund). Når importen er ferdig, endres statusen til Fullført. Hvis det var oppføringer som Transporter-appen ikke kunne importere, vises en kobling for Eksport feil i tabellen.

Du kan når som helst stoppe importen av flere objekter ved å klikke på Stopp import. Objekter som ble importert før du stoppet importen, blir værende i Shopify-butikken. Når du stopper en import, endres statusen til Stoppet.

Eksportere og korrigere feil

Hvis importen din har problemer, kan du klikke på Eksporter feil for å finne ut hvordan du korrigerer dem. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feilkodene, kan du se listen over vanlige feilkoder nedenfor.

Transporter-tabellen som viser koblingen Eksporter feil

Prosessen for å rette opp feil er litt forskjellig, avhengig av om importens status er Mislyktes eller Fullført.

Mislyktes

Når statusen til en import er Mislyktes, betyr det at det er et problem med selve CSV-filen, og ikke med innholdet i filen. Etter du har gjennomgått tekstfilen med feil, kan du rette feilene i den opprinnelige opplastingsfilen og prøve å laste opp filen på nytt.

Fullført

Hvis en Fullført import har feil, er det feil i de individuelle oppføringene, i stedet for problemer med strukturen til CSV-filen. I dette tilfellet blir bare oppføringer uten feil opprettet i Shopify. Oppføringer med feil opprettes ikke, men blir i stedet lagt til i en CSV-fil med eksportfeil. Du ser ikke CSV-filen med eksportfeil før importen er fullført og statusen er Fullført. Når importen er fullført, vises en kobling for eksportfeil i tabellen.

Den siste kolonnen i hver rad i CSV-filen med feil beskriver feilen for oppføringen. Etter du har lastet ned filen, må du rette opp feilene i denne filen og laste den opp. Du trenger ikke å slette feilkolonnen før du laster opp denne filen.

I det følgende eksemplet kunne ikke tre kunder importeres fordi de allerede fantes i butikken.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-kunder identifiseres av de unike e-postadressene, slik at disse kundene ikke kunne importeres siden det allerede var oppføringer for e-postadressene deres i Shopify.

Vanlige feilkoder

Vanlige fil feil omfatter:

 • Oppdaget en feil i Shopify API, kunne ikke lagre

  Denne feilen kan oppstå av ulike grunner. Den vanligste årsaken til denne feilen er at et enkelt metafelt vises mer enn én gang for en oppføring. Transporter-appen støtter ikke oppføringer med dupliserte metafelt. Hvis fjerning av dupliserte metafelt ikke løser problemet, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

 • Mislyktes. Svarkode = 400. Svarmelding = Ugyldig forespørsel

  Transporter-appen kan ikke opprette objektet i Shopify fordi det er feil i dataene. Dette skyldes ofte at dataene formateres feil. Sørg for at dataene dine oppfyller disse kravene:

  • Valutaverdier må spesifiseres i ISO 4217-format (for eksempel USD).
  • Land, provins/stat og postnumre må være gyldige.
  • Telefonnumre må ha gyldige formater, landskoder og retningsnummer.
  • E-postadresser må ha gyldige domener.
  • Finansiell status må være en av de tillatte verdiene.
  • Oppfyllingsstatus må være en av de tillatte verdiene.
  • Boolske verdier må spesifiseres som sanne eller usanne.
  • Alle kolonner som krever et heltall (for eksempel Lagerbeholdning for produktvariant i CSV-filen for produktet eller Antall varelinjer i CSV-filen for bestillinger), importeres ikke hvis du angir en desimalverdi. Skriv for eksempel inn 5 i stedet for 5,0 . Noen regnearkprogrammer (for eksempel Numbers) kan vise verdier for desimaler eller flyttallsverdier som heltall. Kontroller verdiene dine i et tekstredigeringsprogram.
  • Alle kolonner som krever et heltall (for eksempel Totalvekt eller ID for transaksjonssted i CSV-filen for bestillinger), importeres ikke hvis du angir ikke-numeriske verdier (for eksempel bokstaver).
 • Verditype er ikke inkludert i listen

  Kontroller verdiene i metafelt-kolonnene. For å importere metafelt må du inkludere verdier i alle følgende kolonner: Metafelt – navneområde, Metafelt – nøkkel Metafelt – verdi og Metafelt – verditype. Denne feilen oppstår ofte fordi det er en tom eller ugyldig verdi i en eller flere av disse kolonnene.

 • Kolonnenavn er ugyldig

  Denne feilen kan oppstå av ulike grunner. Denne feilen kan for eksempel oppstå fordi en kolonne skiller mellom store og små bokstaver. For kolonner som godtar en liste med verdier, må du følge det som brukes i kolonnebeskrivelsene. I CSV-filen for bestillinger skiller for eksempel verdiene i Finansiell status-kolonnenmellom store og små bokstaver. Dette betyr at hvis du skriver Betalt i stedet for betalt, oppstår Finansiell status er ugyldig-feilen. Kontroller resten av kolonnene for å sikre at verdiene du har angitt følger riktig format.

 • Ugyldig bestillingsstatus – kan ikke være både oppfylt og kansellert

  Shopify kan ikke opprette bestillinger som er både oppfylt og kansellert. Denne feilen oppstår hvis begge av følgende betingelser er oppfylt:

  • Bestillingen har et cancelled_at tidsstempel angitt.
  • Bestillingen har fulfillment_status angitt til oppfylt eller delvis.

  En bestilling som har et cancelled_at tidsstempel angitt og fulfillment_status angitt til oppfylt eller delvis kan opprettes hvis financial_status er angitt til refundert.

Hvis du støter på en feilkode som ikke er oppført her, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis