Administrere Amazon-oppføringer

Du kan se eller redigere Amazon-oppføringer og administrere lagerbeholdning for disse på Oppføringer-siden i Shopify-administrator.

Se oppføringene dine

Oppføringer-siden i Shopify-administrator kan du se dine nåværende oppføringer, inkludert aktive, ventende og avviste oppføringer.

Når du har opprettet en oppføring, sendes den til Amazon for godkjenning. De fleste vellykkede oppføringer godkjennes innen noen få timer. Hvis oppføringen din godkjennes, vises den i Amazon Marketplace. Du kan se hvordan en oppføring ser ut på Amazon ved å klikke på Vis oppføring.

Du kan vise alle oppføringene som har feil i Feil-fanen.

Rediger en oppføring

Du kan endre prisen for en Amazon-oppføring, justere produksjonstiden for en variant, legge til eller fjerne varianter og justere lagerbeholdningsinnstillinger i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Amazon fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Oppføringer.

 5. Klikk på oppføringen i Shopify produkt-kolonnen for å åpne Rediger oppføring-siden.

 6. Etter at du har utført eventuelle endringer, klikker du på Publiser.

Administrer lagerbeholdningsinnstillinger

Kundene som ser oppføringene og tilbudene dine på Amazon ser et tilgjengelig lagerantall for hver enkelt variant. Du kan benytte innstillingene for lagersporing som du har angitt for produktvariantenen din for å synkronisere produktets lagerbeholdning på Amazon. Du kan også administrere lagerbeholdningsantallet du vil føre opp på Amazon.

Synkroniser lagerbeholdning med Amazons salgskanal

Hvis du velger bruk Shopifys innstillinger for lagerbeholdning, blir Shopifys produktlagerbeholdning automatisk synkronisert med Amazon basert på produktets retningslinjer for lagerbeholdning:

 • Shopify sporer dette produktets lagerbeholdning – Shopify oppdaterer automatisk Amazon-oppføringen slik at den samsvarer med produktets lagerbeholdning i Shopify, med mindre du lar kundene kjøpe dette produktet når det er utsolgt. Hvis du lar kunder kjøpe dette produktet når det er utsolgt, blir lagerbeholdningen på Amazon automatisk satt til 100. Dette tallet vises ikke på Shopify.

 • Shopify sporer ikke dette produktets lagerbeholdning – lagerbeholdningen på Amazon blir automatisk satt til 100. Dette tallet vises ikke på Shopify.

Amazon støtter ikke produkter med et ubegrenset eller negativt lagerantall, så 100 fungerer som plassholder for å sikre at de berørte oppføringene vises på Amazon. Lagerbeholdningen som vises på Amazon kan reduseres når du selger produkter, men settes tilbake til 100 hver 10. minutt.

Du kan endre et produkts retningslinjer for lagerbeholdning på produktdetaljer-siden.

Administrer lagerbeholdningen manuelt

Du kan administrere det lagerbeholdningsantallet du vil gjøre tilgjengelig på Amazon manuelt. Lagerantallet du angir for Amazon, påvirker ikke Shopify-lagerbeholdningen. Når et produkt selges på Amazon, reduseres antallet på Amazon og på oppføringsinformasjon-siden i Amazon salgskanal, men ikke på Shopify. Du kan sjekke antallet til enhver tid, og øke eller redusere antallet produkter som kan selges.

Steg:

 1. Når du oppretter eller redigerer en oppføring, må du sørge for manuell administrering av lagerbeholdning er valgt.

 2. Angi antallet du vil selge på Amazon.

Slette et tilbud eller en oppføring

Du kan midlertidig slutte å selge et produkt på Amazon ved å manuelt angi lagerantallet til 0. Dette forhindrer Amazon-bestillinger for dette produktet uten å slette oppføringen. Sletting av en oppføring er permanent.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Amazon fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Oppføringer.

 5. Klikk på oppføringen i Shopify produkt-kolonnen for å åpne Rediger oppføring-siden.

 6. Klikk på Slett oppføring.

 7. Klikk på Slett oppføring i bekreftelsesboksen for å slette oppføringen permanent fra Amazon salgskanal og Amazon Seller Central.

Hvis du sletter en oppføring eller tilbud i Amazon Seller Central, vises en feil i Amazon salgskanal på oppføringer-siden. Du kan slette oppføringen i Amazon salgskanal for å fjerne denne feilen.

Koble fra et produkt

Hvis du vil fortsette å selge et koblet produkt på Amazon, men ikke lenger vil synkronisere det med Shopify, kan du oppheve koblingen av alle varianter fra oppføringen. Du kan ikke oppheve koblingen for bare én variant med denne metoden.

Du kan bare fjerne koblingen til produkter du i utgangspunktet har solgt til Amazon og deretter koblet til Shopify-produkter.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Amazon fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Oppføringer.

 5. Klikk på oppføringen i Shopify produkt-kolonnen for å åpne Rediger oppføring-siden.

 6. Klikk på Koble fra alle varianter.

 7. Klikk på Koble fra alle varianter i bekreftelsesboksen for å stoppe produktets synkronisering med Shopify. Produktet ditt vil fortsatt være tilgjengelig for salg på Amazon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis