Oppfylle bestillinger og behandle refusjoner med Amazon-salgskanal

Når en kunde kjøper et av produktene dine på Amazon, mottar du varsler om bestillingen fra Amazon Seller Central og på oversiktssiden til Amazons salgskanal i Shopify-administrator.

Du kan logge inn på din Amazon Seller Central-konto for å gå gjennom bestillingsdetaljene og administrere fakturering og oppfyllelse.

Oppfyller bestillinger

Bestillingene dine på Amazon synkroniseres automatisk med Shopify-administrator på bestillinger-siden. Alle nye bestillinger som legges inn gjennom Amazon vises i bestillingslisten din og er merket som Amazon. Amazons salgskanal synkroniserer alle bestillingene dine, inkludert bestillinger for produkter som du ikke viste på Amazon via kanalen.

Du må oppfylle Amazon bestillinger i Shopify-administrator for å oppdatere den i både Shopify og Amazon Seller Central. Når du sluttfører bestillingen i Shopify, merkes bestillingsstatusen automatisk som sluttført på Amazon, med samme sluttføringsdato. Når du sluttfører Amazon-bestillinger i Shopify, må du sørge for at du følger Amazons salgsretningslinjer og merker bestillinger som sluttført i Shopify innen Amazons obligatoriske tidsfrister.

Kundene mottar kun bestillingsvarsler fra Amazon, og du mottar varsler fra både Amazon og Shopify.

For øyeblikket kan du ikke integrere Amazons salgskanalsbestillinger med Fulfillment by Amazon. I stedet må du manuelt sluttføre bestillinger i Shopify-administrator.

Behandler refusjoner

Selv om en kunde ber om en refusjon for en bestilling gjennom Amazon, bør du behandle refusjonen i Shopify slik at rapportdataene er riktige. Ettersom du ikke kan behandle en refusjon i Shopify hvis du allerede har refundert bestillingen i Amazon, vil ikke Shopify-rapportene dine inkludere refusjoner som du behandlet i Amazon.

Hvis du prøver å refundere en bestilling i Shopify etter at du allerede har refundert bestillingen i Amazon, mottar du en melding som sier at refusjonen mislyktes. Når du refunderer bestillinger i Shopify blir de automatisk synkronisert med Amazon.

OBS: Hvis du fjerner Amazons salgskanal og kansellerer relaterte bestillinger i Shopify, og på et senere tidspunkt begynner å bruke Amazons salgskanal på nytt, blir disse kansellerte bestillingene automatisk refundert i Amazon, selv om de allerede er sluttført.

Alle bestillinger er knyttet til en betaling i Amazon. Det betur at når du kansellerer en bestilling i Shopify må du gi en refusjon på mer enn $ 0. Finn ut mer om behandling av refusjoner i Shopify.

Få betalt for bestillinger

Du kan vise betalinger fra Amazon salgskanal i Amazon selgerens sentral i rapporter-seksjonen. Finn ut mer om hvordan du får betalt i Amazon Pay Help Center.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis