Facebook

Du kan bruke Facebook-kanalen til å synkronisere produktene dine til en katalog på Facebook og Instagram, og opprette markedsføringsaktiviteter direkte fra Shopify.

Etter at du har konfigurert Shopifys Facebook-kanal kan du opprette følgende markedsføringsaktiviteter i Shopify:

Hvis du vil ha mer informasjon om markedsføring på Facebook, inkludert Facebook-annonser, kan du se Markedsføring på Facebook.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis