Facebook

Du kan bruke Facebook-kanalen til å synkronisere produktene dine til en katalog på Facebook og Instagram, slik at du kan selge i Facebook Shop og Instagram Shopping. Du kan også bruke Facebook-kanalen til å opprette markedsføringsaktiviteter direkte fra Shopify.

Hvis du vil ha mer informasjon om markedsføring på Facebook, inkludert Facebook-annonser, kan du se Markedsføring på Facebook.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis