Publisere produkter på Facebook ved hjelp av Facebook Shop

Etter du har satt opp Facebook Shop og Facebook har aktivert Shop-seksjonen på Facebook-siden din, kan du publisere produktsamlingene til Facebook, opprette spesielle samlinger bare for Facebook eller skjule enkeltprodukter slik at de ikke er synlige på Facebook.

Produkter som du gjør tilgjengelig for Facebook Shop i Shopify, vil være synlig i Shop-seksjonen på Facebook-siden din. Endringer du gjør i publiserte produkter blir automatisk synkronisert til Facebook. Husk å gå gjennom Facebooks forhandleravtale før du begynner å selge på Facebook. I forhandleravtalen finner du blant annet retningslinjer for handel, med en liste over de produktene som det er forbudt å selge på Facebook.

Du kan også dele produktene dine på Facebook uten å selge på Facebook.

Produktkrav

For å vises på Facebook, må et produkt oppfylle noen få krav:

Gjør produktene tilgjengelige for Facebook Shop

Du kan se produktene som er tilgjengelige for Facebook Shop på Facebook Shop -> Publiseringssiden i Shopify.

Steg:

 1. Hvis ikke det finnes noen produkter i butikken din, klikker du på Legg til produkt for å legge til produkter i butikken. Hvis du har produkter i butikken din, men de ikke er tilgjengelige for Facebook Shop, klikker du på Gjør produkter tilgjengelig for å gå til Produkter-siden i Shopify-administrator.

 2. Klikk på navnet til produktet du vil vise på Facebook-siden.

 3. I produkttilgjengelighet-seksjonen på produktdetaljsiden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du huke av på Facebook Shopog klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Gjør samlingene tilgjengelige for Facebook Shop

Fra Shopify-administratoren kan du se samlingene som er tilgjengelige for Facebook Shop på Facebook Shop > Publiseringsside. Hvis du ikke har noen samlinger, kan du gjøre All products samlingen tilgjengelig for Facebook Shop. På den måten blir alle produktene som er tilgjengelige for Facebook Shop, synlige på Facebook. Du kan også opprette en manuell samling spesielt for Facebook for å kontrollere hvilke produkter som er synlige på Facebook-siden.

Du kan gjøre opptil 50 samlinger tilgjengelig for Facebook Shop.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på navnet til samlingen du vil vise på Facebook.

 3. produkttilgjengelighet-seksjonen på samlingssiden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du huke av på Facebook Shopog klikke på Ferdig.

 5. Klikk Lagre for å lagre endringen i samlingen.

Gjenta disse stegene hvis det er eventuelle andre samlinger du vil vise på Facebook-siden. Det utvalgte samlingsbanneret på Facebook viser de første 10 produktene i samlingen.

Facebooks publiseringsstatus

Publiseringssiden kan du se en liste over feil som kan forhindre at et produkt publiseres på Facebook-siden din. Du kan bruke informasjonen som står oppført i Problem-kolonnen for å rette eventuelle problemer med produktet du prøver å publisere på Facebook-siden.

Skjul produkter og samlinger fra Facebook

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på navnet til samlingen eller produktet du vil skjule fra Facebook.

 3. I produkttilgjengelighet-seksjonen på samling- eller produktdetaljer-siden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du fjerne avmerkingen i Facebook Shopog klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Du kan se skjulte produkter på Facebook Shop > Publiseringsside i Shopify.

Skjulte samlinger

Når du gjør en samling tilgjengelig for Facebook Shop, bruker Facebook den til å bygge en ny produktkatalog for Shop-seksjonen. Hvis du skjuler eller sletter et produkt i Shopify, kan du fremdeles se det på Facebook-siden. Produkter fra samlingen er da bare synlige for eieren av Facebook-siden, og ikke for kundene. Du kan slette produkter i Facebook for å fjerne dem fra produktkatalogen.

Endre produktdetaljer

Endringer i produktopplysningene i Shopify synkroniseres automatisk til Facebook. Du kan endre måten et produkts bilde, tittel eller pris vises i Facebook ved å redigere produktet i Shopify. Du vil kunne se endringene dine i Facebook etter at produktene er synkronisert, noe som vanligvis tar noen minutter.

Vis produktene som deles med Facebook

Du kan se en liste over produkter som er tilgjengelige for Facebook, i tillegg til eventuelle produktfeil på Facebook Shop > Publiseringsside i Shopify.

 1. Klikk på Publisering.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis