Synkronisere produkter til Facebook for Kjøp på Facebook og Instagram

Produktkatalogen på Facebook-kanalen administrerer alle produkter som er tilgjengelige for Instagram, Facebook og Facebook Marketing. Hvis du gjør et produkt tilgjengelig for Facebook-kanalen kan det brukes i alle disse funksjonene. Når du bruker Kjøp på Facebook og Instagram, er det imidlertid ytterligere krav for å kunne tagge produktene dine og gi kundene mulighet til å betale på Facebook eller Instagram.

Facebook vurderer alle produkter som gjøres tilgjengelig for Facebook-kanalen. Produkter må være godkjent før de kan oppføres. Hvis du redigerer produktdetaljer for et produkt som er godkjent av Facebook, må produktet vurderes og godkjennes av Facebook på nytt.

Produktkrav

For å publisere Shopify-produkter i en Facebook-katalog og bruke Kjøp på Facebook og Instagram, må produktene inkludere følgende informasjon:

  • Produktbeskrivelse
  • Produktbilde
  • Googles produktkategorier
  • Produktbetingelse

Produkter som selges gjennom Kjøp på Facebook og Instagram kan ikke ha avgifter inkludert i prisen.

Produkter må også godkjennes av Facebook, og kan ikke være begrensede produkter som står beskrevet i Facebooks retningslinjer for handel.

Løs produktpubliseringsfeil

Når du synkroniserer produkter etter å ha konfigurert Kjøp på Facebook og Instagram, kan det være at du har publiseringsfeil i produktene. Hvis produktene dine mangler informasjon som Facebook har behov for, vil du se en advarsel i Produkter-seksjonen av Oversikt-siden under Facebook-kanalen. Når det er feil knyttet til et produkt må du løse disse feilene før du kan forsøke å synkronisere produktet med Facebook-kanalen på nytt.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Facebook fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Vis produkter i Produkter-seksjonen for å åpne masseredigeringsprogrammet for produkter. Finn ut hvordan du bruker masseredigeringsprogrammet for produkter.

  5. Gå gjennom eventuelle publiseringsfeil for produkter, og utfør de nødvendige produktinformasjonsendringene.

  6. Klikk på Lagre.

Vanlige produktpubliseringsfeil

Bruk denne referansen for å bidra til å løse produktfeil som hindrer at produktene synkroniseres med Facebook.

Vanlige produktpubliseringsfeil og løsninger
Feil Løsning
Legg til et produktbilde Klikk på plassholderbildet for å laste opp eller velge et bilde for produktet ditt.
Velg en produktkategori Angi en Google-produktkategori som samsvarer med produktet. Noen kategorier krever også ytterligere informasjon, som for eksempel alder.
Løs produktvariantfeil Legg til informasjon for hver produktvariant, for eksempel variantens størrelse og farge.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis