Publisere produkter på Facebook ved hjelp av Facebook Shop

Etter at du har konfigurert Facebook Shop-salgskanalen og Facebook har aktivert Shop-seksjonen på Facebooksiden din, kan du publisere produktsamlinger til Facebook.

Hvis du bruker Facebook-kanalen kan du opprette samlinger med tilgjengelige produkter i Facebook Commerce Manager.

Produkter du gjør tilgjengelig for Facebook Shop i Shopify vises under Shop-seksjonen på Facebook-siden din. Endringer du gjør i publiserte produkter synkroniseres automatisk til Facebook. Sørg for at du går gjennom Facebooks handelsavtale inkludert handelsvilkårene som oppsummerer hvilke produkter som ikke kan selges på Facebook før du begynner å selge på Facebook.

Du kan også dele produktene dine på Facebook uten å selge på Facebook.

Produktkrav

For å vises på Facebook, må et produkt oppfylle noen få krav:

Gjør produktene dine tilgjengelige for Facebook-kanalen

Du kan vise produktene som er tilgjengelige for Facebook Shop ved å klikke på Facebook-salgskanal > Oversikt > Vis produkter i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Hvis ikke det finnes noen produkter i butikken din, klikker du på Legg til produkt for å legge til produkter i butikken. Hvis du har produkter i butikken din, men de ikke er tilgjengelige for Facebook Shop, klikker du på Gjør produkter tilgjengelig for å gå til Produkter-siden i Shopify-administrator.

 2. Klikk på navnet til produktet du vil vise på Facebook-siden.

 3. I produkttilgjengelighet-seksjonen på produktdetaljsiden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du huke av på Facebookog klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Facebook-produktstatus

Produktstatus-seksjonen på Oversikt-siden viser statusen til produkter som er tilgjengelige i Facebook-kanalen, og indikerer om det er noen feil. Ved å klikke på Vis produkter vil du se en liste over feil. Bruk informasjonen som er oppgitt i Problemer-kolonnen for å løse eventuelle problemer med et produkt.

Skjul produkter fra Facebook-kanalen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på navnet til produktet du ønsker å skjule fra Facebook.

 3. I Produkttilgjengelighet-seksjonen på produktdetaljsiden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du fjerne avmerkingen i Facebookog klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Du kan se skjulte produkter på Facebook Shop > Publiseringsside i Shopify.

Skjulte samlinger

Når du gjør en samling tilgjengelig for Facebook Shop, bruker Facebook den til å bygge en ny produktkatalog for Shop-seksjonen. Hvis du skjuler eller sletter et produkt i Shopify, kan du fremdeles se det på Facebook-siden. Produkter fra samlingen er da bare synlige for eieren av Facebook-siden, og ikke for kundene. Du kan slette produkter i Facebook for å fjerne dem fra produktkatalogen.

Endre produktdetaljer

Endringer i produktopplysningene i Shopify synkroniseres automatisk til Facebook. Du kan endre måten et produkts bilde, tittel eller pris vises i Facebook ved å redigere produktet i Shopify. Du vil kunne se endringene dine i Facebook etter at produktene er synkronisert, noe som vanligvis tar noen minutter.

Vis produktene som deles med Facebook

For en liste over produkter som er tilgjengelige for Facebook, samt eventuelle produktfeil, kan du gå til Produktstatus-seksjonen av Facebook-kanalen i Shopify-administrator.

 1. Klikk på Publisering.

Gjør samlingene tilgjengelige for Facebook Shop

Fra Shopify-administrator kan du vise samlingene som er tilgjengelige for Facebook Shop på Facebook Shop > Publisering-siden. Hvis butikken din ikke har noen samlinger, kan du angi «Alle produkter» som navn på samlingen for at alle produkter som er tilgjengelige for Facebook Shop skal vises på Facebook. Du kan også opprette en manuell samling spesifikt for Facebook for å kontrollere hvilke produkter som vises på Facebooksiden.

Du kan gjøre opptil 50 samlinger tilgjengelig for Facebook Shop.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

 2. Klikk på navnet til samlingen du vil vise på Facebook.

 3. produkttilgjengelighet-seksjonen på samlingssiden klikker du på Administrer.

 4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du huke av på Facebook Shopog klikke på Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Gjenta disse stegene hvis det er eventuelle andre samlinger du vil vise på Facebook-siden. Det utvalgte samlingsbanneret på Facebook viser de første 10 produktene i samlingen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis