Publisere produkter i Facebook-kanalen

Når du har konfigurert Facebook-kanalen vil Shopify-produktene dine begynne å synkronisere til Facebook. Du kan velge hvilke produkter du vil gjøre tilgjengelig for kanalen på Produkt-siden, eller ved å bruke masseredigeringsprogrammet i Facebook-kanalen.

Når du gjør et produkt tilgjengelig for Facebook-kanalen, er det tilgjengelig for alle funksjonene du har satt opp i Facebook-kanalen. Fordi alle Facebook-kanalens funksjoner deler den samme produktkatalogen, er det ikke mulig å gjøre et produkt tilgjengelig for bare én funksjon i Facebook-kanalen hvis du har konfigurert flere funksjoner. Hvis du for eksempel har satt opp både Facebook Shop og Instagram Shopping i Facebook-kanalen og du gjør et produkt tilgjengelig for Facebook-kanalen, er produktet tilgjengelig på både Facebook Shop og Instagram Shopping.

Samlinger i Shopify synkroniseres ikke til Facebook. Du kan opprette samlinger for Facebook med tilgjengelige produkter i Facebook Commerce Manager.

Produktkrav

Hvis du ønsker at et produkt skal være tilgjengelig på Facebook, må produktet oppfylle noen krav:

Gjør produktene dine tilgjengelige for Facebook-kanalen

I Shopify-administrator klikker du på Facebook > Oversikt > Vis produkter for å vise produktene som er tilgjengelige for Facebook-kanalen.

Steg:

  1. Hvis ikke det finnes noen produkter i butikken din, klikker du på Legg til produkt for å legge til produkter i butikken. Hvis du har produkter i butikken din, men de ikke er tilgjengelige for Facebook Shop, klikker du på Gjør produkter tilgjengelig for å gå til Produkter-siden i Shopify-administrator.

  2. Klikk på navnet til produktet du vil gjøre tilgjengelig for Facebook-kanalen.

  3. I produkttilgjengelighet-seksjonen på produktdetaljsiden klikker du på Administrer.

  4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du huke av på Facebookog klikke på Ferdig.

  5. Klikk på Lagre.

Facebook-produktstatus

Produktstatus-seksjonen på Oversikt-siden viser statusen til produkter som er tilgjengelige i Facebook-kanalen, og indikerer om det er noen feil. Ved å klikke på Vis produkter vil du se en liste over feil. Bruk informasjonen som er oppgitt i Problemer-kolonnen for å løse eventuelle problemer med et produkt.

Skjul produkter fra Facebook-kanalen

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Samlinger.

  2. Klikk på navnet til produktet du ønsker å skjule fra Facebook.

  3. I Produkttilgjengelighet-seksjonen på produktdetaljsiden klikker du på Administrer.

  4. I Administrer tilgjengelighet av salgskanal-dialogboksen kan du fjerne avmerkingen i Facebookog klikke på Ferdig.

  5. Klikk på Lagre.

Endre produktdetaljer

Endringer i produktdetaljer i Shopify synkroniseres automatisk til Facebook. Du kan endre hvordan et produkts bilde, tittel eller pris vises på Facebook ved å redigere produktet i Shopify. Du vil se endringene på Facebook når produktene er synkronisert, noe som vanligvis tar noen minutter.

Vis produktene som deles med Facebook

For en liste over produkter som er tilgjengelige for Facebook, samt eventuelle produktfeil, kan du gå til Produktstatus-seksjonen av Facebook-kanalen i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis