Vis Shop Promise på produktsiden

Shop Promise-merket vises ved siden av leveringsdatoer og på produktsider for kvalifiserte leveranser som estimeres levert innenlands i USA på fem kalenderdager eller mindre. Dette merket viser kunden at bestillingen inkluderer rask og pålitelig leveranse.

Når du har aktivert Shop Promise må du gå til produktsiden ved hjelp av temaredigeringsprogrammet for å bekrefte at Shop Promise-merket vises på riktig måte.

Hvis merket ikke vises riktig må du plassere Shop Promise-modulen manuelt.

Manuell plassering av Shop Promise-modulen

Hvis du er komfortabel med å lese og redigere temakode kan du identifisere hvor du må gjøre endringer og oppdatere produktsiden.

Finn ut hvor du må gjøre endringer

Koden for Shop Promise-modulen må legges i produktskjemaet på produktsiden, som kan se slik ut: {%- form 'product', product -%}. Shop Promise-modulen ligger på ulike steder avhengig av tema. Følgende er vanlige steder:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Oppdater produktsiden

Trinn:

  1. Åpne den relevante filen.

  2. Finn linjen som inneholder {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%} eller {{ form | payment_button }}.

  3. Opprett en ny linje rett under {%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}{{ form | payment_button }}{%- endif -%} og lim inn følgende på denne linjen:

<div class="delivery-promise__promise-container"></div>
  1. Klikk på Lagre.

Sluttresultatet skal se omtrent slik ut:

{%- if block.settings.show_dynamic_checkout -%}
  {{ form | payment_button }}
{%- endif -%}
<div class="delivery-promise__promise-container"></div>

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis