Registrere kunder

Finn nye kunder ved å la potensielle kunder søke om kontoer i engrosbutikken din. Du kan velge å automatisk godkjenne alle som registrerer seg eller gå gjennom hver søknad før du godkjenner dem.

Nøkkelfunksjoner og -muligheter

Når du setter opp engroskontoregistrering, kan du velge følgende funksjoner:

 • For å gjennomgå og godkjenne applikasjonene eller for å automatisk godkjenne alle kunder som registrerer seg (etter en kunde er godkjent, kan vedkommende logge på engrosbutikken din).
 • For å angi standardprislister for disse kundene.
 • For å angi et minste bestillingsbeløp som disse kundene må oppfylle eller overstige.
 • For å gi disse kundene muligheten til å betale for noen eller alle bestillingene sine ved hjelp av engroskassen. Når du aktiverer dette alternativet, kan du begrense beløpet de kan betale i kassen og tillate bestillinger som overstiger dette beløpet for å bli sendt inn som bestillingsutkast.
 • For å legge til ytterligere felt i registreringsskjemaet for å innhente ekstra informasjon fra kunder, for eksempel forretningsadresse eller-nummer. Du kan bruke denne informasjonen som en hjelp til å godkjenne søknaden og for å finne ut mer om dem.

Aktiver registrering av engroskonto

Aktiver registrering av engroskonto slik at kundene kan registrere seg med sine egne kontoer. En kobling til et registreringsskjema legges til på påloggingssiden i engrosbutikken din. Du kan velge å automatisk godkjenne alle som registrerer seg eller gå gjennom hver søknad før du godkjenner dem. Etter at kunden har blitt godkjent, kan vedkommende logge på engrosbutikken din.

Slik aktiverer du registrering for engroskonto:

 1. Fra engroskanalen åpner du Innstillinger.
 2. Hvis du vil godkjenne potensielle kunder før du lar dem opprette kontoer, klikker du på Administrer innstillinger > Aktiver kontoregistrering > Godkjenn nye kunder manuelt. Ellers blir alle kunder som registrer seg automatisk godkjent. Som standard må kundene angi navn og e-postadresse før de kan sende inn registreringsskjemaet. Hvis du ikke har aktivert Godkjenn nye kunder manuelt, blir kundene bedt om å opprette et passord for en engrosbutikkontoen.
 3. Hvis du må innhente ekstra informasjon fra potensielle kunder, kan du følge instruksjonene for å legge til ekstra felt i skjemaet.
 1. Angi prislistetaggene du vil gi til disse kundene når de søker om en konto.

 2. Følg instruksjonene for å legge til andre innstillinger for disse kundene, for eksempel en minimum kjøpsum og engroskasse.

 3. Klikk på Lagre.

En kobling til registreringsskjemaet er lagt til i engrosbutikkens påloggingsside.

Godkjenn eller avslå kunder som registrerer seg

Hvis du velger å godkjenne alle nye kunder manuelt, må du gå gjennom applikasjonene deres før de kan logge seg på butikken din. Når en potensiell kunde sender inn registreringsskjemaet, mottar du et e-postvarsel for å godkjenne dem i engroskanalen. Du kan godkjenne kunder én om gangen, eller du kan bruke Massehandlinger for å godkjenne mer enn én kunde om gangen.

Slik godkjenner du søknaden til en kunde som registrerer seg:

 1. Fra Kunder-siden i engroskanalen klikker du på fanen Venter på godkjenning.
 2. For å godkjenne en individuell kunde, må du åpne kontoen og se gjennom søknaden. Hvis du har bedt om ytterligere informasjon, vises kundens svar på denne siden.
 3. Velg et av følgende alternativer:
Alternativer som kan velges når en kunde registrerer seg for en engroskonto.
Alternativ Handling
Godkjenn kunden Klikk på Godkjenn. Kunden blir tilsendt et e-postvarsel for å opprette kontoen og engrosstatusen er Aktivert.
Avslå kunden Klikk på Avvis. Engrosstatusen deres settes til Avslått. Hvis du vil kontakte kunden (for å forklare hvorfor de ble avslått) må du sende dem en e-post utenfor Shopify. Ellers vil ikke vedkommende bli varslet om at søknaden deres ble avvist.

Ytterligere felt

Som standard må potensielle kunder angi navn og e-postadresse for å søke om en engroskonto. Hvis du trenger ekstra informasjon om disse kundene (for eksempel forretningsadresse, nummer eller beskrivelse), kan du legge til ytterligere felt i registreringsskjemaet. Kundene må angi svar for hvert felt i registreringsskjemaet før de kan sende det inn. Når du legger til feltene i skjemaet, kan du angi bestillingen ved å dra og slippe dem.

Vanlige spørsmål om kunder

 • Hva skjer etter at en kunde sender inn skjemaet (og jeg har valgt å automatisk godkjenne kunder som registrerer seg)?
 • Hva skjer etter en kunde sender inn skjemaet (og jeg har valgt å manuelt godkjenne kunder som registrerer seg)?
 • Hva skjer når jeg godkjenner en kunde som registrerer seg?
 • Hva skjer når jeg avslår en kunde som registrerer seg?
 • Hva skjer når jeg sletter en søknad til en kunde som registrerer seg?
 • Hvis jeg avslår (eller sletter) kunder som registrerer seg, mottar de en e-postvarsel?
 • Jeg har allerede sendt en kunde en invitasjon, kan vedkommende fortsatt registrere seg?
 • Kan alle registrere seg eller må de være en kunde i butikken min?
 • Hva skjer når eksisterende kunder registrerer seg?
 • En kunde har registrert seg for en engroskonto ved hjelp av en e-postadresse som er ulik den jeg hadde i min Shopify. Nå har jeg dupliserte kunder i Shopify-butikken. Kan jeg slå sammen disse kundeoppføringene?
 • Hvordan vet jeg når en ny kunde har registrert seg?
 • Kan jeg opprette bestillingsutkast for kunder som registrerer seg?

Hva skjer etter at en kunde sender inn skjemaet (og jeg har valgt å automatisk godkjenne kunder som registrerer seg)?

Etter en potensiell kunde sender registreringsskjemaet, oppstår følgende hendelser:

 • En ny kunde legges til i Shopify som inneholder kundens navn, e-postadresse og adresse (hvis du ba om denne informasjonen). I utgangspunktet er denne adressen angitt som standard leveringsadresse. Prislistetaggene du har spesifisert legges til denne kunden.
 • En engroskonto for kunden legges også til i engroskanalen. Hvis du opprettet ytterligere felt for å samle inn ekstra informasjon, legges disse verdiene til kundens engroskonto.
 • Et e-postvarsel sendes til e-postadressen til engrosbutikken, slik at du vet at en ny engroskonto har blitt opprettet.
 • Kunden kan logge inn i engrosbutikken din.

Hva skjer etter en kunde sender inn skjemaet (og jeg har valgt å manuelt godkjenne kunder som registrerer seg)?

Etter en potensiell kunde sender registreringsskjemaet, oppstår følgende hendelser:

 1. En midlertidig engroskonto opprettes for kunden. Hvis du opprettet ytterligere felt for å samle inn ekstra informasjon, legges disse verdiene til kundens engroskonto.
 2. Et e-postvarsel sendes til e-postadressen til engrosbutikken, slik at du kan se gjennom søknaden. Du kan godkjenne kunden fra Kunder-siden i engroskanalen.
 3. Etter at du har godkjent en kunde, får vedkommende tilsendt en e-post for å fullføre registreringen (opprett et passord for engrosbutikken).
 4. Etter at kunden oppretter kontoen sin, får du tilsendt et e-postvarsel.

Hva skjer når jeg godkjenner en kunde som registrerer seg?

Når du godkjenner en kunde:

 • Kundens engroskontostatus settes til Godkjent.
 • En konto for kunden legges til i Shopify.
 • Kunden blir sendt et e-postvarsel for å fullføre engroskontoen ved å opprette et passord.
 • Du kan opprette engrosbestillinger og bestillingsutkast på vegne av den godkjente kunden.

Hva skjer når jeg avslår en kunde som registrerer seg?

Når du avslår en kunde:

 • Statusen til engroskontoen deres settes til Avslått. Denne oppføringen av søknaden er tilgjengelig i engroskanalen, slik at du kan gå tilbake til den og til og med godkjenne den senere (hvis du ombestemmer deg). Det er ingen oppføring for kunden i Shopify.
 • Du kan ikke opprette engrosbestillingsutkast for kunden.
 • Ingen e-postvarsel sendes til kunden. Hvis du vil kontakte kunden (for å forklare hvorfor vedkommende ble avvist), må du sende en e-post utenfor Shopify.

Hva skjer når jeg sletter en søknad til en kunde som registrerer seg?

Når du sletter en kundesøknad:

 • Engroskontoen for kunden blir fjernet og det er ingen oppføring for kunden i Shopify.
 • Ingen e-postvarsel sendes til kunden. Hvis du vil kontakte kunden (for eksempel for å forklare hvorfor vedkommende ble avvist), må du sende en e-post utenfor Shopify.

Hvis jeg avslår (eller sletter) kunder som registrerer seg, mottar de en e-postvarsel?

Nei, det gjør de ikke. Hvis du vil forklare dem hvorfor de ble avvist, kan du sende dem en e-post utenfor Shopify. Hvis du avslår kunder, blir statusen deres satt til Avslått og oppføringen blir værende i engroskanalen slik at du kan henvise tilbake til søknaden og velge å godkjenne dem senere. Hvis du sletter en kunde, blir kunden fjernet fra engroskanalen din.

Jeg har allerede sendt en kunde en invitasjon, kan vedkommende fortsatt registrere seg?

Ja. Kunden din kan ignorere invitasjonen og registrere seg for en engroskonto ved å bruke registreringsskjemaet. Når kunden fullfører registreringsprosessen, vil de ha prislistetaggene som du har angitt for dem (da du sendte den opprinnelige invitasjonen), i tillegg til de standard prislistetaggene som du gir til kundene som bruker registrering av engroskonto.

Kan alle registrere seg eller må de være en kunde i butikken min?

Hvem som helst kan registrere seg for engrosbutikken din. Hvis kunden ikke eksisterer i butikken din, blir en ny kunde lagt til i Shopify og blir tildelt prislistetaggene og innstillingene for engros.

Hva skjer når eksisterende kunder registrerer seg?

Hvis en eksisterende kunde registrerer seg for engros, oppdateres kundeprofilen deres i Shopify med tagger og innstillinger for engrosprisliste. Hvis en eksisterende engroskunde prøver å registrere seg, blir vedkommende bedt om å logge på med eksisterende legitimasjon.

En kunde har registrert seg for en engroskonto ved hjelp av en e-postadresse som er ulik den jeg hadde i min Shopify. Nå har jeg dupliserte kunder i Shopify-butikken. Kan jeg slå sammen disse kundeoppføringene?

Du kan ikke slå sammen kunder i Shopify. Du kan heller ikke slette en kunde som har en bestilling (men du vil kunne slette kunden hvis den bare har bestillingsutkast). Hvis den nye engroskunden din ikke har en bestilling, kan du slette denne kundeoppføringen og be kunden om å registrere seg på nytt.

Hvis kunden har en bestilling, kan du:

 1. Legg til en merknad i kundeprofilen og inkluder en kobling til den dupliserte kundeoppføringen.
 2. Gi nytt navn til den dupliserte oppføringen slik at du ikke bruker den feilaktig (for eksempel legg til zzzz i begynnelsen av kundens etternavn).
 3. Be kunden om å registrere seg på nytt.

Hvordan vet jeg når en ny kunde har registrert seg?

Et e-postvarsel sendes til engrosbutikkens e-postadresse etter at en kunde har sendt inn registreringsskjemaet. Hvis du aktiverte Godkjenn nye kunder manuelt, kan du se gjennom søknaden fra Kunder-siden i engroskanalen.

Kan jeg opprette bestillingsutkast for kunder som registrerer seg?

Ja. Det er ingen forskjell mellom kunder som registrerer seg og kunder du inviterer. Du kan alltids opprette bestillinger på vegne av engroskundene dine.

Vanlige spørsmål om tilpasning

 • Kan jeg angi noen av de ekstra registreringsfeltene som valgfrie?
 • Kan noen av de ekstra feltene bare godta tall?
 • Kan jeg legge til et bakgrunnsbilde på registreringssiden?
 • Kan jeg legge til en kobling på registreringssiden?
 • Hva skjer hvis jeg endrer tilleggsfeltene i registreringsskjemaet?

Kan jeg angi noen av de ekstra registreringsfeltene som valgfrie?

Nei, det kan du ikke. Alle feltene på registreringsskjemaet må fylles ut før en potensiell kunde kan sende inn skjemaet. Kunder kan ikke sende inn skjemaet hvis et felt er tomt.

Kan noen av de ekstra feltene bare godta tall?

Nei, det kan de ikke. Det er ingen måte å begrense datatypen til et registreringsfelt på. Men du kan inkludere datatypen du vil ha i tittelen til tilleggsfeltet.

Kan jeg legge til et bakgrunnsbilde på registreringssiden?

Kundens registreringsside bruker de samme innstillingene som påloggingssiden for engrosbutikken din. Hvis du trenger en tilpasset registreringsside, bør du vurdere å opprette din egen registreringsside på nettbutikken.

Kan jeg legge til en kobling på registreringssiden?

Ikke utenfor tittelen på et ekstra felt. Hvis du trenger en tilpasset registreringsside, bør du vurdere å opprette din egen registreringsside i nettbutikken.

Hva skjer hvis jeg endrer tilleggsfeltene i registreringsskjemaet?

Når en kunde søker etter en konto, blir svarene deres lagret på engroskundekontoen deres. Hvis du endrer eller sletter noen felt fra skjemaet, påvirker ikke det eksisterende engroskontoer.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis