Oppretter kunder

Opprett en engroskunde ved å tilordne vedkommende til en prisliste. Når du har tilordnet en prisliste, kan du opprette bestillinger på kundens vegne. Hvis du ønsker at kunden skal logge på engrosbutikken og opprette sine egne bestillinger, må du invitere dem til å opprette kontoer i engrosbutikken. Du kan også la kundene registrere seg for sine egne kontoer i engrosbutikken.

Før du setter i gang

Du må ha:

 • en engrosprisliste som har en tagg knyttet til seg.
 • en kunde. Denne kunden bør ha en e-postadresse som er knyttet til kontoen. Du trenger en e-postadresse hvis du vil at kunden skal logge på engrosbutikken din. Det er også nødvendig hvis du vil sende dem fakturaer eller varsler om oppdateringer i bestillingen fra engroskanalen.

Steg 1: Tilordne kunder til en prisliste

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Kunder.
 2. Klikk på navnet til kunden du vil invitere til engrosbutikken din.
 3. På kundeinformasjonssiden velger du taggen du knyttet til en av engrosprislistene dine.
 4. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Hvis kunden ikke trenger å logge på engrosbutikken, kan du hoppe over neste trinn. Du kan nå opprette engrosbestillinger for kunden.

Hvis kunden din må logge på engrosbutikken din, trenger vedkommende en engroskonto. Gå til neste trinn for å sende invitasjon til å opprette denne kontoen. Hvis kunden din har en engroskonto, har kunden nå tilgang til denne prislisten når vedkommende logger seg på engrosbutikken din.

Steg 2: Inviter engroskunder til engrosbutikken din

For å invitere kunder til engrosbutikken må du sende dem en invitasjonskobling. Hver invitasjonskobling genereres for en bestemt kunde. Disse koblingene kan ikke deles eller brukes på nytt.

Den enkleste måten å sende invitasjonskoblinger på, er å bruke e-postinvitasjonen som er innebygd i engros. Hvis du må sende flere tilpassede e-poster, kan du eksportere koblingene til en CSV-fil og importere dem til et eksternt e-postsystem. Begge alternativene er tilgjengelige som massehandlinger på siden Engros > Kunder.

For å invitere en engroskunde til engrosbutikken:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Kunder.

 5. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av navnet til kunden du vil invitere.

 6. Velg en av følgende handlinger:

  • For å sende en e-postinvitasjon klikker du på Massehandlinger og velger Send invitasjon.
  • For å eksportere invitasjonskoblingen til en CSV-fil klikker du på Massehandlinger og velger Eksporter invitasjonskobling.

Når du har invitert en kunde, endres statusen til Invitert og kunden vises under fanen InvitertKunder-siden.

Når kunden din har opprettet kontoen, endres statusen til Aktivert, og kunden vises under fanen AktivertKunder-siden.

Neste steg

Du kan hindre at avgifter blir belastet til engroskundene ved å angi dem som Avgiftsfritakkundens side i Shopify-administratoren.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis