Nettkasse for engrosbutikken din

Selv om standarden er at engroskunder sender inn bestillingene for vurdering, kan du la enkeltkunder betale for bestillingene i kassen i engrosbutikken din. Du kan også begrense beløpet de kan betale i kassen ved å angi et maksimalt bestillingsbeløp.

Hvis du vil at engroskundene skal betale i kassen for bestillinger som er mindre enn $ 100, kan du angi det maksimale bestillingsbeløpet til $ 100. Når en bestilling er mindre enn $ 100, betaler kunden for bestillingen i kassen. Når en bestilling er mer enn $ 100, sender kunden et bestillingsutkast som må gjennomgås.

Engroskunden din kan ikke velge mellom å betale i kassen eller sende inn en bestilling. Muligheten til å betale i kassen avhenger av beløpet til bestillingen og det eventuelle grensebeløpet. Kunden kan heller ikke dele en bestilling (det vil gjøre at vedkommende ikke kan betale for en del av bestillingen i kassen og sende inn et bestillingsutkast for det gjenværende beløpet).

I kassen brukes følgende regler for å bruke en fraktpris på en engrosbestilling:

  • Hvis det er angitt en fraktpris for engros på Innstillinger-siden i engroskanalen, gjelder denne prisen for bestillingen.
  • Hvis det ikke er angitt noen fraktpris på siden Innstillinger i engroskanalen, tilbys fraktprisene som er angitt under Frakt i Shopify-administrator til nettbutikkundene.

Finn ut mer om engrosfraktpriser.

Aktiver betaling for engroskunder i kassen

Du må aktivere engroskassen for hver kunde du ønsker skal kunne betale i kassen. Du kan aktivere dette alternativet for en enkeltkunde fra kundens kontoside, eller du kan aktivere alternativet for flere kunder ved hjelp av MassehandlingerKunder-siden i engroskanalen.

Slik aktiverer du engroskassen for en kunde:

  1. Klikk på Kunder i engroskanalen.
  2. Åpne en engroskonto ved å klikke på kundens navn i kontotabellen.
  3. Aktiver Engroskasse.
  4. Hvis du ønsker å begrense hvilke bestillinger kunden kan betale i kassen, velger du Aktiver et maksimumsbeløp for kassen. Angi maksimumsbeløpet en bestilling kan være på for å kunne betales i kassen.
  5. Klikk på Lagre.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis