Nettkasse for engrosbutikken din

Selv om standarden er at engroskunder sender inn bestillingene for vurdering, kan du la enkeltkunder betale for bestillingene i kassen i engrosbutikken din. Du kan også begrense beløpet de kan betale i kassen ved å angi et maksimalt bestillingsbeløp.

Hvis du vil at engroskundene skal betale i kassen for bestillinger som er mindre enn $ 100, kan du angi det maksimale bestillingsbeløpet til $ 100. Når en bestilling er mindre enn $ 100, betaler kunden for bestillingen i kassen. Når en bestilling er mer enn $ 100, sender kunden et bestillingsutkast som må gjennomgås.

Engroskunden din kan ikke velge mellom å betale i kassen eller sende inn en bestilling. Muligheten til å betale i kassen avhenger av beløpet til bestillingen og det eventuelle grensebeløpet. Kunden kan heller ikke dele en bestilling (det vil gjøre at vedkommende ikke kan betale for en del av bestillingen i kassen og sende inn et bestillingsutkast for det gjenværende beløpet).

I kassen brukes følgende regler for å bruke en fraktpris på en engrosbestilling:

  • Hvis en fraktpris for engros er angitt på Preferanser-siden i engroskanalen, brukes denne prisen på bestillingen.
  • Ellers tilbys fraktprisene som er angitt under Levering i Shopify-administratoren til nettbutikkens kunder.

Finn ut mer om engrosfraktpriser.

Gi engroskunder muligheten til å betale i kassen

Du må aktivere engroskassen for hver kunde du vil gi tillatelse til å betale i kassen. Du kan aktivere dette alternativet for en enkeltkunde fra kundens kontoside, eller aktivere dette alternativet for flere kunder ved å bruke MassehandlingerKunder-siden i engroskanalen.

Slik aktiverer du engroskassen for en kunde:

  1. Klikk på Kunder i engroskanalen.
  2. Åpne en engroskonto ved å klikke på kundens navn i kontotabellen.
  3. Aktiver engroskassen.
  4. Hvis du vil begrense bestillingene kunden kan betale i kassen, velger du Aktiver et maksimumsbeløp for kassen. Angi det maksimale beløpet en bestilling kan ha og som fortsatt kan betales i kassen.
  5. Klikk på Lagre.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis