Minimum kjøpsbeløp for engrosbestillinger

Du kan kreve at kundene kjøper for minst et bestemt beløp hver gang de gjør en engrosbestilling. Du kan angi et minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din på Preferanser-siden. For enkeltkunder kan du angi beløpet fra kundesiden. Et minste bestillingsbeløp satt for en engroskunde overstyrer det minste bestillingsbeløpet som er satt for butikken.

Du angir for eksempel $ 150 som minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din. Deretter angir du minimum bestillingsbeløp til $ 200 for kunden Joe. Alle kunder unntatt Joe oppretter bestillinger som oppfyller eller overstiger $ 150. Joe oppretter bestillinger som oppfyller eller overstiger $ 200.

Du kan også angi minimums- og maksimumsantall for individuelle produkter og varianter når du oppretter prislister. Finn ut mer om engrosprislister.

Angi minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din

Med mindre en engroskunde har sitt eget minste bestillingsbeløp, må engroskundene sende inn bestillinger som oppfyller eller overstiger beløpet som er satt for engrosbutikken.

Slik angir du minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Aktiver alternativet Angi et minimumskjøp og angi beløpet som engrosbestillingsutkast må oppfylle eller overstige.

  6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Angi minimum bestillingsbeløp for en engroskunde

Det minste bestillingsbeløpet du angir for en engroskunde er det beløpet som engrosbestillingene deres må oppfylle eller overstige (uavhengig av om et minstebeløp i bestillingen er angitt for butikken).

Slik angir du minimum kjøpsbeløp for en kunde:

  1. Åpne engroskanalen og klikk deretter på Kunder i engroskanalen.
  2. I tabellen klikker du på navnet til kunden.
  3. Aktiver Angi et minimumskjøp og angi deretter minimumsbeløpet som denne kundens bestillinger må oppfylle eller overstige.
  4. Klikk på Lagre.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis