Minimum kjøpsbeløp for engrosbestillinger

Du kan angi en minste bestillingssum for engrosbutikken på siden Innstillinger for å sikre at kundene bruker et visst beløp hver gang de legger inn en engrosbestilling. For enkeltkunder kan du angi dette beløpet fra kundesiden. En minste bestillingssum som er angitt for en engroskunde gjelder foran minste bestillingssum angitt for butikken.

Du angir for eksempel $ 150 som minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din. Deretter angir du minimum bestillingsbeløp til $ 200 for kunden Joe. Alle kunder unntatt Joe oppretter bestillinger som oppfyller eller overstiger $ 150. Joe oppretter bestillinger som oppfyller eller overstiger $ 200.

Du kan også angi minimums- og maksimumsantall for individuelle produkter og varianter når du oppretter prislister. Finn ut mer om engrosprislister.

Angi minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din

Med mindre en engroskunde har sitt eget minste bestillingsbeløp, må engroskundene sende inn bestillinger som oppfyller eller overstiger beløpet som er satt for engrosbutikken.

Slik angir du minste bestillingsbeløp for engrosbutikken din:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Wholesale fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne salgskanal.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Velg alternativet Angi et minstekjøp, og angi beløpet engrosbestillingsutkast må oppfylle eller overstige.

  6. Klikk på Lagre.

Angi minimum bestillingsbeløp for en engroskunde

Det minste bestillingsbeløpet du angir for en engroskunde er det beløpet som engrosbestillingene deres må oppfylle eller overstige (uavhengig av om et minstebeløp i bestillingen er angitt for butikken).

Slik angir du minimum kjøpsbeløp for en kunde:

  1. Åpne engroskanalen, og klikk på Kunder.
  2. I tabellen klikker du på navnet til kunden.
  3. Velg Angi et minstekjøp, og angi deretter minstebeløpet denne kundens bestillinger må oppfylle eller overstige.
  4. Klikk på Lagre.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis