Prislister for engroskunder

Prislistene inneholder produktene som du ønsker å tilby til engrospriser. Prislister er kun tilgjengelig for bruk i engrosbutikken din. De gjelder ikke for noen andre salgskanaler (selv ikke nettbutikken din).

Prislister overstyrer de vanlige nettbutikkprisene i engrosbutikken din. De lar deg tilby ulike priser for de samme produktene til ulike kunder.

En kunde må være tilordnet en prisliste for å kunne kjøpe produkter til prisene som tilbys i den prislisten.

Prislister inneholder følgende informasjon:

 • Produktene og prisene som du ønsker å tilby til noen eller alle engroskundene dine.
 • En kundetagg for å koble kundene dine til prislisten. Alle kunder (nåværende og fremtidige) som har denne taggen knyttes til denne prislisten, og kan bestille produkter til prisene som tilbys i denne prislisten.

Velg en prislistetype

Du kan opprette prislister som tilbyr prosentvise rabatter på standardprisene dine, eller rabatterte priser for hvert enkeltprisede produkt:

Beskrivelse av prislistetyper
Prislistetype Beskrivelse
Prosentrabatt

Tilby prosentbaserte priser for alle produkter (Alle produkter) i engrosbutikken, eller grupper av produkter i samlinger (Utvalgte samlinger).

Prosentbaserte prislister tilbyr produkter til priser som regnes ut ved å trekke rabatten fra nettbutikkprisen. Når prisen på et produkt endres i nettbutikken, vil engrosprisen kalkuleres på nytt. For eksempel lager du en prisliste for blyanter som gir en 30 % rabatt på nettbutikkprisene. Nettbutikkprisen for en blyant er 1,00 dollar, så engrosprisen er 70 cent. Hvis du endrer nettbutikkprisen på en blyant til 50 cent, vil engrosprisen være 35 cent.

Volumprising

Tilby spesifikke produkter og varianter til faste priser (Volumprising for produkter, Volumprising for varianter og Import av prislister). Volumprising støtter minste og største antall og antallsøkninger.

Prislister som tilbyr faste priser påvirkes ikke av endringer i nettbutikkprisene for produktene deres.

Opprette ulike prislister for ulike kunder

Du kan ta forskjellige priser fra kundene dine for de samme produktene og tjenestene. For å gjøre dette, må du opprette flere prislister som inneholder det samme produktet, men til ulike priser. Så kan du tilknytte ulike kunder til hver liste.

Du kan opprette så mange prislister som virksomheten din har behov for. For eksempel:

 • For å belønne lojalitet, kan du opprette en prisliste som gir de beste prisene dine til de beste kundene.
 • For å tilby en kunde eksklusive priser, kan du opprette en prisliste og knytte den til bare denne kunden.
 • For å administrere prisavtaler med produsenten din, kan du opprette egne prislister for produktene deres og knytte dem til kunder basert på prisreglene deeres.
 • For å opprette unike kjøpsordre eller tilbud til en ny kunde, kan du opprette en prisliste som kombinerer produkter og priser fra mer enn én liste.

Prissetting for kunder i flere lister

Administrer ulike prisstrukturer ved å legge prislistene dine i lag og tilordne grupper av kunder til flere prislister. En kunde kan ha mer enn én prisliste.

For eksempel:

 • Opprett en grunnleggende prisliste og tilordne den til alle kundene dine.
 • Opprett prislister som gir bedre rabatter, og tilordne disse til kundene dine etterhvert som bestillingene deres når ulike grenser.
 • Opprett prislister basert på den geografiske plasseringen til kundene dine.

Løs motsetninger i prislister

Fordi du kan tilordne en kunde til flere prislister, er det mulig at en kunde kan bli tilbudt det samme produktet til ulike priser. Når en slik motsetning oppstår, vil prisregelen som påvirker den smaleste gruppen med produkter være gjeldende (i rekkefølgen varianter, deretter produkter, deretter generelle rabattlister):

 • Hvis det er volumprising etter variantlister, vil kunden din bli tilbudt den laveste prisen de kvalifiserer for på variant-nivå. Dette vil brukes i stedet for volumprising per produkt eller rabatterte prislister.
 • Hvis det er volumprising per produktliste, vil kunden din bli tilbudt den laveste prisen de kvalifiserer for på produkt-nivå. Dette vil brukes i stedet for rabatterte prislister.
 • Hvis ingen av disse reglene gjelder for den aktuelle kunden, vil de bli tilbudt den laveste rabattregelen de kvalifiserer for, slik som en rabattregel som påvirker samlinger eller alle produktene dine.

For eksempel har du en kunde som er en liten virksomhet som selger friluftsutstyr. Du tilordner denne kunden følgende prislister:

Prisliste Pris på rød lue
grunnliste – 20 % rabatt på alle luer 16 dollar
forhandlerliste – 30 % rabatt på alle luer 14 dollar

Begge prislister er rabattprisregler som påvirker alle produkter i en samling, og den laveste rabatterte prisen er 14 dollar. Friluftskunden din betaler 14 dollar per lue.

I desember måned har du et salg på røde luer. Du tilordner friluftskunden din en prisliste som gir en rabattert pris dersom det bestilles mer enn 20 røde luer:

Prisliste Pris på rød lue
grunnliste – 20 % rabatt på alle luer 16 dollar
månedlige-salgsprodukter – volumprising per produktliste $ 15
forhandlerliste – 30 % rabatt på alle luer 14 dollar

Fordi kunden din har tilgang til både en generell rabattliste og en volumprising per produkt-liste, vil den laveste prisen på produktnivå være det kunden betaler. Friluftskunden din betaler 15 dollar per lue.

I den siste uken i desember har du et nytt salg (gjennom ukentlig-salg-produkter-prislisten) som gir en rabatt på ekstra store røde luer dersom det bestilles mer enn 15:

Prisliste Pris på rød lue
grunnliste – 20 % rabatt på alle luer 16 dollar
månedlige-salgsprodukter – volumprising per produktliste $ 15
forhandlerliste – 30 % rabatt på alle luer 14 dollar
ukentlig-salg-prdoukter – volumprising per variantliste $ 10

Fordi kunden din har tilgang til en generell rabattliste, en volumprising per produkt-liste og en volumprising per variant-liste, vil den laveeste prisen på variantnivå være prisen kunden betaler. Friluftskunden din betaler 10 dollar per ekstra store røde lue.

Arrangere salg i engrosbutikken din

Det er vanlig at produkter tilbys til forskjellige priser i forskjellige prislister. Du kan opprette en dedikert prisliste for spesialtilbud eller andre midlertidige prisendringer, og deretter tilordne kunder til den. Etter at salget er over, kan du fjerne kundene fra prislisten ved å fjerne taggen fra den, eller ved å slette prislisten.

Du har for eksempel en vanlig prisliste som tilbyr alle produkter til 40% rabatt, og en salgsprisliste som tilbyr satte priser på noen få produkter som selger dårligere. For å arrangere et salg, kan du tilordne salgsprislisten til de samme kundene som er inkludert i den vanlige prislisten din (ved å legge til de samme kundetaggene i salgsprislisten).

Ekskludere produkter fra nettbutikken

Du kan alltid ekskludere produkter fra nettbutikken din ved å gjøre dem utilgjengelige i nettbutikkanalen din.

Ekskludere produkter fra nettbutikken

Den enkleste måten å ekskludere produkter fra engrosbutikken din på, er å utelate dem fra prislistene dine. Om du har noen produkter du ikke ønsker å tilby i engrosbutikken din, bør du opprette prislister basert på samlinger, fremfor lister som gjelder alle produkter i butikken din.

Hvis du må ekskludere et produkt midlertidig fra engrosbutikken kan du skjule produktet ved å gjøre det utilgjengelig i engroskanalen.

Kjente problemer og begrensninger

Den følgende listen inneholdere noen kjente problemer og begrensninger knyttet til prising og prislister:

 • Engroskanalen støtter ikke rabattkoder eller Shopify-skript (så du kan ikke tilby rabatter på handlekurv-nivå).

 • Volumbasert prising, der prisene for alle enheter senkes etter hvert som flere produkter bestilles, støttes i noen volumbaserte lister. Nivåbasert prising, der prisen per enhet senkes etter at et antall på et nivå er bestilt, støttes ikke i noen prislister i engroskanalen.

 • Når du setter opp antallsøkninger for produkter i en prisliste, kan du kun skrive inn heltall i økningsmengden. Du kan ikke øke bestillingene dine med fraksjonsøkninger eller desimaler.

 • Hvis du arrangerer et salg med Launchpad på produkter som også vises i engrosbutikken din, vil engrosprisene deres kunne påvirkes av salgsarrangementet. Så lenge Launchpad-arrangementet varer, vil alle prislister som legger til en prosentvis rabatt regne ut rabatten basert på salgsprisen (ikke den vanlige utsalgsprisen). Prislister som benytter faste priser påvirkes ikke av Launchpad-arrangementer.

 • Hvis du legger til en ny variant til et produkt som allerede er inkludert i de faste prislistene, vil prisen avgjøres av prisene og antallsøkningene du har satt på produktnivå. Dette gjelder ikke for prosentbaserte prislister, som bruker den samme rabatten som andre varianter av produktet.

Relaterte koblinger

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis