Importere prislister

Når du oppretter en prisliste for grossister, kan du velge å importere priser fra en CSV (kommaseparerte verdier)-fil.

Import av en prisliste er et godt alternativ om du bruker et eksternt system, som et ERP eller regneark, for å opprette og vedlikeholde prislistene dine. Hvis du bruker (eller planlegger å bruke) engroskanalen for å administrere prisene dine, bør du ikke importere prislistene dine.

Importerte prislister støtter følgende prisfunksjoner:

 • angi priser for bestemte produkter og varianter
 • minste og største bestillingsantall, volumprising per variant og økninger i antall

Importerte prislister har følgende regler:

 • De kan kun endres ved å importere prislisten på nytt. Når du importerer priser på nytt til en eksisterende prisliste, vil alle priser og produktvarianter som er ført opp i prislisten erstattes av den nye importen.
 • De kan ikke konverteres til en manuelt vedlikeholdt prisliste.
 • De kan importere lister som benytter volumprising per variant, men kan ikke brukes for volumprising per produkt.

Importer prislister

Du må opprette og laste opp en CSV-fil som lister opp produktene og produktvariantene du ønsker å inkludere i prislisten sammen med engrosprisene du ønsker å tilby dem til.

Før du importerer CSV-filen, må du sørge for at hvert produkt og produktvariant du ønsker å importere har en strekkode eller SKU registrert i Shopify-butikken din. Importprosessen bruker SKU eller strekkode for å koble produktvariantene i CSV-filen din til produktene og variantene i butikken din.

For å importere priser, må du opprette en prisliste og velge Importer prisliste.

Eksempler på CSV-filer

Du kan laste ned og se eksempler på CSV-filer som du kan bruke som mal for å lage din egen importfil:

Hvis du bruker en eksempelfil for å lage dine egne priser, må du sørge for at du fjerner all eksempelinformasjon.

Format på CSV-filene

CSV-filen må inneholde følgende informasjon:

 • Den første linjen må liste opp navnene på kolonnene (kolonnetitlene) som du har valgt å importere.
 • Hver ekstra linje må inneholde prisinformasjonen for en spesifikk produktvariant. Hver produktvariant må finnes i Shopify, og må enten ha en strekkode eller et SKU tilknyttet seg.

Følgende tabell beskriver kolonnene du kan bruke i CSV-filen din:

Importer prisliste for CSV-kolonneoverskrifter
Kolonne Obligatorisk Beskrivelse
sku Denne kolonnen er påkrevd for produktvarianter som ikke har strekkoder. Hvis alle produktvariantene dine har strekkoder, trenger du ikke inkludere denne kolonnen i CSV-filen din. SKU-en (lagerbeholdningsenheten) som er knyttet til produktvarianten. Denne SKU-verdien må samsvare med SKU-en til produktvarianten i Shopify. For nøyaktig lagersporing og rapportering må SKU-ene du legger til være unike.
barcode Denne kolonnen er påkrevd for produktvarianter som ikke har SKU-er. Hvis alle produktvariantene dine har strekkoder, trenger du ikke inkludere denne kolonnen i CSV-filen din. Strekkoden som er tilknyttet produktvarianten. Denne verdien må samsvare med strekkoden til produktvarianten i Shopify. Hvis CSV-filen din inneholder både SKU-er og strekkoder for produktvariantene, vil strekkoden brukes for å koble mot produktvarianten i butikken din.
wholesale_price Obligatorisk

Engrosprisen for produktvarianten i prislisten din.

Denne verdien aksepterer et tall med opp til to desimaler. Du kan bruke et punktum eller et komma som desimaltegn avhengig av valutaen i butikken din for å skille mellom dollar og cent. For å skille tall i grupper på tre, bruk et punktum, komma eller mellomrom som skilletegn mellom tusenverdier. Følgende er eksempler på godkjente verdier: 1 000 000, 1.000.000 og 1,000,000.

Dersom valutaen bruker et punktum som skilletegn for desimaler, må du bruke et punktum. Følgende er eksempler på godkjente verdier: 55, 55.1 og 56.20.

Dersom valutaen bruker et komma som skilletegn for desimaler, må du bruke et komma. Følgende er eksempler på godkjente verdier: 75, 57,2 og 75,20.

Følgende eksempler er alle gyldige for tre tusen, ett hundre og førtién dollar og femtini cent: 3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Hvis du bruker et komma som desimaltegn eller tusenseparator, må engrosprisene dine omsluttes av rette dobbelt-anførselstegn slik at de importeres riktig (for eksempel "1,000,000" og "1 000 000,52").

Ikke formater dette tallet med dollartegn ($) eller cent-tegn (¢).

minimum_units Denne kolonnen er valgfri Minimum antall produkter per bestilling. Dette tallet må være et heltall.
maximum_units Denne kolonnen er valgfri Maksimalt antall produkter per bestilling Dette tallet må være et heltall som er større enn tallet som er lagt inn for minimum_units.
increments Denne kolonnen er valgfri Multippelen som engroskunden kan bestille produktvarianten i. For eksempel, dersom mengden er 12, kan kunden kjøpe 12, 24 eller 36 enheter, men ikke 4 eller 15. Denne verdien aksepterer et heltall. Hvis denne kolonnen ikke er spesifisert, er standardøkningen én.

Volumprising per variant

Volumprising per variant tilbyr ulike per-enhet-priser for alle bestilte produkter avhengig av antallet som bestilles. Du kan importere priser med volum-endringer ved bruk av en CSV-fil som benytter følgende kolonner:

Kolonneoverskrifter for import av priser med volumbrudd med en CSV-fil
Kolonne Obligatorisk Beskrivelse
sku Denne kolonnen er påkrevd for produktvarianter som ikke har strekkoder. Hvis alle produktvariantene dine har strekkoder, trenger du ikke inkludere denne kolonnen i CSV-filen din. SKU-en (Stock Keeping Unit) som er tilknyttet produktvarianten. Denne SKU-verdien må samsvare med SKU-en til produktvarianten i Shopify.
barcode Denne kolonnen er påkrevd for produktvarianter som ikke har SKU-er. Hvis alle produktvariantene dine har strekkoder, trenger du ikke inkludere denne kolonnen i CSV-filen din. Strekkoden som er tilknyttet produktvarianten. Denne verdien må samsvare med strekkoden til produktvarianten i Shopify. Hvis CSV-filen din inneholder både SKU-er og strekkoder for produktvariantene, vil strekkoden brukes for å koble mot produktvarianten i butikken din.
wholesale_price_1 Obligatorisk

Denne verdien aksepterer et tall med opp til to desimaler. Du kan bruke et punktum eller et komma som desimaltegn avhengig av valutaen i butikken din for å skille mellom dollar og cent. For å skille tall i grupper på tre, bruk et punktum, komma eller mellomrom som skilletegn mellom tusenverdier. Følgende er eksempler på godkjente verdier: 1 000 000, 1.000.000 og 1,000,000.

Dersom valutaen bruker et punktum som skilletegn for desimaler, må du bruke et punktum. Følgende er eksempler på godkjente verdier: 55, 55.1 og 56.20.

Dersom valutaen bruker et komma som skilletegn for desimaler, må du bruke et komma. Følgende er eksempler på godkjente verdier: 75, 57,2 og 75,20.

Følgende eksempler er alle gyldige for tre tusen, ett hundre og førtién dollar og femtini cent: 3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Hvis du bruker et komma som desimaltegn eller tusenseparator, må engrosprisene dine omsluttes av rette dobbelt-anførselstegn slik at de importeres riktig (for eksempel "1,000,000" og "1 000 000,52").

Ikke formater dette tallet med dollartegn ($) eller cent-tegn (¢).

from_quantity_1 Denne kolonnen er påkrevd når wholesale_price_1 er spesifisert. Minimum antall enheter av produktvarianten som engroskunden din må bestille. Dette tallet må være et heltall.
to_quantity_1 Denne kolonnen er påkrevd når wholesale_price_1 er spesifisert. Maksimalt antall enheter kunden din kan kjøpe til per-enhet-prisen til wholesale_price_1. Denne summen er slutten av den første volumgrensen. Kunder som kjøper mer enn dette antallet enheter vil betale en lavere per-enhet-pris for alle enhetene de kjøper. Dette tallet må være et heltall som er minst 1 større enn tallet som er lagt inn for from_quantity_1.
wholesale_price_2 Denne kolonnen er valgfri Per-enhet-prisen for produktvarianten som engroskundene dine betaler når bestillingsantallet deres er mellom from_quantity_2 og to_quantity_2. Denne prisen må være mindre enn verdien for wholesale_price_1, og må være et tall med inntil to desimaler. For eksempel: 55, 55,1 og 55,10.
from_quantity_2 Denne kolonnen er påkrevd når wholesale_price_2 er spesifisert. Minste antall enheter kunden din kan kjøpe til per-enhet-prisen til wholesale_price_2. Denne summen må være et tall som er 1 mer enn summen lagt inn for to_quantity_1.
to_quantity_2 Denne kolonnen er påkrevd når wholesale_price_2 er spesifisert. Det maksimale antallet enheter kunden din kan kjøpe til wholesale_price_2. Dette tallet må være et heltall som er minst 1 større enn tallet som er lagt inn for from_quantity_2.
wholesale_price_3 Denne kolonnen er valgfri Per-enhet-prisen for produktvarianten som engroskundene dine betaler når bestillingsantallet deres er mellom from_quantity_3 og to_quantity_3. Denne prisen må være mindre enn verdien for wholesale_price_2, og må være et tall med inntil to desimaler. For eksempel: 55, 55,1 og 55,10.
from_quantity_3 Denne kolonnen er påkrevd når wholesale_price_3 er spesifisert. Minste antall enheter kunden din kan kjøpe til per-enhet-prisen til wholesale_price_3. Denne summen må være et tall som er 1 mer enn summen lagt inn for to_quantity_2.
to_quantity_3 Denne kolonnen er påkrevd når wholesale_price_3 er spesifisert. Det maksimale antallet enheter av produktvarianten som kunden din kan kjøpe i én enkelt bestilling. Dette tallet må være et heltall som er minst 1 større enn tallet som er lagt inn for from_quantity_3.
increments Denne kolonnen er valgfri Multippelen som engroskunden kan bestille produktvarianten i. For eksempel, dersom mengden er 12, kan kunden kjøpe 12, 24 eller 36 enheter, men ikke 4 eller 15. Denne verdien aksepterer et heltall. Hvis denne kolonnen ikke er spesifisert, er standardøkningen én.

Begrensinger og detaljer i CSV-filen

Den følgende listen inneholder detaljer som du må oppgi om CSV-filen:

 • Den første linjen i CSV-filen må inneholde navnene til kolonneoverskriftene. Alle andre linjer i CSV-filen må inneholde prisinformasjon for én enkelt produktvariant.

 • Rekkefølgen på kolonnene er viktig, og hver rad må ha den samme rekkefølgen av kolonner. For kolonner som er valgfrie, må alle foregående kolonner (inkludert andre valgfrie kolonner) være spesifisert. For eksempel, for å spesifisere maximum_units-kolonnen, må du også spesifisere minimum_units-kolonnen i CSV-filen din.

 • Importen kobler linjene i CSV-filen din mot produktvarianter i butikken din ved hjelp av strekkode eller SKU (hvis det ikke finnes noen strekkode). Dersom importen ikke finner et tilsvarende produkt i butikken, vil ikke prisinformasjonen for den linjen bli importert. Begge kolonner kan inkluderes i CSV-filen din, men dersom alle produktvariantene dine har strekkoder behøver du ikke inkludere SKU-kolonnen. På samme måte, dersom alle produktvariantene dine har SKU-er, trenger du ikke inkludere strekkoden. Begge kolonnene må inkluderes dersom noen av produktvariantene dine har kun strekkoder, og andre kun har SKU-er.

 • Hvis du ikke bruker strekkoder for å identifisere produktvariantene dine i CSV-filen, må hver enkelt produktvariant i butikken din ha en unik SKU. Hvis dette ikke er tilfelle, vil alle produktvarianter som deler samme SKU bli gitt den samme prisen. Hvis det er et avvik i prisingen, vil den laveste prisen være den som blir brukt.

 • Bruk UTF-8-enkoding for å hindre at det genereres uønskede spesialtegn i filen din.

 • Skill kolonner med komma og skill hver linje med et linjeskift (\r\n).

 • Hvis en strekkode eller SKU inneholder spesialtegn, som komma, må du bruke doble anførselstegn som unntakstegn for å omslutte strekkoden eller SKU-en. Sørg for at filen din bruker rette anførselstegn (" "), og ikke bruker smarte anførselstegn (krølltegn) slik som ofte brukes i regnearkprogrammer.

Eksempler

 • I det følgende eksempelet, har alle produktvariantene i prislisten unike SKU-er, og det er ingen minste- eller maksimumsantall eller antallsøkninger:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • I det følgende eksempelet, har alle produktvariantene i prislisten unike strekkoder, minimum_units, maximum_units og antallsøkninger:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • I det følgende eksempelet, har produktvariantene SKU-er, men ikke strekkoder. To produktvarianter deler de samme SKU-nummerne. I dette eksempelet er to ulike priser lagt inn for det samme SKU-nummeret. Den laveste verdien vil brukes til å tilordne engrospris til alle produktvarianter i prislisten som har dette SKU-nummeret:
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

Når denne CSV-filen lastes opp til engroskanalen, vil alle produktvarianter med SKU 90210333 få en engrospris på 8 dollar.

 • I det følgende eksempelet, har det første produktet én antallsøkning:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis