Administrere rabatter på Handshake

Du kan opprette, administrere og slette automatiske rabatter for produktene dine i Handshake-salgskanalen. En automatisk rabatt er en rabatt som automatisk gjelder for alle produkter i Handshake-salgskanalen. Rabatter kan brukes til kampanjer i en begrenset periode, eller til å oppfordre til en viss mengde produkter per bestilling. Rabattene dine annonseres på produktdetaljsidene og på produktkortene når man blar gjennom Handshake-markedsplassen.

Opprett rabatter

Du kan opprette automatiske rabatter som gjelder for alle produktene dine i Handshake-salgskanalen. Du kan ikke legge til bestemte rabatter for bestemte produkter eller kunder. Du kan konfigurere rabatter etter prosentsats eller etter et fast beløp, og ha opptil tre rabattnivåer. Hvis du vil konfigurere en rabatt for en fremtidig dato, kan du planlegge den.

Under ser du et eksempeloppsett på nivårabatter i Handshake:

Eksempel på nivårabatter på Handshake
Rabattverdi Minste bestillingsverdi
5 % 150 USD
10 % 400 USD
15 % 800 USD

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Rabatter.

 5. Klikk Opprett automatisk rabatt.

 6. Navngi rabatten i seksjonen Automatisk rabatt.

 7. Velg rabattype i seksjonen Rabattyper:

  • Velg Prosent, for eksempel 5 %, for å angi en prosentbasert rabatt.
  • Velg Fast beløp, for eksempel 30 USD, for å angi en fast rabatt.
 8. I seksjonen Rabattnivåer angir du rabattverdi og minste bestillingsverdi. Du kan for eksempel sette rabattverdien til 5 % som gjelder for bestillinger med en bestillingsverdi på 150 USD eller mer.

 9. I seksjonen Datointervall angir du startdato og -tidspunkt for rabatten. Du kan planlegge rabatten for en fremtidig dato.

 10. Valgfritt: For å angi en sluttdato og -tid for rabatten, krysser du av for Angi sluttdato og velger sluttdato og -tid.

 11. Klikk på Lagre.

Administrer rabatter

Rabatter-siden i Handshake-salgskanalen gir deg en oversikt over alle rabatter du har i Handshake.

Rabatter kan ha følgende statuser:

 • Aktiv - rabatten er tilgjengelig for produkter på Handshake-markedsplassen.
 • Planlagt - rabatten er planlagt aktiv fra en bestemt dato.
 • Utløpt - rabatten har utløpt, og er inaktiv på Handshake-markedsplassen.

Du kan bare ha én automatisk rabatt aktiv av gangen. Du kan redigere den eksisterende rabatten, for eksempel forlenge den, justere rabattbeløpet, eller administrere rabattens tilgjengelighet.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Rabatter.

 5. Klikk på rabatten du ønsker å redigere.

 6. Endre tittel, type, verdi eller aktiv dato for rabatten.

 7. Valgfritt: Administrere rabattens tilgjengelighet:

  • For å deaktivere og endre rabattens status til Utløpt, klikker du på Deaktiver, og klikker så på Deaktiver.
  • For å aktivere og endre rabattens status til Aktiv, klikker du på Aktiver, og klikker så på Aktiver.
 8. Klikk på Lagre.

Slett rabatter

Du kan slette en eksisterende rabatt i Handshake-salgskanalen.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Rabatter.

 5. Klikk på rabatten du vil slette.

 6. Klikk på Slett rabatt.

 7. Klikk på Slett rabatt for å bekrefte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis