Prising og administrering av produktene dine

For å publisere produktene dine på Handshake må du tilordne hvert produkt en engrospris, antall varer per eske, og minste bestillingsverdi. Denne informasjonen vises ved siden av produktene dine når forhandlere blar gjennom og kjøper på Handshake.

Du må også angi en produktkategori for hvert produkt fra de forhåndsdefinerte kategoriene i Handshake. Hvis du for eksempel selger T-skjorter for kvinner velger du Apparel & Footwear > Women's Apparel. Hvis du ønsker at et enkeltprodukt skal vises i to ulike kategorier, må du duplisere produktet i Shopify-administrator og tilordne kopiene til ulike produktkategorier i Handshake.

Legg til engros priser og produktdetaljer

Du kan angi produktpriser og detaljer individuelt eller samtidig.

Angi detaljer individuelt

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg et produkt.
 3. I Kategori-seksjonen velger du kategorien som samsvarer best med produktet.
 4. Valgfritt: Hvis du vil at alle produktvariantene skal ha samme prisdetaljer, klikker du på Bruk på alle varianteri Pris-seksjonen.
 5. For hver variant angir du prisdetaljer: - Engrospris - Prisen per enhet som en forhandler betaler hvis de kjøpte produktet engros. Denne må være lavere enn Utsalgsprisen.

  • Utsalgspris - Den anbefalte prisen forhandlere bør selge produktet for. Som standard er dette prisen på produktet som oppført i Shopify-administrator.
  • Minstebestilling - Det minste antallet varer av varianten som en forhandler må kjøpe per bestilling.
  • Varer per eske - Antallet av en variant i en enkelt eske som du ville sendt til forhandleren. Hvis for eksempel en eske med en bestemt variant inneholder 50 av denne varianten, angir du 50.
 6. Klikk på Lagre.

For å redigere produktdetaljer går du til Produkter i Shopify-administrator og klikker på produktet du ønsker å redigere. Hvis du ønsker ulike produktdetaljer for det samme produktet, må du duplisere produktet i Shopify-administrator og redigere opplysningene for hver enkelt versjon.

Angi mange detaljer samtidig

Når du angir mange priser og detaljer samtidig gjelder de for alle varianter av hvert produkt. Hvis du ønsker å endre pris eller detaljer for en bestemt variant kan du se Angi detaljer individuelt.

Når du redigerer flere produkter samtidig kan du endre produktkategori, produktpriser, antall per eske og minste bestillingsverdi.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg produktene du vil redigere og klikk på Rediger.
 3. Valgfritt: I Kategori-seksjonen velger du den kategorien som samsvarer best med produktene.
 4. Valgfritt: Velg hvordan du vil angi produktprisene: - Hvis du vil angi en bestemt pris som gjelder for hvert produkt, som 10 USD, velger du Fast engrospris og angir prisen.

  • Hvis du ønsker at prisene skal være en prosentandel av hvert enkelt produkts originalpris, som for eksempel 15 % rabatt på originalprisen, velger du Prosentrabatt og angir prosentverdien. La oss for eksempel si at du redigerer tre produkter med priser på 50 USD, 75 USD og 100 USD. Hvis du angir en prosentverdi på 15 % vil engrosprisene bli henholdsvis 42,50 USD, 63,75 USD og 85 USD.
 5. Valgfritt: Legg til ytterligere detaljer: - Varer per eske - Antall varer som er i en standardeske for produktet.

  • Minstebestilling - Det minste antall varer en kunde kan bestille av ett produkt.
 6. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Publiser og avpubliser produkter

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Klikk på produktet.
 3. I Status-seksjonen velger du hvorvidt du vil publisere eller avpublisere produktet.
 4. Klikk på Lagre.

Følgende produktstatuser vises på Handshake > Produkter-siden:

 • Publisert - produktet er synlig på Handshake-markedsplassen, og det er synlig for forhandlere.
 • Venter - Produktet er klart til å publiseres, men du har ikke publisert leverandørprofilen din i Handshake enda.
 • Upublisert - Produktet inneholder ikke all nødvendig informasjon, eller du har fjernet produktet fra Handshake.

Administrer produkttilgjengelighet

Når du legger til Handshake-kanalen i Shopify-butikken, vil alle produkter som standard settes som tilgjengelige i Handshake. Hvis du vil endre tilgjengeligheten kan du justere produktets tilgjengelighet i Shopify-administrator. Produkter-siden i Handshake gir deg en oversikt over alle produktene du har lagt til, og lar deg endre produktene individuelt eller flere av gangen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis