Prissetting og administrering av produktene dine på Handshake

Du kan administrere produkter og produktpriser i Handshake-salgskanalen.

Administrer produkter i Handshake

Hvis du oppretter et nytt produkt i Shopify-administrator, legges produktet automatisk til i Handshake-salgskanalen. Du kan justere produktets tilgjengelighet i Shopify-administrator. Produkter-siden i Handshake-salgskanalen gir deg en oversikt over alle produktene du legger til. Du kan bruke søkefeltet til å filtrere produkter og sortere produkter etter produkttittel, engrospris eller utsalgspris.

Administrer produkttilgjengelighet

I Handshake-salgskanalen kan du publisere og avpublisere produkter på Handshake-markedsplassen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg et produkt du vil oppdatere.
 3. I Status-seksjonen velger du hvorvidt du vil publisere eller avpublisere produktet.
 4. Klikk på Lagre.

Produkter har følgende statuser på Produkter-siden i Handshake-salgskanalen:

 • Publisert - produktet er tilgjengelig for forhandlere på Handshake-markedsplassen.
 • Venter - produktet er klart til å publiseres, men du har ikke publisert leverandørprofilen din i Handshake ennå.
 • Upublisert - produktet har ikke all nødvendig informasjon utfylt, eller du har fjernet produktet fra Handshake-markedsplassen.

Legg til priser og produktkategorier til produktene dine

For å publisere produktene dine på Handshake-markedsplassen må du legge til følgende prisdetaljer for hvert produkt. Denne informasjonen vises ved siden av produktene dine når forhandlere blar gjennom og kjøper på Handshake-markedsplassen.

Obligatoriske Handshake-produktdetaljer
Detaljer om prissetting Beskrivelse
Engrospris Prisen per vare som en forhandler betaler hvis de kjøper produktet engros på Handshake-markedsplassen. Denne må være lavere enn Utsalgsprisen.
Utsalgspris Den anbefalte prisen for forhandlere som selger produktet. Dette må være høyere enn Engrosprisen.
Varer per eske Antall varer som er i en standardeske for produktet. Hvis du for eksempel selger 30 lys per eske, må forhandlere kjøpe lys i grupper på 30.
Minstebestilling Det minste antallet enheter en forhandler kan bestille av produktet. Hvis du for eksempel angir minimumsbestillingen til 50, må forhandlere kjøpe minst 50 enheter av produktet.

Du må tilordne en produktkategori til hvert produkt fra de forhåndsdefinerte kategoriene i Handshake. Hvis du for eksempel selger T-skjorter for kvinner, velger du produktkategorien Apparel & Footwear > Women's Apparel. Hvis du ønsker at et produkt skal vises i to ulike kategorier, må du duplisere produktet i Shopify-administrator og tilordne det dupliserte produktet til en annen produktkategori i Handshake.

Du kan angi produktpriser og detaljer individuelt eller samtidig.

Angi detaljer individuelt

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg et produkt.
 3. I Kategori-seksjonen velger du produktkategorien.
 4. Valgfritt: Hvis du vil at alle produktvariantene skal ha samme prisdetaljer, klikker du på Bruk på alle varianteri Pris-seksjonen.
 5. For hver produktvariant angir du Engrosprisen, Utsalgsprisen, Minstebestillingog Varer per eske.
 6. Klikk på Lagre.

For å redigere produktdetaljer som produktnavn eller beskrivelse, går du til Produkter i Shopify-administrator og klikker på produktet du vil redigere. Hvis du vil ha ulike produktdetaljer for det samme produktet, må du duplisere produktet i Shopify-administrator og redigere detaljene til de dupliserte produktene.

Angi mange detaljer samtidig

Når du angir mange priser og detaljer samtidig gjelder de for alle varianter av hvert produkt. Hvis du ønsker å endre pris eller detaljer for en bestemt variant kan du se Angi detaljer individuelt.

Når du redigerer flere produkter samtidig kan du endre produktkategorier, produktpriser, antall per eske og minste bestillingsverdi.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg produktene du vil redigere og klikk på Rediger.
 3. Valgfritt: I Kategori-seksjonen velger du kategorien for produktene dine.
 4. Valgfritt: Velg hvordan du vil angi produktprisene: - Hvis du vil angi en bestemt pris som gjelder for hvert produkt, som 10 USD, velger du Fast engrospris og angir prisen.

  • Hvis du ønsker at prisene skal være en prosentandel av hvert enkelt produkts originalpris, som for eksempel 15 % rabatt på originalprisen, velger du Prosentrabatt og angir prosentverdien. La oss for eksempel si at du redigerer tre produkter med priser på 50 USD, 75 USD og 100 USD. Hvis du angir en prosentverdi på 15 % vil engrosprisene bli henholdsvis 42,50 USD, 63,75 USD og 85 USD.
 5. Valgfritt: Legg til ytterligere detaljer, for eksempel Varer per eske og Minstebestilling.

 6. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Fremhev produkter

Du kan fremheve opptil fire produkter på leverandørkortet ditt. De utvalgte produktene dine vises når forhandlere søker etter leverandører i en bestemt produktkategori på Handshake.

Du kan fremheve produkter fra en ny samling, bestselgende produkter eller produkter du ønsker å fokusere på i markedsføringen. Hvis du velger færre enn fire utvalgte produkter, vises også de sist publiserte produktene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Klikk på produktet du vil fremheve, og velg så Merk som utvalgt i seksjonen Utvalgt produkt.
 3. Klikk på Lagre.

Administrer utvalgte produkter

De gjeldende utvalgte produktene dine vises på Produkter-siden i Handshake-salgskanalen. Klikk på Rediger for å fjerne eller endre rekkefølgen på de utvalgte produktene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis