Prissetting og administrering av produktene dine på Handshake

Du kan administrere produkter, legge til produktpriser og konfigurere produktdetaljer i Handshake-salgskanalen.

Administrere produkter i Handshake

Hvis du oppretter et nytt produkt i Shopify-administrator, legges produktet automatisk til i Handshake-salgskanalen. Du kan justere produktets tilgjengelighet i Shopify-administrator. Produkter-siden i Handshake-salgskanalen gir deg en oversikt over alle produktene du legger til. Du kan bruke søkefeltet til å filtrere produkter og sortere produkter etter produkttittel, engrospris eller utsalgspris.

Administrer produkttilgjengelighet

I Handshake-salgskanalen kan du publisere og avpublisere produkter på Handshake-markedsplassen.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

  1. Klikk Produkter. 4. Velg et produkt du ønsker å oppdatere. 5. I Status-seksjonen velger du hvorvidt du vil publisere eller avpublisere produktet. 6. Klikk på Lagre.

Produkter har følgende statuser på Produkter-siden i Handshake-salgskanalen:

 • Publisert - produktet er tilgjengelig for forhandlere på Handshake-markedsplassen.
 • Planlagt – produktet er klart til publisering. Du må publisere Handshake-leverandørprofilen for å vise dette produktet på Handshake-markedsplassen.
 • Upublisert - produktet har ikke all nødvendig informasjon utfylt, eller du har fjernet produktet fra Handshake-markedsplassen.

Produkter som publiseres til Handshake-salgskanalen, men er utsolgt, vises fortsatt på Handshake-markedsplassen. Hvis du ikke vil vise utsolgte produkter på Handshake-markedsplassen, må du angi produktets status til Avpublisert i Handshake-salgskanalen.

Lagernivået for produktene dine kontrolleres bare når forhandlere prøver å gå til kassen fra handlekurven på Handshake-markedsplassen. Hvis det ikke er nok produkter på lager, kan ikke forhandlerne betale.

Alternativt, om du ønsker at forhandlere skal kunne legge inn bestillinger på publiserte produkter som er utsolgt, må du aktivere Fortsett å selge ved utsolgt i produktets lagerbeholdningsinnstillinger i Shopify-administrator.

Konfigurere produktdetaljer og legge til priser for produkter

For å publisere produkter på Handshake-markedsplassen må du konfigurere produktpriser og detaljer. Se følgende tabell som gjennomgår produktdetaljene:

Produktdetaljer for Handshake
Produktdetalj Beskrivelse
Produktnavn Den samme produkttittelen brukes i nettbutikken og på Handshake-markedsplassen. For å redigere produkttittelen går du til Produkter i Shopify-administrator. Hvis du vil bruke en annen tittel på Handshake-markedsplassen, kan du duplisere produktet i Shopify-administrator, endre tittel, og publisere det dupliserte produktet til Handshake-salgskanalen i stedet.
Produktbeskrivelse Du kan konfigurere en separat produktbeskrivelse som bare vises på Handshake-markedsplassen. Du kan for eksempel ha én produktbeskrivelse i nettbutikken, og en annen beskrivelse på Handshake-markedsplassen for samme produkt.
Produktbilder Du kan legge til separate produktbilder som bare vises på Handshake-markedsplassen. Du kan for eksempel ha produktbilder i nettbutikken og andre produktbilder på Handshake-markedsplassen for det samme produktet. Hvis du legger til et nytt produktbilde i produktoppføringen i Shopify-administrator, synkroniseres bildet også til produktoppføringen i Handshake-salgskanalen.
Produktvarianter Hvis produktet ditt har varianter, kan du velge hvilke varianter du ønsker å selge på Handshake-markedsplassen. Du kan velge varianter etter at du tilordner en produktkategori og legger til prisdetaljer for produktet. Hvis du legger til eller sletter en produktvariant i Shopify-administrator, legges den til eller slettes også i produktoppføringen i Handshake-salgskanalen.
Produktkategori Du må tilordne en produktkategori til hvert produkt fra de forhåndsdefinerte kategoriene i Handshake. Hvis du for eksempel selger T-skjorter for kvinner, velger du produktkategorien Klær og sko > Dameklær.

Hvis du gjør produktet utilgjengelig i Handshake-salgskanalen fra Shopify-administrator, og deretter gjør det tilgjengelig igjen, vil alle tilpassede produktdetaljer i Handshake byttes ut med produktdetaljene som du har i produktoppføringen i Shopify-administrator. Hvis du for eksempel har en annen produktbeskrivelse i Handshake-salgskanalen, byttes den ut med beskrivelsen du har i Shopify-administrator.

Du må legge til følgende prisopplysninger for hvert produkt. Disse detaljene vises ved siden av produktene når forhandlere blar gjennom og handler på Handshake-markedsplassen.

Obligatoriske Handshake-produktdetaljer
Detaljer om prissetting Beskrivelse
Engrospris Prisen per vare som en forhandler betaler hvis de kjøper produktet engros på Handshake-markedsplassen. Denne må være lavere enn Utsalgsprisen.
Utsalgspris Den anbefalte prisen for forhandlere som selger produktet. Dette må være høyere enn Engrosprisen.
Varer per eske Antall varer som er i en standardeske for produktet. Hvis du for eksempel selger 30 lys per eske, må forhandlere kjøpe lys i grupper på 30.
Minstebestilling Det minste antallet enheter en forhandler kan bestille av produktet. Hvis du for eksempel angir minimumsbestillingen til 50, må forhandlere kjøpe minst 50 enheter av produktet.

Du kan angi produktpriser og detaljer individuelt eller samtidig.

Angi detaljer individuelt

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

  1. Klikk Produkter. 4. Klikk på produktet du vil redigere. 5. Angi produktbeskrivelsen i seksjonen Beskrivelse. Denne produktbeskrivelsen brukes bare i produktoppføringen på Handshake-markedsplassen. 6. Valgfritt: I seksjonen Medier kan du administrere produktbilder: – Laste opp produktbilder fra enheten din. – Slette eksisterende bilder. – Omorganisere bilderekkefølgen. – Endre hovedbilde for produktet. 7. Velg produktkategorien for produktet i seksjonen Kategori. 8. Valgfritt: Hvis du ønsker at alle produktvarianter skal ha samme prisdetaljer merker du av for Gjelder for alle varianter i seksjonen Prissetting. 9. Angi engrospris, utsalgspris, minstebestilling og varer per eske for hver enkelt produktvariant. 10. Klikk Lagre. 11. Hvis produktet har varianter fjerner du avmerkingen for produkter du ikke ønsker å selge på Handshake-markedsplassen i seksjonen VARIANTSYNLIGHET PÅ HANDSHAKE, og klikker deretter Lagre.

Angi flere detaljer samtidig

Når du angir mange priser og detaljer samtidig gjelder de for alle varianter av hvert produkt. Hvis du ønsker å endre pris eller detaljer for en bestemt variant kan du se Angi detaljer individuelt.

Når du redigerer flere produkter samtidig kan du endre produktkategorier, produktpriser, antall per eske og minste bestillingsverdi.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

  1. Klikk Produkter. 4. Velg produktene du ønsker å redigere og klikk deretter Rediger. 5. Valgfritt: Velg kategori for produktene i seksjonen Kategori. 6. Valgfritt: Velg hvordan du ønsker å angi produktpriser: * For å angi en bestemt pris som gjelder for hvert enkelt produkt, som 10 USD, velger du Fast engrospris og angir prisen. * For å angi prisene til å være en prosentandel rabatt av originalprisen for hvert produkt, som 15 % rabatt på originalprisen, velger du Prosentbasert rabatt og angir prosentbeløpet. La oss for eksempel si at du redigerer tre produkter som hadde prisene 50 USD, 75 USD og 100 USD. Hvis du har angitt en prosentbasert rabatt på 15 % blir engrosprisene 42,50 USD, 63,75 USD og 85 USD. 7. Valgfritt: Legg til eventuelle tilleggsopplysninger som varer per eske og minstebestilling. 8. Klikk Ferdig, og klikk deretter Lagre.

Fremheve produkter

Du kan fremheve opptil fire produkter på leverandørkortet ditt. De fremhevede produktene vises når forhandlere søker etter leverandører i en bestemt produktkategori på Handshake-markedsplassen.

Du kan fremheve produkter fra en ny samling, bestselgende produkter eller produkter du ønsker å fokusere på i markedsføringen. Hvis du velger færre enn fire utvalgte produkter, vises også de sist publiserte produktene dine.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Handshake fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

  1. Klikk Produkter. 4. Klikk på produktet du vil fremheve, og velg så Merk som utvalgt i seksjonen Utvalgt produkt. 5. Klikk Lagre.

De gjeldende utvalgte produktene dine vises på Produkter-siden i Handshake-salgskanalen. Klikk på Rediger for å fjerne eller endre rekkefølgen på de utvalgte produktene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis