Prissetting og administrering av produktene dine på Handshake

Du kan administrere produkter, legge til produktpriser og konfigurere produktdetaljer i Handshake-salgskanalen.

Administrer produkter i Handshake

Hvis du oppretter et nytt produkt i Shopify-administrator, legges produktet automatisk til i Handshake-salgskanalen. Du kan justere produktets tilgjengelighet i Shopify-administrator. Produkter-siden i Handshake-salgskanalen gir deg en oversikt over alle produktene du legger til. Du kan bruke søkefeltet til å filtrere produkter og sortere produkter etter produkttittel, engrospris eller utsalgspris.

Administrer produkttilgjengelighet

I Handshake-salgskanalen kan du publisere og avpublisere produkter på Handshake-markedsplassen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg et produkt du vil oppdatere.
 3. I Status-seksjonen velger du hvorvidt du vil publisere eller avpublisere produktet.
 4. Klikk på Lagre.

Produkter har følgende statuser på Produkter-siden i Handshake-salgskanalen:

 • Publisert - produktet er tilgjengelig for forhandlere på Handshake-markedsplassen.
 • Venter – Produktet er klart til å publiseres, men du har ikke publisert leverandørprofilen din i Handshake ennå.
 • Upublisert - produktet har ikke all nødvendig informasjon utfylt, eller du har fjernet produktet fra Handshake-markedsplassen.

Produkter som publiseres til Handshake-salgskanalen, men er utsolgt, vises fortsatt på Handshake-markedsplassen. Hvis du ikke vil vise utsolgte produkter på Handshake-markedsplassen, må du angi produktets status til Avpublisert i Handshake-salgskanalen.

Lagernivået for produktene dine kontrolleres bare når forhandlere prøver å gå til kassen fra handlekurven på Handshake-markedsplassen. Hvis det ikke er nok produkter på lager, kan ikke forhandlerne betale.

Alternativt, om du ønsker at forhandlere skal kunne legge inn bestillinger på publiserte produkter som er utsolgt, må du aktivere Fortsett å selge ved utsolgt i produktets lagerbeholdningsinnstillinger i Shopify-administrator.

Konfigurer produktdetaljer og legg til priser for produktene

For å publisere produkter på Handshake-markedsplassen må du konfigurere produktpriser og detaljer. Se følgende tabell som gjennomgår produktdetaljene:

Produktdetaljer for Handshake
Produktdetalj Beskrivelse
Produktnavn Den samme produkttittelen brukes i nettbutikken og på Handshake-markedsplassen. For å redigere produkttittelen går du til Produkter i Shopify-administrator. Hvis du vil bruke en annen tittel på Handshake-markedsplassen, kan du duplisere produktet i Shopify-administrator, endre tittel, og publisere det dupliserte produktet til Handshake-salgskanalen i stedet.
Produktbeskrivelse Du kan konfigurere en separat produktbeskrivelse som bare vises på Handshake-markedsplassen. Du kan for eksempel ha én produktbeskrivelse i nettbutikken, og en annen beskrivelse på Handshake-markedsplassen for samme produkt.
Produktbilder Du kan legge til separate produktbilder som bare vises på Handshake-markedsplassen. Du kan for eksempel ha produktbilder i nettbutikken og andre produktbilder på Handshake-markedsplassen for det samme produktet. Hvis du legger til et nytt produktbilde i produktoppføringen i Shopify-administrator, synkroniseres bildet også til produktoppføringen i Handshake-salgskanalen.
Produktvarianter Hvis produktet ditt har varianter, kan du velge hvilke varianter du ønsker å selge på Handshake-markedsplassen. Du kan velge varianter etter at du tilordner en produktkategori og legger til prisdetaljer for produktet. Hvis du legger til eller sletter en produktvariant i Shopify-administrator, legges den til eller slettes også i produktoppføringen i Handshake-salgskanalen.
Produktkategori Du må tilordne en produktkategori til hvert produkt fra de forhåndsdefinerte kategoriene i Handshake. Hvis du for eksempel selger T-skjorter for kvinner, velger du produktkategorien Klær og sko > Dameklær.

Hvis du gjør produktet utilgjengelig i Handshake-salgskanalen fra Shopify-administrator, og deretter gjør det tilgjengelig igjen, vil alle tilpassede produktdetaljer i Handshake byttes ut med produktdetaljene som du har i produktoppføringen i Shopify-administrator. Hvis du for eksempel har en annen produktbeskrivelse i Handshake-salgskanalen, byttes den ut med beskrivelsen du har i Shopify-administrator.

Du må legge til følgende prisopplysninger for hvert produkt. Disse detaljene vises ved siden av produktene når forhandlere blar gjennom og handler på Handshake-markedsplassen.

Obligatoriske Handshake-produktdetaljer
Detaljer om prissetting Beskrivelse
Engrospris Prisen per vare som en forhandler betaler hvis de kjøper produktet engros på Handshake-markedsplassen. Denne må være lavere enn Utsalgsprisen.
Utsalgspris Den anbefalte prisen for forhandlere som selger produktet. Dette må være høyere enn Engrosprisen.
Varer per eske Antall varer som er i en standardeske for produktet. Hvis du for eksempel selger 30 lys per eske, må forhandlere kjøpe lys i grupper på 30.
Minstebestilling Det minste antallet enheter en forhandler kan bestille av produktet. Hvis du for eksempel angir minimumsbestillingen til 50, må forhandlere kjøpe minst 50 enheter av produktet.

Du kan angi produktpriser og detaljer individuelt eller samtidig.

Angi detaljer individuelt

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Klikk på produktet du vil redigere.
 3. Angi produktbeskrivelsen i seksjonen Beskrivelse. Denne produktbeskrivelsen brukes bare til produktoppføringen på Handshake-markedsplassen.
 4. Valgfritt: I Media-seksjonen kan du administrere produktbildene:

  • Laste opp produktbilder fra enheten din.
  • Slette eksisterende bilder.
  • Omorganisere bilderekkefølgen.
  • Endre hovedbilde for produktet.
 5. I seksjonen Kategori velger du produktkategorien for produktet.

 6. Valgfritt: Hvis du vil at alle produktvariantene skal ha samme prisdetaljer, klikker du på Bruk på alle varianteri Prissetting-seksjonen.

 7. For hver produktvariant angir du Engrosprisen, Utsalgsprisen, Minstebestillingog Varer per eske.

 8. Klikk på Lagre.

 9. Hvis produktet har varianter, fravelger du variantene du ikke ønsker å selge på Handshake-markedsplassen i seksjonen VARIANTSYNLIGHET PÅ HANDSHAKE, og klikker på Lagre.

Angi mange detaljer samtidig

Når du angir mange priser og detaljer samtidig gjelder de for alle varianter av hvert produkt. Hvis du ønsker å endre pris eller detaljer for en bestemt variant kan du se Angi detaljer individuelt.

Når du redigerer flere produkter samtidig kan du endre produktkategorier, produktpriser, antall per eske og minste bestillingsverdi.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Velg produktene du vil redigere og klikk på Rediger.
 3. Valgfritt: I Kategori-seksjonen velger du kategorien for produktene dine.
 4. Valgfritt: Velg hvordan du vil angi produktprisene:

  • Hvis du vil angi en bestemt pris som gjelder for hvert produkt, som 10 USD, velger du Fast engrospris og angir deretter prisen.
  • Hvis du ønsker at prisene skal være en prosentandel av hvert enkelt produkts originalpris, som for eksempel 15 % rabatt på originalprisen, velger du Prosentrabatt og angir prosentverdien. La oss for eksempel si at du redigerer tre produkter med priser på 50 USD, 75 USD og 100 USD. Hvis du angir en prosentverdi på 15 % vil engrosprisene bli henholdsvis 42,50 USD, 63,75 USD og 85 USD.
 5. Valgfritt: Legg til ytterligere detaljer, for eksempel Varer per eske og Minstebestilling.

 6. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Fremhev produkter

Du kan fremheve opptil fire produkter på leverandørkortet ditt. De fremhevede produktene vises når forhandlere søker etter leverandører i en bestemt produktkategori på Handshake-markedsplassen.

Du kan fremheve produkter fra en ny samling, bestselgende produkter eller produkter du ønsker å fokusere på i markedsføringen. Hvis du velger færre enn fire utvalgte produkter, vises også de sist publiserte produktene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Produkter.
 2. Klikk på produktet du vil fremheve, og velg så Merk som utvalgt i seksjonen Utvalgt produkt.
 3. Klikk på Lagre.

De gjeldende utvalgte produktene dine vises på Produkter-siden i Handshake-salgskanalen. Klikk på Rediger for å fjerne eller endre rekkefølgen på de utvalgte produktene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis