Sette opp fraktpriser med Handshake

For å gjøre deg klar for lanseringen av Handshake-markedsplassen kan det være at du må justere de gjeldende fraktinnstillingene i Shopify. Handshake-kassen vil bruke fraktinnstillingene fra Shopify-administrator, så du bør sørge for at de gjeldende fraktinnstillingene og prisene fungerer for engrosbestillinger.

Hvis de gjeldende prisene ikke fungerer for engrosbestillinger, kan du sette opp Shopify-butikken slik at den viser ulike fraktpriser for detaljhandels- og engroskunder ved å bruke en av følgende metoder

Angi fraktpriser for engrosbestillinger med betingelsesbaserte fraktpriser

Du kan angi fraktpriser for engrosbestillinger som bare vises for bestillinger som oppfyller din minste bestillingsverdi for engrosbestillinger.

Denne metoden fungerer best hvis du ikke har noen detaljhandelsbestillinger som når den minste bestillingsverdien for engrosbestillinger. For eksempel, dersom den største verdien for detaljhandelsbestillinger er rundt 200 USD, mens minste bestillingsverdi for engrosbestillinger er 300 USD. Hvis bestillingsverdiene i detaljhandel og engrosbestillinger overlapper, vil detaljhandelsbestillingene få fraktprisen for engrosbestillinger i kassen.

Hvis du har gratis fraktpriser for detaljhandelsverdier og har deres maksimum bestillingsverdi satt til No limit, vil denne metoden føre til at engrosbestillingene dine får et alternativ for gratis frakt i kassen. For at denne metoden skal fungere korrekt må du endre maksimal bestillingsverdi for detaljhandelsbestillinger til et bestemt beløp.

Opprett de betingelsesbaserte prisene

Gjennomfør følgende steg for hver av fraktprofilene dine.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.
    1. Klikk på Administrer priser ved siden av fraktprofilen din. 3. Valgfritt: Endre maksimal bestillingsverdi for hver av de gratis fraktprisene dine: 1. Klikk ...-knappen > Rediger pris ved siden av den gratis fraktprisen. 2. Angi en verdi rett under minste bestillingsverdi for engrosbestillinger i Maksimumspris. Hvis minste bestillingsverdi for engrosbestillinger for eksempel er 500 USD, angir du 499. 3. Klikk Ferdig. 4. Opprett fraktpriser for engrosbestillinger for hver av fraktsonene. 1. Klikk Legg til pris 2. Angi et prisnavn og en pris. 3. Klikk Legg til betingelser. 4. Klikk Basert på bestillingspris. Angi betingelsene. Sørg for at Minimumspris er minst den minste bestillingsverdien for engrosbestillinger. 5. Klikk Lagre.

Eksempel på frakt satt opp med betingelsesbaserte priser

La oss for eksempel si at du har følgende fraktpriser for detaljhandelskunder

Eksempel på fraktpriser for detaljhandelskunder
Bestillingens prisintervall Fraktavgift
0 USD - 24,99 USD 5 USD
25,00 USD - 49,99 USD 7 USD
50,00 USD - 99,99 USD $10 USD
Over 100,00 USD Gratis frakt

La oss si at den maksimale bestillingen du har mottatt fra detaljhandelskunder er 250 USD, og at den minste bestillingsverdien for engrosbestillinger er satt til 400 USD. Du kan justere fraktprisene dine til følgende:

Eksempel på fraktpriser for detaljhandel og engroskunder
Bestillingens prisintervall Fraktavgift Tiltenkt kundetype
0 USD - 24,99 USD 5 USD Detaljhandelskunder
25 USD - 49,99 USD 7 USD Detaljhandelskunder
50 USD - 99,99 USD $10 USD Detaljhandelskunder
100 USD - 399,99 USD Gratis frakt Detaljhandelskunder
400 USD - 499,99 USD 40 USD Engroskunder
500 USD - 749,99 USD 50 USD Engroskunder
750 USD - 999,999 USD 75 USD Engroskunder
Over 1000 USD Gratis frakt Engroskunder

Angi fraktpriser for engrosbestillinger med fraktprofiler

I stedet for å beholde de samme fraktprisene for alle produkter, og endre de tilgjengelige prisene basert på bestillingsverdi, kan du gi bestemte fraktpriser til bestemte produkter med fraktprofiler. På denne måten vil alle engrosproduktene dine ha ett sett med fraktregler, mens detaljhandelsproduktene har et annet sett med fraktregler.

Hvis du ikke har separate produkter i Shopify-administrator for detaljhandels- og engrosversjonene av produktet, må du først opprette produkter som er spesifikke for hver av dem. Dette kan du gjøre ved å duplisere et produkt, og deretter endre duplikatproduktets opplysninger til å gjelde spesifikt for engros eller detaljhandel.

Når du har separate produkter for engros og detaljhandel, kan du opprette en ny fraktprofil med engrosproduktene dine.

Angi fraktpriser for engrosbestillinger med en app

Noen apper kan tilby mer robuste fraktløsninger og bruke dem i fraktinnstillingene i Shopify-administrator. Besøk Shopify App Store for å finne ut hvilke apper som kan fungere best for din bedrift.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis