Sjekkliste for oppsett av Handshake-leverandørprofil

Dersom Handshake-leverandørsøknaden godkjennes, må du installere Handshake-salgskanalen i Shopify-administrator og sette opp leverandørprofilen på Handshake. Du kan bruke følgende sjekkliste for å konfigurere leverandørprofilen på Handshake.

Når du har fullført disse handlingene, kan du publisere Handshake-leverandørprofilen under Status i innstillingene for Handshake-profilen.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Handshake > Profil.
  2. Under Status klikker du på Publiser profil og deretter op Publiser.

Når du har publisert profilen din, kan du klikke på Vis profil for å vise profilen fra forhandlerens perspektiv. Du kan når som helst avpublisere profilen ved å klikke på Avpubliser profil under Status i innstillingene for Handshake-profilen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis