Avansert publisering

Du kan gjøre det enklere å administrere bloggen ved å bruke Shopify-verktøy til å gjøre følgende:

 • Opprett en egendefinert mal for å lage et oppsett for en blogg eller et enkeltinnlegg i en bestemt stil.
 • Angi en bestemt publiseringsdato for innlegg.
 • Publisere eller fjerne publisering av flere innlegg om gangen ved en massehandling.
 • Invitere kunder til å abonnere på bloggen slik at de kan se oppdateringene dine.

Opprette en ny bloggmal

Du kan opprette en mal for å tilpasse oppsettet til alle innleggene i en blogg. Du kan for eksempel opprette en mal for en blogg som vil inneholde mange bilder i innlegg, og malen vil brukes for alle innleggene. Oppretting av tilpassede bloggmaler krever kjennskap til koding.

Steg:

 1. Under Mal-mappen klikker du på Legg til ny mal.

 2. I rullegardinmenyen velger du blogg-alternativet og navngir malen.

 3. Klikk på Opprett mal.

 4. I nettkoderedigeringen kan du gjøre endringer på malen for å tilpasse stilen på blogginnlegg.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en mal på bloggen

Når du har opprettet minst én ny bloggmal, kan du bruke en mal på en blogg. Alle innleggene i bloggen vil vises i henhold til malen du angir. Bruk av bloggmaler kan være nyttig når du vil at innleggene skal se like ut.

Steg:

 1. Klikk på bloggen du vil redigere.

 2. I Mal-rullegardinmenyen velger du en mal.

 3. Klikk på Lagre.

Opprett en blogginnleggsmal

Du kan opprette en mal for å tilpasse oppsettet til individuelle blogginnlegg. Du kan for eksempel opprette en mal for innlegg som vil inneholde mange bilder, men som du bare vil bruke for noen av innleggene i en blogg. Oppretting av tilpassede blogginnleggsmaler krever kjennskap til koding.

Steg:

 1. Under Mal-mappen klikker du på Legg til ny mal.

 2. I rullegardinmenyen velger du artikkel-alternativet og navngir malen.

 3. Klikk på Opprett mal.

 4. I nettkoderedigeringen kan du gjøre endringer på malen for å tilpasse stilen på blogginnlegg.

 5. Klikk på Lagre.

Bruk en mal i et blogginnlegg

Når du har opprettet minst én ny mal, kan du bruke en mal på et individuelt innlegg. Bare innlegg der malen er brukt vil vises i samsvar med den valgte malen. Bruk av blogginnleggsmaler kan være nyttig når du vil ha en snarvei til å få et blogginnlegg til å se ut på en bestemt måte men du ikke vil bruke det på alle innleggene i bloggen.

Steg:

 1. Klikk på blogginnlegget du vil redigere.

 2. I Mal-rullegardinmenyen velger du en mal.

 3. Klikk på Lagre.

Angi en bestemt publiseringsdato for et blogginnlegg

Du kan angi en bestemt publiseringsdato for bloggen. Du kan for eksempel angi et innlegg til å bli publisert ved lanseringen av et nytt produkt. Du kan også tilbakedatere et innlegg. Finn ut mer om fremtidig publisering.

Steg:

 1. Blogginnlegg-siden klikker du på innlegget du vil publisere på en bestemt dato.

 2. Klikk på Angi en bestemt publiseringsdato.

 3. Velg publiseringsdato og -klokkeslett for innlegget.

 4. Klikk på Lagre.

Publiser flere blogginnlegg samtidig

Du kan bruke en massehandling til å publisere flere blogginnlegg samtidig og gjøre dem synlig i nettbutikken.

Steg:

 1. Blogginnlegg-siden merker du blogginnleggene du vil publisere.

 2. Klikk på Handlinger.

 3. Velg Publiser valgte blogginnlegg.

Fjern publisering av flere innlegg samtidig

Du kan bruke en massehandling til å fjerne publiseringen av flere blogginnlegg samtidig og skjule dem fra nettbutikken. Dette sletter ikke blogginnleggene fra Shopify.

Steg:

 1. Blogginnlegg-siden merker du blogginnleggene du vil fjerne publiseringen av.

 2. Klikk på Handlinger.

 3. Velg Fjern publisering av blogginnlegg.

Inviter kundene til å abonnere på bloggen

Shopify produserer automatisk en RSS-feed for hver blogg du lager, slik at kundene kan abonnere på den og motta varsler når du publiserer et nytt innlegg. Feed-nettadressen er nettadressen til bloggsiden med .atom vedlagt. For eksempel http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom. Kunder som vi abonnere på bloggen kan lime inn feed-nettadressen til en feed-leser.

Du kan inkludere feed-nettadressen i et blogginnlegg for å invitere kunder til å abonnere på bloggen.

Steg:

 1. Klikk på navnet på blogginnlegget du vil legge til feednavn for i bloggen.

 2. I Innhold-feltet angir du tekst med feed-navn, for eksempel Subscribe to this blog's RSS feed using http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom.

 3. Klikk på Lagre.

La kunder abonnere på blogg-feeden med FeedBurner

FeedBurner er en tredjepartstjeneste som leverer blogginnholdet ditt til abonnerende kunder.

Hvis du tidligere har integrert bloggen din med FeedBurner, vil den eksisterende bloggen og innleggene forbli koblet til FeedBurner.

Nye eller eksisterende blogger som ikke allerede er integrert med FeedBurner kan ikke bruke tjenesten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis