Koble til et tredjepartsdomene

Ved å koble tredjepartsdomenet til Shopify vil den egendefinerte URL-adressen peke til Shopify-butikken. Når du kobler til et domene til Shopify kan kundene angi den egendefinerte URL-adressen i nettleseren for å besøke nettbutikken din. Du bruker fremdeles tredjepartsleverandøren av domener til å administrere domeneinnstillingene, betale for domenet og fornye det.

Hva er rotdomener og underdomener?

Rotdomener er det du kjøper når du kjøper et domene. Ett eksempel på et rotdomene er shopify.com. Du må kjøpe et rotdomene før du kan legge til underdomener. De fleste peker rotdomenet til nettbutikken.

Underdomener er tillegg til rotdomenet. Et vanlig brukt underdomene er www. Dette underdomenet kombineres med rotdomenet for å skape www.shopify.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om rotdomener og underdomener, kan du se nøkkelord og definisjoner om domener.

Generisk tredjeparts oppsett av domene

Hvis du ikke finner instruksjoner for tredjepartsleverandøren din, følger du denne generelle oppsettsveiledningen for å koble det eksisterende domenet ditt til Shopify.

Legg til et eksisterende domene i Shopify-butikken

Obs: Uventet atferd kan oppstå hvis du bruker tredjepartsproxyer. Shopify er ikke ansvarlig for tap av informasjon.

Først må du legge til det tilpassede domenet ditt i Shopify-butikken. I Shopify identifiserer dette trinnet deg som eier av det tilpassede domenet.

Steg:

Sett opp domenet ditt med GoDaddy, Google Domains eller 1&1 IONOS

Du kan automatisk koble til domener fra GoDaddy, Google Domains eller 1&1 IONOS til Shopify-butikken din. Hvis domenet ikke kobles til automatisk, kan du koble det til manuelt.

Koble til domenet ditt automatisk

 1. Klikk på Koble til eksisterende domene.

 2. Skriv inn domenet du vil koble til, for eksempel johns-apparel.info.

 3. Klikk på Neste.

 4. Klikk på Koble til automatisk.

 5. I Logg på-vinduet logger du inn på GoDaddy-, Google Domains- eller 1&1 IONOS-kontoen din.

 6. Klikk på Koble til.

Hvis du har problemer med å sette opp domenet ditt automatisk, kan du prøve å sette det opp manuelt fra administratoren til tredjepartsleverandøren din. Hvis du kontakter tredjeparts brukerstøtte, trenger du å vite hva du skal fortelle tredjepartsleverandøren.

Koble til domenet ditt manuelt

 1. Logg inn på kontoen du har hos tredjepartsdomeneleverandøren.

 2. Finn DNS-innstillingene, administrasjonsområdet for domenet, DNS-konfigurasjon eller liknende.

 3. Rediger A-oppføringen din til å peke på Shopifys IP-adresse, 23.227.38.65

  Domeneinnstillinger-panelet kan inneholde rullegardinmenyer eller redigerbare felt, eventuelt må du kanskje merke av bokser eller redigere en tabell. Du må gjennomføre følgende steg:

* In the **Type** or **Record Type** field, enter or choose the **@** symbol, or **A record**.
* In the **Points to** field, enter Shopify's IP address `23.227.38.65` as the destination for the A record.
 1. Lagre A-oppføringen (Klikk på Lagre, Lagre sonefil, Legg til oppføring eller lignende).

 2. Endre CNAME-oppføringen til underdomenet ditt til å peke på shops.myshopify.com. Hvis du for eksempel vil at underdomenet ditt, shop.johns-apparel.com, skal peke til Shopify-butikken din, kan du endre shop-CNAME-oppføringen din til å peke på shops.myshopify.com.

  Tilkobling av underdomene

 3. Lagre CNAME-oppføringen ved å klikke på Lagre, Lagre sonefil, Legg til oppføring eller liknende.

 4. Fra Shopify-administratoren klikker du på Nettbutikk og deretter på Domener.

 5. Klikk på Koble til eksisterende domene.

 6. Angi underdomenet ditt i tekstfeltet. For eksempel shop.johns-apparel.com.

 7. Klikk på Neste.

 8. Klikk på Bekreft tilkobling i Shopify-administratoren din for å bekrefte at det tilpassede domenet er blitt knyttet til butikken din.

Konfigurer det eksisterende domenet ditt til å koble til Shopify

Hvis du har kjøpt domenet ditt via en tredjepartsleverandør, må du redigere følgende DNS-innstillinger:

 • A-oppføringen din skal peke på Shopifys IP-adresse, som er 23.227.38.65
 • wwwCNAME-oppføringen din skal peke til shops.myshopify.com.

Redigering av disse domeneinnstillingene kan påvirke andre ting, for eksempel videresending av e-post. Du kan kontakte domeneleverandøren din for å finne ut hvordan endringer kan påvirke DNS-innstillingene.

Noen domeneleverandører, som Hover, GoDaddy, Google og 1&1 IONOS, setter automatisk opp domenene dine for deg på ulike måter.

Steg:

 1. Logg inn på kontoen du har hos tredjepartsdomeneleverandøren.

 2. Finn DNS-innstillingene, administrasjonsområdet for domenet, DNS-konfigurasjon eller liknende.

 3. Rediger A-oppføringen din til å peke på Shopifys IP-adresse, 23.227.38.65

  Domeneinnstillinger-panelet kan inneholde rullegardinmenyer eller redigerbare felt, eventuelt må du kanskje merke av bokser eller redigere en tabell. Du må gjennomføre følgende steg:

* In the **Type** or **Record Type** field, enter or choose the **@** symbol, or **A record**.
* In the **Points to** field, enter Shopify's IP address `23.227.38.65` as the destination for the A record.
 1. Lagre A-oppføringen (Klikk på Lagre, Lagre sonefil, Legg til oppføring eller lignende).

 2. Endre www-CNAME-oppføringen til å peke på shops.myshopify.com.

* Enter or choose the `www` prefix. Often, you need to provide just the `www` prefix without the dot, but some domain providers need the whole subdomain `www.`. Use the existing entries as a guide, or follow your provider's instructions.
* Enter `shops.myshopify.com` as the destination for the CNAME record. CNAME records must always point to a domain name, never to an IP address.
 1. Lagre CNAME-oppføringen ved å klikke på Lagre, Lagre sonefil, Legg til oppføring eller liknende.

Nå må du bekrefte tilkoblingen din i Shopify.

Bekreft tilkoblingen din i Shopify

Klikk på Bekreft tilkobling i Shopify-administrator for å bekrefte at det egendefinerte domenet er blitt knyttet til butikken din.

Dette forteller du til tredjepartsleverandøren din

Tredjepartsleverandøren din er kjent med begrepene knyttet til domener. Når du ringer leverandøren for å få støtte kan du oppgi følgende informasjon:

 • Du ønsker at A-oppføringen skal peke til Shopifys IP-adresse, som er 23.227.38.65.
 • Du ønsker at CNAME-oppføringen skal peke til shops.myshopify.com.

Merk at du ikke trenger å tildele underdomenet en A-oppføring for Shopify selv om du bruker det som hoveddomene.

Hvis du vil konfigurere videresending av e-post, kan du også fortelle tredjepartsleverandøren din at du vil bruke e-postklienten deres (hvis de har en) og må konfigurere MX-oppføringene dine.

Koble til et underdomene

Et underdomene er et delsett av rotdomenet ditt i begynnelsen av en URL-adresse. I nettadressen shop.johnsapparel.com er shop underdomenet. Det mest populære underdomenet er www. Du kan bruke underdomener som store og blog for å organisere nettstedet og gjøre det enklere for besøkende å finne informasjonen de er ute etter.

Du kan også konfigurere et tredjepartsdomene slik at rotdomenet peker til et annet nettsted, og et underdomene peker til en Shopify-butikk. Du kan for eksempel ha shop.johns-apparel.com som peker til Shopify-butikken, mens johns-apparel.com peker til en annen nettvert.

Oppsett

For å koble til et underdomene må du gjennomføre følgende steg.

 1. Logg inn på kontoen du har hos tredjepartsdomeneleverandøren.
 2. Finn DNS-innstillingene, administrasjonsområdet for domenet, DNS-konfigurasjon eller liknende.
 3. I området for DNS-innstillinger redigerer du underdomenets CNAME-oppføring slik at den peker til shops.myshopify.com.
 • I feltet for Vertsnavn eller Alias angir du underdomenet du ønsker å koble til Shopify-butikken. Hvis du for eksempel kobler til shop.johns-apparel.com, er navnet på CNAME-oppføringen shop. Ofte trenger du kun å oppgi www-prefikset uten punktum, men noen domeneleverandører krever hele underdomenet www.. Bruk de eksisterende oppføringene som en veiledning, eller følg instruksjonene fra leverandøren.
 • I feltet Type eller Oppføringstype angir eller velger du CNAME-oppføringen.
 • I feltet Peker til angir du shops.myshopify.com som destinasjon for CNAME-oppføringen. CNAME-oppføringer må alltid peke til et domenenavn, aldri til en IP-adresse.
 1. Lagre CNAME-oppføringen ved å klikke på Lagre, Lagre sonefil, Legg til oppføring eller liknende.
 2. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Domener.
 3. Klikk på Koble til eksisterende domene og følg stegene.
 4. Klikk på Bekreft tilkobling i Shopify-administrator for å bekrefte at underdomenet er blitt knyttet til butikken din.

Tredjeparts domeneleverandørere

Hvis du eier et domene fra en av disse leverandørene, kan du klikke på koblingen for å få spesifikke instruksjoner for tilkobling av domenet ditt:

Her kan du finne hjelp

Hvis du trenger hjelp med å peke det egendefinerte domenet til Shopify-butikken, kontakter du brukerstøtteteamet hos tredjepartsleverandøren: Shopify-brukerstøtten kan ikke logge på domenekontoen hos tredjeparter for deg, selv om du gir uttrykkelig tillatelse til det.

Neste trinn etter at du har lagt det tilpassede domenet til i Shopify

Når du har lagt til domenet i Shopify-butikken må du angi det primære domenet. Det primære domenet vises til kundene i nettleserens adressefelt når de besøker nettbutikken.

Du kan også konfigurere videresending av e-post fra domenet etter at du har lagt det til i Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis