Redigere innstillinger og overføre Shopify-domener

Domener-siden i Shopify-administrator kan du se og redigere DNS-innstillingene for domenet ditt eller overføre domenet ditt til en annen butikk eller domeneleverandør.

Se eller rediger DNS-innstillingene for et domene

Du kan vise og redigere følgende DNS-innstillinger fra Domene-seksjonen i Shopify-administrator:

 • A-oppføring
 • CNAME-oppføring
 • MX-oppføring
 • TXT-oppføring
 • AAAA-oppføring
 • SRV-oppføring

A-oppføringen og CNAME-oppføringen for domenet settes automatisk til Shopifys standardoppføringer for domener. Hvis du vil legge til MX-, TXT-, SRV- eller AAAA-oppføringer, kan du redigere DNS-innstillingene for nettbutikken din. Du må muligens redigere disse oppføringene hvis du konfigurerer en e-posttjeneste fra en tredjepart på domenet ditt, hvis du vil peke til et underdomene på et annet nettsted, eller hvis du må bekrefte domenet ditt med en tredjepartstjeneste.

Obs: Sørg for at du forstår A-oppføringen og CNAME-oppføringen før du gjør endringer. Hvis du fjerner disse oppføringene, kan du bryte tilkoblingen mellom domenet ditt og Shopify, slik at nettbutikken din ikke finnes på domenenavnet ditt. Finn ut mer om DNS-oppføringer.

Steg:

 1. I Shopify-administrerte domener-delen klikker du på navnet til domenet du vil redigere.

 2. Klikk på DNS-innstillinger.

 3. Hvis du vil gjøre endringer, kan du redigere følgende DNS-innstillinger:

 • For å legge til en ny oppføring klikker du på Legg til tilpasset oppføring, velger oppføringstypen, og skriver inn og bekrefter detaljene.
 • For å endre en eksisterende oppføring klikker du på Handlinger > Rediger ved siden av oppføringen, og deretter skrive inn og bekrefte detaljene.
 • For å slette en oppføring klikker du på Handlinger > Fjern, og klikker på Fjern igjen for å bekrefte.

Tilbakestill DNS-innstillinger

Du kan tilbakestille DNS-innstillingene dine til Shopifys standardkonfigurasjon. Dette sletter alle oppføringer, unntatt Shopifys DNS- og A-oppføringer.

Steg:

 1. I Shopify-administrerte domener-delen klikker du på navnet til domenet du vil tilbakestille.

 2. Klikk på DNS-innstillinger.

 3. I Avanserte innstillinger-delen klikker du på Tilbakestill DNS-innstillinger.

 4. Klikk på Bekreft for å tilbakestille DNS-innstillingene dine.

Overfør Shopify-domenet ditt til en annen Shopify-butikk

Du kan overføre det primære Shopify-domenet ditt fra en butikk til en annen Shopify-butikk fra Domener-siden. Videresending av e-post og DNS-oppføringer blir overført med domenet. Du må være butikkeieren for å overføre et Shopify-domene. Finn ut mer om personaltillatelser.

Steg:

 1. Logg på Shopify-butikken som bruker domenet du vil overføre.
 1. Klikk på Administrer for å åpne innstillingene for domenet du vil overføre.

 2. Klikk på Overfør domene.

 3. Klikk på Overfør til en annen Shopify-butikk.

 4. Bekreft at registratorinformasjonen og den tilknyttede e-postadressen er oppdatert, og klikk deretter på Send overføringskobling. Du mottar en e-post som inneholder en overføringskobling.

OBS: Endring av registratorinformasjonen kan føre til en 60 dagers lås på domenet ditt, som vil hindre deg fra å overføre domenet. Sjekk med registratoren for å finne ut om denne regelen gjelder for ditt domene.

 1. Når du mottar e-posten, klikker du på overføringskoblingen i e-postteksten.

 2. Logg på Shopify-butikken du vil overføre domenet til.

Domeneoverføringen fullføres innen 24 timer.

Overfør Shopify-domenet ditt ut av Shopify.

For å overføre domenet ditt til en annen domenevert må du låse opp Shopify-domenet ditt og gi en autorisasjonskode for domenet til den nye verten.

Steg:

 1. I Shopify-administrerte domener-delen klikker du på navnet til domenet du vil overføre.

 2. Klikk på Overfør domene > Overfør til en annen leverandør.

 3. Gjennomgå informasjonen, og klikk på Bekreft.

 4. Autorisasjonskoden for domenet vises på informasjonssiden for domenet. Gi denne koden til den nye leverandøren for å bekrefte overføringen.

 5. Valgfritt: klikk på Avbryt overføring hvis du ønsker å avbryte domeneoverføringen.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke fullfører overføringen innen 30 dager, blir domenet låst igjen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis