Skrifttyper

Hvis temaet ditt ikke inkluderer alle skriftene du vil bruke i nettbutikken, kan du legge til tilpassede skrifttyper i temaet ditt.

Du kan legge til et utvalg av premium-skrifttyper i temaet ditt ved å bruke Shopifys skriftbibliotek. Biblioteket inkluderer systemskrifttyper, et utvalg av Google-skrifttyper og lisensierte skrifttyper fra Monotype.

Før du redigerer temakoden

Før du redigerer temakoden er det lurt å utføre følgende:

  • Sjekk innstillingene for temaet ditt i temaredigering. Hvis det finnes en innstilling for endringen du ønsker å foreta, slipper du å redigere temakoden.
  • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis