Administrere kommentarer på bloggposter

Kommentarer kan være en plass for samtaler om forretningen og produktene dine. Du kan la kundene kommentere på blogginnlegg, deaktivere kommentarer eller tillate kommentarer som venter på moderering.

Tillat eller deaktiver kommentarer på en blogg

Når du oppretter en blogg, er kommentarer deaktivert som standard. Kommentarinnstillingene har tre alternativer:

  • Kommentarer er deaktiverte: Besøkende på bloggen kan ikke legge igjen kommentarer på innleggene.

  • Kommentarer er tillatt, men venter på moderering: Besøkende kan legge igjen kommentarer, men du må gå gjennom kommentarene før de vises på bloggen.

  • Kommentarer er tillatt, og publiseres automatisk: Besøkende på bloggen kan legge igjen kommentarer og de vil vises på bloggen uten at du må gå gjennom dem.

Slik administrer du kommentarinnstillinger:

  1. Klikk på navnet til bloggen du vil redigere.

  2. I Kommentarer-seksjonen velger du alternativet du ønsker, og klikker på Lagre.

Godkjenn eller slett kommentarer

Hvis du velger å tillate kommentarer som venter på moderering, må du godkjenne alle kommentarene før de publiseres på bloggen. Du kan også godkjenne og slette flere kommentarer med en massehandling.

Steg:

  1. I Kommentar-seksjonen klikker du på Godkjenn for å publisere kommentaren på bloggen, eller på søppelbøtten for å slette kommentaren.

Fjern spamkommentarer

Shopify sjekker alle bloggkommentarer for tegn på spam og flagger dem. Flaggede kommentarer vises ikke på bloggen, men de vises på Shopify administrator.

Steg:

  1. Hvis spamkommentaren ikke er flagget, kan du trykke på Spam for å flagge den.

  2. Klikk på søppelbøtten ved siden av en kommentar som er flagget med Spam for å slette kommentaren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis