Finn en variant-ID

Variant-ID-er er av og til nødvendige for å gjøre kodetilpasninger i temaet som er rettet mot spesifikke produktvarianter. Hvis du må finne en variant-ID, kan du gjøre dette fra Shopify-administratoren.

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.
![Products](/manual/customize/products.jpg)
  1. Klikk på et produkt.

  2. Når du ser på et produkt, kan du se i nettleserens nettadresselinje. Du bør se en nettadresse som ligner på dette:

http://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567

På slutten av nettadressen legger du til .xml.

Ved å bruke eksempelnettadressen ovenfor ser resultatet slik ut:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567.xml
  1. Trykk på Enter-tasten, slik at nettleseren omdirigerer til en ny side.

    Du vil se en XML-fil som inneholder all variantinformasjonen for produktet. Informasjonen for alle variantene finnes mellom starttaggen <variants type="array"> og den avsluttende </variants>-taggen. Inne i <variants>-elementet er informasjonen for hver unike variant nøstet i sitt eget <variant>-element. Du vil se at hvert <variant>-element inneholder andre elementer, som <id>, <title>, <price> og så videre.

  2. Se etter <title>-taggen i et <variant>-element. I dette tilfellet er tittelen et sammendrag av produktalternativene som utgjør varianten, med alternativene atskilt av /s. Hvis du for eksempel vil finne ID-en for en variant med alternativer for farge, stoff og størrelse, og verdiene for disse alternativene er Blue, Cotton og Small, ser XML-koden slik ut:

<title>Blue / Cotton / Small</title>
  1. Når du finner <title> for varianten, må du se etter en <id>-tagg i samme <variant>-element. <id>-taggen ligger to linjer over <title>-taggen, og ser omtrent slik ut:
<id type="integer">657848769</id>

Tallet som ligger i <id>-elementet er variant-ID-en. I eksempelet over er variant-IDen 657848769.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis