Redigere temainnstillinger

Du kan redigere temainnstillingene for å tilpasse nettbutikkens innhold, oppsett, typografi og farger. Hvert tema har innstillinger som gir deg muligheten til å endre utseende og brukervennligheten til butikken uten å redigere noen koder.

Før du tilpasser temaet ditt

Før du tilpasser temaet ditt, er det lurt å utføre følgende oppgaver:

  • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.
  • Finn ut mer om kravene og beste praksis for opplasting av bilder.

Rediger temainnstillingene

Steg:

  1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.

Ulike typer sider har ulike temadeler. Første gang du åpner temaredigeringsprogrammet vises innsitllingene for hjemmesiden. Du kan få tilgang til innstillingene for andre sider ved å velge sidetypen fra rullegardinmenyen i øverste linje:

Rullegardinmeny i øverste linje i temaredigeringsprogrammet

Verktøyslinjen i temaredigereren er delt inn i Seksjoner og Temainnstillinger.

Du kan bruke seksjoner til å modifisere innholdet og oppsettet til de ulike sidene i butikken din. Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse butikkens skrifttyper og farger, foreta endringer i koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

For å finne ut mer om hvordan du redigerer del- og temainnstillinger, kan du se Del- og temainnstillinger.

Få hjelp med tilpasninger

Hvis du trenger hjelp med å foreta endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren for brukerstøtte.

For å se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige for hjelp med tilpasning av tema, se Ytterligere ressurser for temastøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis