Boundless

Boundless er et tema som fokuserer på fotografi, med minimalt grensesnitt som muliggjør fotografier fra kant til kant. Boundless er primært for mobilenheter og er egnet for butikker med middels store til store lagerbeholdninger.

Eksempel på nettbutikk som bruker Boundless

Temaredaktør

Bruk temaredigering til å tilpasse temaet. Verktøyslinjen i temaredigereren er delt inn i Seksjoner og Temainnstillinger.

Du kan bruke seksjoner til å modifisere innholdet og oppsettet til de ulike sidene i butikken din. Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse butikkens skrifttyper og farger, foreta endringer i koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

Seksjoner er egendefinerbare blokker med innhold fra ulike sider på nettbutikken din.

 • Hjemmesideseksjoner inkluderer funksjoner som f.eks. en lysbildeserie eller en registreringsfunksjon for nyhetsbrevet, som du kan legge til, flytte eller fjerne. Du kan ha opptil 25 seksjoner på hjemmesiden.

 • Hver type har sine egne seksjoner. For eksempel fastslår produktside-seksjonen oppsettet til hver produktside i nettbutikken din.

 • Sideseksjoner hører alltid til i spesifikke steder i nettbutikken. Du kan tilpasse sideseksjonene, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema inkluderer faste seksjoner som f.eks. topp- og bunntekst, som vises på alle sidene i nettbutikken.

Du kan lese mer om Boundless sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Boundless inkluderer følgende statiske deler:

 • Overskrift
 • Meny i sidefeltet
 • Kunngjøringslinje
 • Lysbildefremvisning
 • Handlingsfelt
 • Bunntekst
 • Produkt
 • Samling
 • Samlingsliste-side
 • Artikkel

Dynamiske seksjoner

Du kan legge til, flytte og fjerne disse seksjonene for å tilpasse hjemmesidens oppsett. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra.

Boundless inkluderer følgende dynamiske deler:

 • Blogginnlegg
 • Samlingsliste
 • Fremhevet samling
 • Bilde med tekst
 • Utvalgt produkt
 • Nyhetsbrev
 • Kart
 • Rik tekst
 • Video
 • Tilpasset HTML

Overskrift

Temaets overskrift er delen som vises øverst på hver side av butikken din.

Overskriftsdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Logo – Legg til et logobilde i overskriften.
 • Hjemmesidelogo – Legg til en logo som bare vises på hjemmesiden. Hjemmesidelogoen vises over lysbildefremvisningen, så velg en versjon av logoen din som er lett å se over et bilde.
 • Tilpasset logobredde (i piksler) – Angi størrelsen til logoen din.

Tilpass overskriften din

 1. Ved siden av Boundlessklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse overskriften.

 4. Klikk på Lagre.

Meny i sidefeltet

Menyen i sidefeltet fungerer som en innholdsfortegnelse for butikken din. Uansett hvor en kunde er, viser menyknappen butikkens hovedmeny og undertekstmeny:

Menyen i sidefeltet viser to menyer: den primære menyen vises øverst med stor skrift, og den ytterligere menyen vises under den primære menyen med mindre skrift.

Slik tilpasser du menyen i sidefeltet:

 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Meny i sidefelt.

 3. Fra Primær meny-listen velger du menyen du vil vise som primær meny. Dette er vanligvis butikkens hovedmeny.

 4. Fra Ytterlige meny-listen velger du menyen du vil vise under den primære menyen. Dette er vanligvis butikkens bunntekstmeny.

 5. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Du kan opprette en lysbildefremvisning som roterer opptil fem bilder, på hjemmesiden.

Det er best å bruke bilder med høy oppløsning for lysbildene dine. Bruk bilder som er 3840 x 2160 piksler eller større, men ikke overskrid Shopifys grenser for opplasting.

Siden størrelsen og formen til lysbildefremvisningen er avhengig av størrelsen og formen til kundens enhet, blir lysbildene dine beskjært på enkelte skjermer. Prøv å bruke bilder som har fokuspunkt i midten, slik at den viktige delen av hvert bilde alltid er synlig.

Les Laste opp bilder for å finne ut mer om gode fremgangsmåter for lysbilder.

Lysbildeseksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Lysbildehøyde – Angi høyden til lysbildefremvisningen. Velg Tilpass etter første bilde for å basere høyden til lysbildefremvisningen på høyden til det første bildet.
 • Automatisk rotering av lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.
 • Endre lysbilde hvert – Velg hvor ofte lysbildene endres.
 • Tekst og ikoner – Velg en farge for tekst og ikoner som vises over lysbildefremvisningen.
 • Bildeoverlegg – Legg til et fargelag over lysbildet. Et overlegg kan gjøre det lettere å lese tekst i lysbildefremvisninger.
 • Opasitet – Angi opasitet for overlegget.
 • Bilde – Legg til et lysbilde i lysbildefremvisningen.
 • Bildeposisjon – Velg det viktigste bildeområdet, slik at det blir fokusert på i lysbildefremvisningen.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for lysbildet.
 • Knappetekst – Legg til en knapp med etikett på lysbildet.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen del av nettbutikken.

Legg til en lysbildefremvisning på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Boundlessklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Lysbildefremvisning.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse lysbildefremvisningen.

 4. Klikk på Lagre.

Handlingsfelt

Som standard viser handlingsfeltet butikkens hovedmeny. Du kan tilpasse handlingsfeltet for å vise forskjellige elementer basert på hvilken side kunden ser på. På hjemmesiden brukes handlingsfeltet oftest til å vise produktsamlingene dine. I en samling kan handlingsfeltet vise flere underkategorier eller andre relaterte samlinger.

Hvis butikken din for eksempel selger klær, kan handlingsfeltet ditt vise Menn, Kvinner og Tilbehør på hjemmesiden. Hvis en kunde klikker på Kvinner, kan handlingsfeltet vise Topper, Bukser og Sko på samlingsiden.

For å få handlingsfeltet ditt til å fungere på denne måten bruker du hovedmenyen din for koblinger til samlingene dine. Sett koblinger til andre deler av butikken din (Kontakt- eller Om-sidene) i bunntekstmenyen din.

Slik tilpasser du handlingsfeltet ditt:

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Handlingsfelt.

 3. Fra Meny-listen velger du menyen du vil vise i handlingsfeltet.

 4. Klikk på Lagre.

Bunntekst

Med Boundless kan du vise en meny i bunntekstinnholdet ditt.

Slik tilpasser du butikkens bunntekst:

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Bunntekst.

 3. Fra Meny-listen velger du menyen du vil vise i bunnteksten.

 4. Klikk på Lagre.

Produkt

I Produkter-seksjonen kan du legge til eller fjerne disse elementene:

 • Produktmerket eller leverandøren
 • En mengdevelger
 • Ikoner for deling på sosiale medier
 • En dynamisk knapp for å gå til kassen
 • Produktanbefalinger

Du kan også hoppe over det første produktbildet, angi stilen til bildene dine og velge bredden til produktformen.

Slik redigerer du innstillingene for produktsider:

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Produkt.

 4. For å hoppe over det første produktbildet merker du av for Hopp over første produktbilde.

  Dette betyr at det første produktbildet bare vises på samlingsider, og ikke på produktsider. Med dette alternativet kan du designe det første produktbildet slik at det ser best mulig ut på samlingsider, og skreddersy de andre produktbildene dine til å se bedre ut på den større plassen på produktsider:

  Et eksempel som viser samlingsiden med det første produktbildet og produktsiden med andre og tredje produktbilde

 5. Fra Bildestil-rullegardinmenyen velger du Høy/firkantet eller Bred for å angi bildestil.

 6. Merk av for Vis leverandør for å vise produktmerket eller leverandøren. Du må legge til en leverandør til produktet for å vise en merkevare eller leverandør.

 7. Merk av for Vis mengdevelger for å vise en mengdevelger.

 8. Merk av for Aktiver produktdeling for å vise ikoner for deling på sosiale medier.

 9. For å vise en dynamisk knapp for å gå til kassen merker du av for Vis dynamisk knapp for å gå til kassen.

 10. Fra Bredde til produktform-rullegardinmenyen velger du Liten eller Stor for å angi bredden til produktformen din.

 11. Klikk på Lagre.

Legge til eller fjerne produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger.

 3. Bruk avmerkingsboksen Vis dynamiske anbefalinger for å vise eller skjule produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: For å vise eller skjule leverandørene i produktbeskrivelsene, bruker du avmerkingsboksen Vis leverandør.

 6. Klikk på Lagre.

Samling

Boundless inkluderer flere alternativer for sortering, filtrering, utseende og sideinndeling for samlingsidene dine.

 1. Åpne en samlingside i forhåndsvisningen av tema.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Samling.

 4. Angi følgende alternativer i Utseende-området:

- Fra Bildestil-listen velger du en bildeorientering for produktbilder, enten Høyt/firkantet eller Bredt.

 • Fra Bildestørrelse-listen velger du en størrelse for produktbilder.

 • Hvis du vil øke avstanden mellom bilder, merker du av for Legg til mellomrom mellom bilder.

 • Hvis du vil vise leverandøren eller merkenavnet under produktbilder, merker du av for Vis produktleverandør.

 1. I Sortering og filtrering-området angir du følgende alternativer:
 • Hvis du vil vise en liste med sorteringsalternativer, merker du av for Vis sorteringsalternativer.

 • Hvis du vil vise en liste som lar kunder filtrere etter tagg, merker du av for Vis taggfiltrering.

 1. I Sideinndeling-området, fra Type sideinndeling-listen, velger du hvorvidt du vil vise nummererte sider eller en «Vis mer»-knapp.

 2. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

I Fremhevet samling-seksjonen i redigeringsprogrammet for temaer kan du bruke Bildestil-alternativet for å endre hvordan du vil vise bilder i samlingen og på produktsidene:

 • Høyt/firkantet er best hvis produktbildene dine er firkantete eller i stående retning
 • Bredt er best hvis bildene dine er rektangulære eller i liggende retning

Bildestørrelsen fastslår hvor store produktbildene dine er på samlingsiden. Hvis du velger små produktbilder, får du plass til flere bilder på en enkelt rad.

Antall bilder som vises per rad, er også avhengig av kundens enhet (datamaskin eller mobilenhet) og vindustørrelse.

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Fremhevet samling-seksjonen.

 3. Velg en samling fra Samling-listen. Opptil 50 produkter vises fra samlingen du velger.

 4. Fra Bildestil-listen velger du hvorvidt du vil at bilder skal være Høyt/firkantet eller Bredt.

 5. Velg en bildestørrelse fra Bildestørrelse-listen.

 6. Merk av for Legg til bildemellomrom for å øke avstanden mellom produktbilder.

 7. Merk av for Vis produktleverandør for å vise produktleverandøren eller merkenavnet.

 8. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Nyhetsbrev-seksjonen på et nettsted. Dette er et felt der kunder kan oppgi en e-postadresse og en knapp merket «Abonner».

Slik legger du til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Boundlessklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Nyhetsbrev.

 4. Skriv inn en overskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Overskrift-feltet. Standardoverskriften er «Abonner på nyhetsbrevet vårt».

 5. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Underoverskrift-feltet.

 6. Klikk på Lagre.

Rik tekst

Bruk Rik tekst-seksjonen for å oppgi skriftlig innhold du vil vise på hjemmesiden din, eller for å legge inn en side som er opprettet i Shopify-administratoren. Du kan for eksempel fremheve kommende hendelser ved å legge inn bloggsiden din eller vise en side med følgende:

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Rik tekst.

 3. Skriv inn og formater teksten din.

 4. Hvis du vil fremheve en side fra butikken din, klikker du på Legg til innhold og deretter på Side. Velg en side du vil fremheve som hjemmesiden din, fra rullegardinmenyen.

 5. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en video fra YouTube eller Vimeo på startsiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

Slik legger du til en video på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Boundlessklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Video.

 4. Skriv inn en overskrift for videoen din i Overskrift-feltet.

 5. Skriv inn delingskoblingen for videoen i Videokobling-feltet.

  En delingskobling for YouTube ser slik ut: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.

  En delingskobling for Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/281332510. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

 6. Klikk på Lagre.

Tilpasset HTML

I Tilpasset HTML-seksjonen kan du bruke HTML-kode til å lage tilpasset innhold til hjemmesiden din. Du kan for eksempel bruke HTML til å formatere tekstblokker, opprette tabeller eller legge inn innhold fra et eksternt nettsted.

Slik legger du til tilpasset HTML på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Boundlessklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Legg til del.

 4. I området Avansert oppsett klikker du på Egendefinert HTML > Legg til.

 5. Klikk på Egendefinert HTML og angi HTML-koden du vil legge til hjemmesiden.

 6. Klikk på Lagre.

Temainnstillinger Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse fargene og typografien i nettbutikken. Du kan også sette opp koblinger til kontoer på sosiale medier, redigere handlekurvinnstillinger og legge til et favicon.

Boundless inkluderer følgende temainnstillinger:

 • Farger
 • Typografi
 • Handlekurv
 • Sosiale medier
 • Favorittikon
 • Butikkens kasse

Farger

Du kan velge farger for de ulike delene av nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Ved siden av Boundless klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Farger.

 4. For hver type innhold klikker du på fargekartet for å bruke fargevelgeren. Området Nylig valgt viser farger som nylig har blitt valgt for temaet ditt. Området I bruk nå viser farger du bruker nå i andre deler av temaet ditt

  Du kan sette fargen til gjennomsiktig ved å klikke på Ingen.

 5. Klikk på Lagre.

Typografi

Du kan angi skrifttypens stil og størrelse for teksten i nettbutikken.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Ved siden av Boundless klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Typografi.

 4. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren.

 5. Utforske skrifttyper ved hjelp av søkefeltet eller ved å klikke på Last inn mer.

  Du finner alle tilgjengelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klikk på navnet til skrittypen du vil endre.

 7. Du kan endre skrifttypen til en annen stil, f.eks. fet eller kursiv, ved å klikke på Vanlig. Klikk deretter på stilen du bil bruke og deretter på Velg.

 8. Klikk på Lagre.

Handlekurv

Med Boundless kan du tilpasse handlekurvsiden din ved å velge handlekurvtypen og aktivere bestillingsmerknader fra kunden.

Boundless-temaet støtter 2 handlekurvtyper:

 • Side sender kunder til handlekurvsiden, der en vare legges til i handlekurven.

 • Skuff åpner en skuff på til høyre eller venstre på siden, der varer legges til i handlekurven og ber brukeren fortsette til betalingssiden.

Boundless har også et alternativ som lar kundene dine sende deg spesielle instruksjoner med bestillingen.

Slik angir du handlekurvalternativer i Brooklyn:

 1. Klikk på Temainnstillinger.

 2. Klikk på Handlekurvside.

 3. Velg en handlekurvtype fra Handlekurvtype-listen.

 4. Hvis du vil la kunder oppgi bestillingsmerknader i kassen, merker du av for Aktiver bestillingsmerknader.

 5. Klikk på Lagre.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier.

For å tilpasse innstillingene for sosiale medier:

 1. Ved siden av Boundlessklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Sosiale medier.

 4. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 5. I Kontoer-området skriver du inn koblingene til kontoene i de oppgitte feltene for å legge til koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Oppgi fullstendige koblinger, for eksempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Koblinger til kontoene dine på sosiale medier vises i bunnteksten til nettbutikken din.

 6. Du kan legge til knapper for deling av produkter og blogginnlegg på sosiale medier ved å merke av noen eller alle avmerkingsboksene i Delingsalternativer-området.

  Du kan legge til disse knappene for deling:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Fest i Pinterest (ikke tilgjengelig for deling av blogginnlegg)

 1. Klikk på Lagre.

Favorittikon

Du kan laste opp et favorittikon – eller et «favicon» – som kan hjelpe med merkevarebygging av nettbutikken din ved å vise logoen din på følgende steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker.

Slik laster du opp et favicon:

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Favorittikon.

 3. I Favorittikon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Klikk på Lagre.

Butikkens kasse

I denne delen kan du tilpasse kassen til butikken din. Klikk her for å få mer informasjon om butikkens betalingsside.

Konfigurere undermenyer i handlingsfeltet

Hvis du oppretter en meny i handlingsfeltet som kobler til hjemmesiden, vises menyen også på hjemmesiden. Dette kan skje når du konfigurerer meny her for samlinger som ikke eksisterer ennå, så i stedet oppretter du en plassholderkobling til hjemmesiden.

Opprett samlingene dine før du oppretter samlingskoblinger for handlingsfeltet. Eventuelt kan du koble til Alle produkter-siden til du har opprettet samlingen du vil koble til.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis