Statiske seksjoner for Brooklyn

Brooklyn inkluderer deler som vises på alle sider i nettbutikken. Finn ut hvordan du tilpasser disse seksjonene slik at de passer til virksomheten din.

Overskrift

Temaets overskrift er delen som vises øverst på hver side av butikken din.

Med Brooklyn kan du legge til følgende elementer i overskriften:

 • En logo
 • En navigasjonsmeny
 • En kunngjøringslinje

Du kan også endre fargen på overskriftens koblinger og ikoner.

Hvis du vil aktivere den gjennomsiktige overskriften på startsiden din, kan du velge en separat logo og farger for overskriften på startsiden.

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. I Logobilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Gratis bilder for å bruke et gratis arkivbilde fra Burst. - For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på Bibliotek > Last opp.

 1. Bruk skyveknappen Logobredde for å tilpasse logobredden.

 2. Klikk på Lagre.

Tilpass navigasjonsinnstillingene dine

Du kan tilpasse følgende navigasjonsinnstillinger:

 • Søketype – Angi stilen til søkefunksjonen i overskriften.
 • Meny – Angi menyen som vises i overskriften.
 • Sekundær meny i sidefeltet – Legg til en sekundær meny i menyen i sidefeltet. En meny i sidefeltet vises i stedet for en overskriftsmeny når hovedmenyen tar opp mye plass. Du kan finne ut mer i Tips for Brooklyn.
 • Aktiver søk – Vis et søkefelt i menyen i sidefeltet.
 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. I Navigasjon-området justerer du navigasjonsinnstillingene dine.

 4. Klikk på Lagre.

Legg til en kunngjøringslinje

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Datamaskin</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Fra Shopify-administrator går du til <strong>Nettbutikk</strong> &gt; <strong>Temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Ved siden av **Brooklyn** klikker du på **Tilpass**.
 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. I Kunngjøringslinje-området merker du av for Vis kunngjøring. Velg Kun startside for å bare vise kunngjøringsmeldingen på startsiden.

 4. Skriv inn teksten for kunngjøringen din, i Tekst-feltet.

  1. Valgfritt: Angi en URL-adresse i Kobling-feltet for å legge til en kobling til kunngjøringen.
 5. For å endre fargen til bakgrunnen til kunngjøringslinjen klikker du på Linje-fargekartet og velger en farge.

 6. For å endre fargen til kunngjøringsteksten klikker du på Tekst-fargekartet og velger en farge.

 7. Klikk på Lagre.

Endre fargen på overskriftens koblinger og ikoner

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Datamaskin</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Fra Shopify-administrator går du til <strong>Nettbutikk</strong> &gt; <strong>Temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Ved siden av **Brooklyn** klikker du på **Tilpass**.
 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. Klikk på fargekartet for Koblinger og ikoner og velg en farge.

 4. Klikk på Lagre.

Aktiver den gjennomsiktige overskriften

Hvis du vil vise overskriftens logo og tekst over en lysbildefremvisning på startsiden din, kan du aktivere den gjennomsiktige overskriften. Du bør bare velge dette alternativet hvis den øverste delen av butikken din er en lysbildefremvisning.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Datamaskin</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Fra Shopify-administrator går du til <strong>Nettbutikk</strong> &gt; <strong>Temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Ved siden av **Brooklyn** klikker du på **Tilpass**.
 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. I Gjennomsiktig overskrift-området merker du av for Aktiver gjennomsiktig overskrift på startsiden.

 4. Valgfritt: I Gjennomsiktig logo-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Gratis bilder for å bruke et gratis arkivbilde fra Burst. - For å velge et bilde fra den lokale datamaskinen klikker du på Bibliotek > Last opp.

 1. For å endre fargen til koblinger og ikoner klikker du på de Gjennomsiktige overskrift for koblinger og ikoner-fargekartet og velger en farge.

 2. Klikk på Lagre.

Bunntekst

Temaets bunntekst er delen som vises nederst på hver side av butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • betalingsikoner
 • en språkvelger
 • en valutavelger
 • en meny

Legg til betalingsikoner

Du kan vise ikoner for betalingsmåtene du aksepterer i bunnteksten. Dette området viser ikonene som er tilknyttet betalingsleverandøren du har aktivert i betalingsinnstillinger-seksjonen i administrator.

 1. Ved siden av Brooklynklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Merk av for Vis betalingsikoner.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en meny

Du kan legge til en meny i bunnteksten. Dette viser alle menykoblingene i bunnteksten din, som du kan bruke for å fremheve ofte brukte sider som kundene dine ønsker tilgang til. Du kan for eksempel legge til en meny som inneholder koblinger til sidene med kontaktinformasjon og fraktinformasjon, og til personvernerklæringen.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Datamaskin</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Fra Shopify-administrator går du til <strong>Nettbutikk</strong> &gt; <strong>Temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Fra <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> trykker du på <strong>Butikk</strong>.
</li><li>I <strong>Salgskanal</strong>-seksjonen trykker du på <strong>Nettbutikk</strong>.
</li><li>Trykk på <strong>Redigere temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Ved siden av **Brooklyn**klikker du på **Tilpass**.
 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Bunntekst.

 3. Klikk på Endrefor å velge en meny. Velg en meny fra listen eller klikk på Opprett meny for å opprette en ny.

 4. Klikk på Rediger meny for å redigere menyen.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en språkvelger

Du bør bare legge til en språkvelger hvis du har aktivert flere butikkspråk.

 1. Ved siden av Brooklynklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Under Språkvelgervelger du Vis språkvelger.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til en valutavelger

Du bør bare legge til en valutavelger hvis du har aktivert flere valutaer.

 1. Ved siden av Brooklynklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Under Valutavelger velger du Vis valutavelger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis