Deler på hjemmesiden for Brooklyn

Brooklyn inkluderer et unikt utvalg av hjemmesideseksjoner. Du kan legge til, flytte og fjerne disse seksjonene for å tilpasse hjemmesidens oppsett.

Lysbildefremvisning

Du kan opprette en lysbildefremvisning på hjemmesiden som enten er full bredde eller tilpasset etter høyden til det første bildet i sekvensen:

Hjemmesiden til en nettbutikk som heter John's Apparel, som viser et lysbilde i fullskjerm. Overskriftsnavigasjonen vises øverst på bildet.

Det er best å bruke bilder med høy oppløsning for lysbildene dine. Bruk bilder som er 3840 x 2160 piksler eller større, men ikke overskrid Shopifys grenser for opplasting.

Siden størrelsen og formen til lysbildefremvisningen er avhengig av størrelsen og formen til kundens enhet, blir lysbildene dine beskjært på enkelte skjermer. Prøv å bruke bilder som har fokuspunkt i midten, slik at den viktige delen av hvert bilde alltid er synlig.

Les Laste opp bilder for å finne ut mer om gode fremgangsmåter for lysbilder.

Lysbildeseksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Automatisk rotering mellom lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.
 • Endre lysbilde hvert – Velg hvor ofte lysbildene endres.
 • Bilde – Legg til et lysbilde i lysbildefremvisningen.
 • Overlegg – Legg til et fargelag over lysbildet. Et overlegg kan gjøre det lettere å lese tekst i lysbildefremvisninger.
 • Opasitet – Angi opasitet for overlegget.
 • Tekst i underoverskrift – Legg til en underoverskrift for lysbildet. Underoverskriften vises før overskriften.
 • Overskriftstekst – Legg til en overskrift for lysbildet.
 • Knappetekst – Legg til en knapp med etikett på lysbildet.
 • Lysbildekobling – Koble lysbildet til en annen del av nettbutikken.
 • Tilpass etter første bilde – Angi høyden til lysbildefremvisningen slik at den er tilpasset etter høyden til det første bildet.
 • Bildeposisjon – Velg det viktigste bildeområdet, slik at det blir fokusert på i lysbildefremvisningen.
 • Tekstinnretting – Rett inn teksten i forhold til lysbildene.
 • Fargevelgere for knapper og tekst i lysbildefremvisningen.

Tilpass lysbildefremvisningen

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Lysbildefremvisning.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse lysbildefremvisningen.

 4. Klikk på Lagre.

Blogginnlegg

Du kan fremheve opptil tre blogginnlegg på hjemmesiden din.

Blogginnleggdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for blogginnleggdelen.
 • Blogg – Angi bloggen du vil fremheve innlegg fra.
 • Innlegg – Angi hvor mange blogginnlegg du vil fremheve.
 • Vis dato – Vis datoen blogginnleggene dine ble publisert.
 • Vis forfatter – Vis forfatteren av blogginnleggene dine.
 • Vis forsidebilde – Vis forsidebildet til blogginnleggene dine.
 • Vis utdrag – Vis et kort sammendrag av blogginnleggene dine.
 • Vis «Vis alt»-knapp – Legg til en knapp som kobler til bloggsiden til nettbutikken din.

Legg til blogginnlegg på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Blogginnlegg > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse bloggdelen på hjemmesiden din.

 4. Klikk på Lagre.

Samlingsliste

Du kan fremheve opptil ni samlinger på hjemmesiden din.

Samlingsliste-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift i samlingslisten din.
 • Samling – Angi samlingene du vil fremheve.

Legg til en samlingsliste på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Samlingsliste.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse samlingsliste-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Du kan fremheve produkter fra én av samlingene dine på hjemmesiden.

Fremhevet samling-seksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift i den fremhevede samlingen din.
 • Samling – Angi samlingen du vil fremheve produkter fra.
 • Rutenettstil – Angi oppsettet for de utvalgte produktene dine.

Legg til en fremhevet samling på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Utvalgt samling.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse fremhevet samling-seksjonen.

 4. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Du kan fremheve et bilde og tilpasset tekst på hjemmesiden din.

Bilde og tekst-delen i en nettbutikk. Venstre halvdel av delen viser et bilde, og høyre halvdel av delen viser tekst og en knapp.

Bilde med tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bilde – Velg et bilde du vil legge til i seksjonen.
 • Bildeinnretting – Angi hvor på siden du vil at bildet skal vises.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for delen.
 • Tekst – Legg til tekst i delen.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett i delen.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen side eller et annet nettsted.

Legg til et bilde med tekst på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Bilde med tekst > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse bilde med tekst-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Utvalgt produkt

Du kan fremheve et produkt på startsiden din. Fremheving av et produkt er en flott metode for å fremme et nytt produkt eller et produkt som er på salg.

Utvalgt produkt-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Produkt – Velg et produkt du vil fremheve på hjemmesiden.
 • Vis etiketter med varianter – Vis etikettene med produktvariantene, for eksempel «Størrelse» og «Farge».
  En produktoppføring for en skjorte med alternativ for å velge forskjellige fargevarianter. Etiketten «Farge» er fremhevet.
 • Vis leverandør – Vis produktmerket eller leverandøren.
 • Tekst – Legg til tekst på det utvalgte produktet ditt.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett på det utvalgte produktet ditt.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen side eller et annet nettsted.

Legg til et utvalgt produkt på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Utvalgt produkt > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse utvalgt produkt-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. Med registrering for nyhetsbrev kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Nyhetsbrev-seksjonen på et nettsted. Dette er et felt der kunder kan oppgi en e-postadresse og en knapp merket «Abonner».

Nyhetsbrevdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift i registreringen for nyhetsbrev.
 • Underoverskrift – Legg til en underoverskrift i registreringen for nyhetsbrev.

Legg til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Nyhetsbrev > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse delen med registrering for nyhetsbrev.

 4. Klikk på Lagre.

Kart

Du kan legge til et Google-kart på hjemmesiden din for å vise kunder hvor forretningen din er.

Kartdelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for kartdelen.
 • Adresse og åpningstider – Legg til butikkens adresse og åpningstider i kartseksjonen.
 • Kartadresse – Angi at kartet viser butikkens beliggenhet.
 • Koblingsetikett for kart – Legg til en knapp som kobler til posisjonen din i Google Maps.
 • Vis stift – Legg til en stift som viser butikkens spesifikke posisjon på kartet.
 • Google Maps API-nøkkel – Legg til kartets API-nøkkel på kartdelen.
 • Bilde – Legg til et bilde som vises hvis kartet ikke lastes inn.
 • Bildeposisjon – Angi plasseringen til bildet.

Legg til et kart på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Kart > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse kartdelen.

 4. Klikk på Lagre.

Rik tekst

Du kan legge til tilpasset tekst på hjemmesiden din.

Rik tekst-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • Bred visning – Reduserer margen på begge sidene av teksten din.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for rik tekst-delen.
 • Tekst – Legg til og formater den tilpassede teksten.
 • Størrelse – Angi størrelsen til teksten.

Legg til tilpasset tekst på hjemmesiden

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Rik tekst.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse rik tekst-delen.

 4. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en YouTube- eller Vimeo-video på hjemmesiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

For å legge til en video må du finne koblingen for deling av videoen:

 • YouTube – en kobling for deling fra Youtube ser slik ut: https://youtu.be/Oc5v_ToKP7c. Du kan finne ut hvordan du kopierer koblingen for deling for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.
 • Vimeo – en kobling for deling fra Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/123456789. Du kan finne ut hvordan du kopierer koblingen for deling for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

Videodelen inkluderer følgende innstillinger:

 • Overskrift – Legg til en overskrift for videoseksjonen.
 • Videokobling – Legg til koblingen for deling av videoen.

Legg til en video på hjemmesiden din

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Video > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse videodelen.

 4. Klikk på Lagre.

Tilpasset HTML

Du kan opprette tilpasset innhold for hjemmesiden din. Du kan for eksempel bruke HTML til å formatere tekstblokker, opprette tabeller eller legge inn innhold fra et annet nettsted.

Tilpasset HTML-delen inkluderer følgende innstillinger:

 • HTML – Legg til HTML-koden du vil vise på hjemmesiden din.
 • Beholderbredde – Angi bredden til den tilpassede HTML-delen.
 • Vertikal justering – Angi den vertikale posisjonen til innholdet i seksjonen.

Legg til tilpasset HTML på hjemmesiden

 1. Ved siden av Brooklyn klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Legg til seksjon > Tilpasset HTML > Legg til.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse den egendefinerte HTML-seksjonen.

 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis