Jumpstart

Jumpstart er spesifikt laget for folkefinansiering, men er også perfekt for å selge ett til ti produkter. Hjemmesiden har deler for videoer og funksjoner.

Eksempel på nettbutikk som bruker Jumpstart

Temaredaktør

Bruk temaredigering til å tilpasse temaet. Verktøyslinjen i temaredigereren er delt inn i Seksjoner og Temainnstillinger.

Du kan bruke seksjoner til å modifisere innholdet og oppsettet til de ulike sidene i butikken din. Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse butikkens skrifttyper og farger, foreta endringer i koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

Seksjoner er egendefinerbare blokker med innhold fra ulike sider på nettbutikken din.

 • Hjemmesideseksjoner inkluderer funksjoner som f.eks. en lysbildeserie eller en registreringsfunksjon for nyhetsbrevet, som du kan legge til, flytte eller fjerne. Du kan ha opptil 25 seksjoner på hjemmesiden.

 • Hver type har sine egne seksjoner. For eksempel fastslår produktside-seksjonen oppsettet til hver produktside i nettbutikken din.

 • Sideseksjoner hører alltid til i spesifikke steder i nettbutikken. Du kan tilpasse sideseksjonene, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema inkluderer faste seksjoner som f.eks. topp- og bunntekst, som vises på alle sidene i nettbutikken.

Du kan lese mer om Jumpstart sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Jumpstart inkluderer følgende statiske deler:

 • Overskrift

 • Bunntekst
 • Produktsider
 • Samlingsider
 • Samlingsliste-side
 • Artikkelsider
 • Handlekurvside

Dynamiske seksjoner

Du kan legge til, flytte og fjerne disse seksjonene for å tilpasse hjemmesidens oppsett. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra.

Jumpstart inkluderer følgende dynamiske deler:

 • Blogginnlegg

 • Fremhevet samling
 • Bilde med tekst
 • Bilde med tekstoverlegg
 • Logoliste
 • Lysbildefremvisning
 • Utvalgt produkt
 • Nyhetsbrev
 • Kampanjesporing
 • Kart
 • Vanlige spørsmål
 • Rik tekst
 • Tekstkolonner med ikoner
 • Video

Overskrift

Med Jumpstart kan du laste opp en forsidelogo som skal vises i toppteksten mot en mørk bakgrunn. Jumpstart har også en Kjøp nå-knapp for produkter for å oppmuntre til å kjøpe et utvalgt produkt du har valgt.

Logobilder for overskriftdelen bør ha en bredde på 200 piksler.

Slik tilpasser du overskriftdeler:

 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. Legg til logoen og en forsidelogo (i lyse farger) i toppteksten:

  1. I Logo-delen klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger: - Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator.
  2. Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.
  3. For å legge til en hjemmesidelogo, kan du sjekke hjemmesidens logo.
  4. I Forsidelogo-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger: - Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator.
  5. Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.
  6. Skriv inn logoens bredde i Tilpasset logobredde (i piksler)-feltet.
 1. Angi alternativene for navigasjonsmeny:

  1. I Navigasjon-delen velger du navigasjonsmenyen du vil vise i butikkens overskrift, fra Meny-rullegardinlisten.
  2. Fra Menystil-rullegardinlisten velger du enten en klassisk meny eller meny med skuffestil.
  3. Fra Klassisk menyfarge-listen velger du hvorvidt du vil at menyteksten skal være lys eller mørk.
 1. Velg et produkt for Kjøp nå-knappen:

  1. Klikk i Produkt for «Kjøp nå-knapp»-feltet.
  2. Begynn å skrive inn et produktnavn eller velg et fra rullegardinlisten.
 2. Klikk på Lagre.

Bunntekst

I bunntekstseksjonen kan du redigere innholdet som vises nederst på hver side i butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • logoen din
 • registrering for nyhetsbrev
 • en meny
 • betalingsikoner

Bunntekstdelen av et nettsted som viser butikknavnet, en meny, tekst om opphavsrett og betalingsikoner.

Slik tilpasser du bunntekstdeler:

 1. Ved siden av Jumpstartklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Legg til logoen din i bunnteksten vedl å klikke på Velg bilde. Klikk på Last opp for å laste opp et bilde fra datamaskinen. Klikk på Gratis bilder for å bruke et gratis arkivbilde fra Burst. Hvis du ikke bruker et logobilde, vises butikknavnet i stedet.

 5. Juster bredden til logoen med Tilpasset logobredde-glidebryteren. Justering av logobredden forvrenger ikke bildet.

 6. Følg disse trinnene for å legge til registrering til nyhetsbrev i bunnteksten:

  1. Merk av for Vis nyhetsbrev.
  2. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Underoverskrift for nyhetsbrev-feltet. Standardteksten er «Kampanjer, nye produkter og salg. Direkte til innboksen din.»
 7. Tilpass bunntekstmenyen fra Meny-området. Klikk på Rediger meny for å redigere standardmenyen. Klikk på Endre og velg en eksisterende meny eller klikk på Opprett meny for å bytte til en annen meny.

 8. Legg til betalingsikoner, for eksempel Mastercard eller PayPal, i bunnteksten ved å merke av for Vis betalingsikoner.

 9. Klikk på Lagre.

Produktsider

I Produktsider-delen kan du legge til eller fjerne en dynamisk knapp for å gå til kassen og ikoner for deling på sosiale medier.

Slik redigerer du innstillingene for produktsider:

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Produktsider.

 4. For å vise en dynamisk knapp for å gå til kassen merker du av for Vis dynamisk knapp for å gå til kassen.

 5. Merk av for Aktiver produktdeling for å vise ikoner for deling på sosiale medier.

 6. Klikk på Lagre.

Samlingsider

Du velger antall kolonner og rader for produktbilder som vises på samlingsiden din. Størrelsen til produktbildene endres slik at de passer siden.

 1. Åpne en samlingside i forhåndsvisningen i redigeringsprogrammet for tema.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Samlingsider.

 4. Velg antall rader og kolonner du vil vise.

 5. Klikk på Lagre.

Handlekurvside

Når kunder legger til varer i handlekurven, overføres de rett til handlekurvsiden. Med Jumpstart er det ingen «Fortsett å handle»-knapp eller handlekurvskuff. Jumpstart er beregnet for salg av et enkelt produkt, så det skal ikke være nødvendig for kunden å fortsette å handle etter at vedkommende har bestemt seg.

Med Jumpstart kan du aktivere handlekurvmerknader, slik at kunder kan sende instruksjoner om bestillingen sin:

Handlekurvside som viser «Spesielle instruksjoner for selgeren»-merknadsfelt

 1. I forhåndsvisningen for redigeringsprogrammet for temaer legger du til et produkt i handlekurvsiden.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Handlekurvside.

 4. Merk av for Aktiver bestillingsmerknader.

 5. Klikk på Lagre.

Bilde med tekst

Jumpstart inkluderer en Bilde med tekst-del du kan bruke til å vise et bilde med en tilpasset melding til kundene dine.

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Bilde med tekst.

 3. Fra Innretting-listen velger du hvorvidt du vil at bildet skal være på venstre eller høyre side av teksten.

 4. I Bilder-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger for å legge til bildet:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - For å velge et arkivbilde fra Shopifys samling av Burst-arkivbilder klikker du på Gratis bilder-fanen. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Legg til teksten som skal følge med bildet:

  1. I Overskrift-feltet skriver du inn overskriftsteksten du vil vise.
  2. I Tekst-feltet skriver du inn teksten du vil vise under overskriften.
  3. I feltet Knappetikett kan du taste inn teksten du vil skal vises på knappen.
  4. I Knappkobling-feltet limer du inn en kobling til en nettadresse eller klikker i feltet for å velge en side fra butikken din.
 2. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Lysbilder i Jumpstart har en bredde på opptil 1200 piksler, så det er best å bruke et bilde som er minst 1200 piksler bredt eller opptil Shopifys opplastingsgrenser.

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Lysbildefremvisning.

 3. Klikk på Lysbilde.

 4. I Bilde-delen klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - For å velge et arkivbilde fra Shopifys samling av Burst-arkivbilder klikker du på Gratis bilder-fanen. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. I Nettadresse for kobling-feltet gjør du en av følgende handlinger:

- For å koble lysbildet til en side i butikken din, klikker du i Nettadresse for kobling-feltet og velger en side fra listen over alternativer. - For å koble lysbildet til en ekstern nettadresse skriver du inn nettadressen i Nettadresse for kobling-feltet.

 1. Gjenta trinn 3 til 5 til du er ferdig med å legge til lysbilder i lysbildefremvisningen.

 2. Klikk på Lagre.

Utvalgt produkt

Fremhevet produkt-seksjonen i Jumpstart viser ikke produktbeskrivelsen. Produktbeskrivelsen vises bare på produktsiden. Dette er fordi hensikten med de mange andre seksjonene på hjemmesiden også er å forklare og beskrive produktet ditt. Tenk på Utvalgt produkt-delen som en «handlingsfremmende handling» som får kundene dine til å klikke videre for å kjøpe produktet ditt.

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Utvalgt produkt.

 3. Klikk i Produkt-feltet for å velge fra en alfabetisk liste over produkter i butikken din, eller skriv inn et produktnavn.

 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Nyhetsbrev-seksjonen på et nettsted. Dette er et felt der kunder kan oppgi en e-postadresse og en knapp merket «Abonner».

Slik legger du til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Jumpstartklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Nyhetsbrev.

 4. Skriv inn en overskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Overskrift-feltet. Standardoverskriften er «Hold deg oppdatert».

 5. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Underoverskrift-feltet. Standardteksten er «Kampanjer, nye produkter og salg. Direkte til innboksen din.»

 6. Klikk på Lagre.

Kampanjesporing

Jumpstart inkluderer en unik Kampanjesporing-del som kobler til nettstedet ditt for pengeinnsamling og viser hvor nært du er målet ditt for pengeinnsamlingen:

Del med kampanjesporing som viser navnet til en kampanje for pengeinnsamling og statistikk for pengeinnsamling

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Kampanjesporing.

 3. I Tittel-feltet skriver du inn en tittel for kampanjen din.

 4. I Undertekst-feltet skriver du inn en undertekst. La dette feltet stå tomt hvis du ikke vil vise en undertekst.

 5. Fra Statistikkstil-listen velger du hvorvidt du vil vise et sektordiagram med mindre tekst eller et stolpediagram med større tekst.

 6. I Bakgrunnsbilde-delen klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - For å velge et arkivbilde fra Shopifys samling av Burst-arkivbilder klikker du på Gratis bilder-fanen. Herfra kan du skrive inn søkeord eller bla gjennom bildekategoriene. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. I Kampanjedetaljer-delen skriver du inn følgende statistikk for kampanjen din:

  1. I Finansiert prosentandel-feltet skriver du inn prosentandelen av det totale målet for pengeinnsamlingen du har oppnådd.
  2. I Finansiert beløp-feltet skriver du inn dollarbeløpet du har oppnådd.
  3. I Antall bidragsytere-feltet skriver du inn antall bidragsytere som har bidratt til kampanjen din.
  4. I Prosjektets nettadresse-feltet skriver du inn nettadressen til nettstedet ditt for pengeinnsamling.
 2. Klikk på Lagre.

Vanlige spørsmål

Du kan legge til en liste med vanlige spørsmål på hjemmesiden din. Du kan bruke denne delen til å oppgi detaljer om kampanjen din for pengeinnsamling (hvis du har en) eller besvare spørsmål om produktene dine eller ordninger for levering og bytte.

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Vanlige spørsmål.

 3. I Overskrift-feltet skriver du inn en tittel for delen med vanlige spørsmål. Som standard er tittelen «Vanlige spørsmål».

 4. Utfør følgende trinn for å legge til et spørsmål:

  1. I Innhold-området klikker du på Vanlige spørsmål-delen for å utvide den.
  2. I Overskrift-feltet skriver du inn spørsmålet.
  3. I Tekst-feltet skriver du inn svaret.
 5. Gjenta trinn 4 til du har lagt til alle spørsmålene for Vanlige spørsmål-seksjonen.

 6. Klikk på Lagre.

Tekstkolonner med ikoner

I Tekstkolonner med ikoner-delen kan du gruppere informativ tekst med tilhørende ikoner. Du kan for eksempel beskrive hva som gjør merkevaren din spesiell, vise kundeanbefalinger eller fremheve hvor enkelt det er å handle i butikken din:

Tre kolonner med tekst som forklarer hvor enkelt det er å handle

Du kan velge fra hundrevis av Font Awesome 4.7.0-ikoner. For å vise et ikon skriver du inn ikonnavnet i Ikonnavn-feltet. Ikonet vises automatisk.

Slik legger du til en Tekstkolonner med ikoner-del:

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Tekstkolonner med ikoner.

 3. I Overskrift-feltet skriver du inn tittelen som skal vises over tekstkolonnene.

 4. Legg til en tekstkolonne med et ikon:

  1. Klikk på Beskriv en funksjon.
  2. I Ikonnavn-feltet skriver du inn navnet på ikonet du vil vise. For eksempel «bestikk» eller «handlekurv».
  3. I Tittel-feltet skriver du inn en tittel for tekstkolonnen.
  4. I Tekst-feltet skriver du inn brødteksten.
  5. Fra Beholderbredde-rullegardinlisten velger du en bredde for tekstkolonnen.
 5. Gjenta trinn 4 til du er ferdig med å legge til tekstkolonner.

 6. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en video fra YouTube eller Vimeo på startsiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

Slik legger du til en video på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Jumpstartklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Video.

 4. Skriv inn en overskrift for videoen din i Overskrift-feltet.

 5. Skriv inn delingskoblingen for videoen i Videokobling-feltet.

  En delingskobling for YouTube ser slik ut: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.

  En delingskobling for Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/281332510. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

 6. Angi fargen for overskriftteksten og spill av-knappen ved å velge Mørk eller Lys fra Tekstfarge-rullegardinmenyen.

 7. Legg til et forsidebilde for videoen din ved å klikke på Velg bilde. Klikk på Last opp for å laste opp et bilde fra datamaskinen. Klikk på Gratis bilder for å bruke et gratis arkivbilde fra Burst.

  Den anbefalte størrelsen for et forsidebilde er 1920 x 840 piksler.

 8. Klikk på Lagre.

Temainnstillinger Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse fargene og typografien i nettbutikken. Du kan også sette opp koblinger til kontoer på sosiale medier, redigere handlekurvinnstillinger og legge til et favicon.

Jumpstart inkluderer følgende temainnstillinger:

 • Farger
 • Typografi
 • Sosiale medier
 • Favorittikon
 • Butikkens kasse

Farger

Du kan velge farger for de ulike delene av nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Ved siden av Jumpstart klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Farger.

 4. For hver type innhold klikker du på fargekartet for å bruke fargevelgeren. Området Nylig valgt viser farger som nylig har blitt valgt for temaet ditt. Området I bruk nå viser farger du bruker nå i andre deler av temaet ditt

  Du kan sette fargen til gjennomsiktig ved å klikke på Ingen.

 5. Klikk på Lagre.

Typografi

Du kan angi skrifttypens stil og størrelse for teksten i nettbutikken.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Ved siden av Jumpstart klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Typografi.

 4. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren.

 5. Utforske skrifttyper ved hjelp av søkefeltet eller ved å klikke på Last inn mer.

  Du finner alle tilgjengelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klikk på navnet til skrittypen du vil endre.

 7. Du kan endre skrifttypen til en annen stil, f.eks. fet eller kursiv, ved å klikke på Vanlig. Klikk deretter på stilen du bil bruke og deretter på Velg.

 8. Klikk på Lagre.

Favorittikon

Du kan laste opp et favorittikon – eller et «favicon» – som kan hjelpe med merkevarebygging av nettbutikken din ved å vise logoen din på følgende steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker.

Den beste bildestørrelsen for favicon for Jumpstart er 32 x 32 piksler.

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Favorittikon.

 3. I Favorittikon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Klikk på Lagre.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier.

For å tilpasse innstillingene for sosiale medier:

 1. Ved siden av Jumpstartklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Sosiale medier.

 4. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 5. I Sosiale kontoer-området skriver du inn koblingene til kontoene i de oppgitte feltene for å legge til koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Oppgi fullstendige koblinger, for eksempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Koblinger til kontoene dine på sosiale medier vises i bunnteksten til nettbutikken din.

 6. Klikk på Lagre.

Butikkens kasse

I denne delen kan du tilpasse kassen til butikken din. Klikk her for å få mer informasjon om butikkens betalingsside.

Kobling til deler av hjemmesiden

For å gjøre det enklere for kunder å navigere på hjemmesiden din kan du legge til interne koblinger i de forskjellige delene av hjemmesiden. For å legge til interne koblinger i en meny på hjemmesiden angir du koblingtypen til Nettadresse og bruker koblingadressene nedenfor som destinasjon:

Koble adresser til ulike seksjoner på hjemmesiden din.
Hjemmesidedel Koblingsadresse
Bilde og video /#home-video
Bilde med tekst /#home-imagebox
Tekstkolonner med ikoner /#home-features
Rik tekst /#home-page
Kampanje for folkefinansiering /#home-kickstarter
Vanlige spørsmål /#home-faq
Lysbildefremvisning /#home-slideshow
Produkt /#home-product
Nylige blogginnlegg /#home-blog
Logoliste /#home-clients

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis