Minimal

Minimal er et responsivt tema med bredt oppsett som ser bra ut på alle enheter. Med en rekke funksjoner som er designet til å gi deg fullstendig fleksibilitet, kan du tilpasse butikken din med ytterligere alternativer for oppsett, produktvisninger, samlingvisninger, navigasjonsstiler og typografivalg.

Eksempel på nettbutikk som bruker Minimal

Temaredaktør

Bruk temaredigering til å tilpasse temaet. Verktøyslinjen i temaredigereren er delt inn i Seksjoner og Temainnstillinger.

Du kan bruke seksjoner til å modifisere innholdet og oppsettet til de ulike sidene i butikken din. Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse butikkens skrifttyper og farger, foreta endringer i koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger.

Seksjoner er egendefinerbare blokker med innhold fra ulike sider på nettbutikken din.

 • Hjemmesideseksjoner inkluderer funksjoner som f.eks. en lysbildeserie eller en registreringsfunksjon for nyhetsbrevet, som du kan legge til, flytte eller fjerne. Du kan ha opptil 25 seksjoner på hjemmesiden.

 • Hver type har sine egne seksjoner. For eksempel fastslår produktside-seksjonen oppsettet til hver produktside i nettbutikken din.

 • Sideseksjoner hører alltid til i spesifikke steder i nettbutikken. Du kan tilpasse sideseksjonene, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema inkluderer faste seksjoner som f.eks. topp- og bunntekst, som vises på alle sidene i nettbutikken.

Du kan lese mer om Minimal sine unike utvalg av seksjoner og hvordan du tilpasser dem slik at de passer til virksomeheten din.

Minimal inkluderer følgende statiske deler:

 • Overskrift

 • Bunntekst
 • Produktsider
 • Samlingsider
 • Samlingsliste-side
 • Blogg
 • Artikkel
 • Handlekurvside

Dynamiske seksjoner

Du kan legge til, flytte og fjerne disse seksjonene for å tilpasse hjemmesidens oppsett. Hvert tema har et unikt sett med seksjoner du kan velge fra.

Minimal inkluderer følgende dynamiske deler:

 • Blogginnlegg

 • Samlingsliste
 • Fremhevet samling
 • Galleri
 • Bilde med tekst
 • Lysbildefremvisning
 • Utvalgt produkt
 • Nyhetsbrev
 • Kart
 • Rik tekst
 • Video
 • Tilpasset HTML

Overskrift

Du kan legge til et tilpasset logobilde i butikkens overskrift. Det beste formatet er en .png-fil med gjennomsiktig bakgrunn. Logobilder bør være 450 x 200 piksler. Du kan endre størrelsen til logobildet ved å redusere bredden.

Med Minimal kan du også skrive en melding for kundene dine som vises øverst på butikksiden din.

Meldingen din er helt egendefinert og kan inkludere kontaktinformasjon, informasjon om butikkhendelser eller salg eller butikkens slagord eller merkevaremelding.

Slik tilpasser du overskriftdeler:

 1. Klikk på Seksjoner.

 2. Klikk på Overskrift.

 3. I Logo-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Skriv inn logoens bredde i Tilpasset logobredde (i piksler)-feltet.

 2. I Hovedmeny-området velger du navigasjonsmenyen du vil vise i butikkens overskrift, fra Meny-listen.

 3. Hvis du vil vise navigasjonsmenyen under butikkens logo, merker du av for Midtstill hovedmenyen under logoen.

 4. Hvis du vil justere butikkens logo til venstre på siden, merker du av for Venstrejuster logoen.

 5. Hvis du vil vise en liten linje under overskriften, merker du av for Vis skillelinjer i overskriften.

 6. I Topplinje-delen skriver du inn den egendefinerte meldingen din i Tekst for topplinje-feltet.

 7. Hvis du vil vise et søkefelt i overskriften, merker du av for Vis søkefelt.

 8. Klikk på Lagre.

Bunntekst

I bunntekstseksjonen kan du redigere innholdet som vises nederst på hver side i butikken din. Du kan legge til følgende funksjoner i bunnteksten:

 • betalingsikoner
 • ikoner for sosiale medier
 • registrering for nyhetsbrev
 • egendefinert tekst
 • en kobling til det siste blogginnlegget ditt
 • en meny

Bunntekstdelen av et nettsted som viser en meny, registrering for nyhetsbrev, tekst om opphavsrett og betalingsikoner.

Slik tilpasser du bunntekstdeler:

 1. Ved siden av Minimalklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Bunntekst.

 4. Legg til betalingsikoner, for eksempel Mastercard eller PayPal, i bunnteksten ved å merke av for Betalingsikoner.

 5. Legg til opptil 6 innholdsblokker for bunntekten din i Innhold-området:

- Legg til en innholdsblokk ved å klikke på Legg til innhold. Velg blokktypen fra følgende alternativer: - Meny - Ikoner for sosiale medier - Registrering for nyhetsbrev - Siste blogginnlegg - Tekst

- Flytt en innholdsblokk ved å klikke på ⁞⁞-ikonet og dra blokken til et annet sted. - Fjern en innholdsblokk ved å klikke på blokken og deretter på Fjern innhold.
- Tilpass en innholdsblokk ved å klikke på blokken og redigere innstillingene.

 1. Klikk på Lagre.

Produktsider

I Produktsider-seksjonen kan du legge til eller fjerne disse elementene:

 • Produktmerket eller leverandøren
 • En mengdevelger
 • Bildezoom
 • Faner i produktbeskrivelsen
 • Ikoner for deling på sosiale medier
 • Relaterte produkter
 • En dynamisk knapp for å gå til kassen
 • Produktanbefalinger

Du kan også angi posisjonen til miniatyrbildene dine og velge størrelsen til variantvelgeren, Legg i handlekurv-knappen og den dynamiske knappen for å gå til kassen.

Slik redigerer du innstillingene for produktsider:

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Produktsider.

 4. Merk av for Vis produktleverandør for å vise produktmerket eller leverandøren. Du må legge til en leverandør til produktet for å vise en merkevare eller leverandør.

 5. Merk av for Vis mengdevelger for å vise en mengdevelger.

 6. Fra Zoomtype-listen velger du Lightbox, Zoom inn eller Ingen zoom for å velge type bildezoom for det utvalgte bildet.

 7. Fra Posisjon for miniatyrbilde av produkt-rullegardinmenyen velger du Til høyre for hovedbilde eller Under hovedbilde for å angi posisjonen til miniatyrbildene av produkter.

 8. Gjør disse oppgavene for å bruke faner i produktbeskrivelsen:

  1. Merk av for Vis en fane ved siden av produktbeskrivelsen. Dette viser produktbeskrivelsen i én fane og ytterligere innhold, for eksempel diagram med størrelse eller bytteordninger, i en annen fane.
  2. I Faneinnhold-området klikker du på Velg side og velger en side med innhold du vil vise i den andre fanen.
 9. Merk av for Aktiver produktdeling for å vise ikoner for deling på sosiale medier.

 10. Gjør følgende oppgaver for å vise en del med relaterte produkter nederst på siden:

  1. Merk av for Aktiver relaterte produkter.
  2. Merk av for Vis leverandør for å vise produktmerket eller leverandøren for relaterte produkter.
  3. Merk av for Vis salgssirkel for å vise et salgsikon for relaterte produkter som er på tilbud.
  4. Merk av for Vis utsolgtsirkel for å vise et salgsikon for relaterte produkter som er utsolgt.
  5. Merk av for Midtstill tekst under produktbilder for å midtstille teksten for relaterte produkter.

  Samlingen som produktet tilhører, fastslår hvilke relaterte produkter som vises. For at relaterte produkter skal vises, må du opprette en samling for produktet eller legge det til i en eksisterende samling. Hvis produktet ikke er en del av en samling, vises ingen relaterte produkter.

 11. For å vise en dynamisk knapp for å gå til kassen merker du av for Vis dynamisk knapp for å gå til kassen.

 12. For å angi størrelsen til variantvelgeren, Legg i handlekurv-knappen og den dynamiske knappen for å gå til kassen velger du en størrelse fra Størrelse på variantvelger og knapper-rullegardinmenyen.

 13. Klikk på Lagre.

Legge til eller fjerne produktanbefalinger

Du kan vise anbefalte produkter på produktsidene for å gjøre det enklere for kunder å oppdage andre produkter de kan ha interesse av.

 1. Fra rullegardinmenyen i den øverste linjen velger du Produktsider.

 2. Klikk på Produktanbefalinger.

 3. Bruk avmerkingsboksen Vis dynamiske anbefalinger for å vise eller skjule produktanbefalinger på produktsidene.

 4. Valgfritt: For å endre tittelen som vises over de anbefalte produktene, skriver du inn en ny tittel i overskrift-feltet.

 5. Valgfritt: Velg hvordan produktanbefalingene vises ved å bruke avmerkingsboksene:

- Vis produktleverandør - Vis 'Salg'-sirkel - Sentrer tekst under produktbilder

 1. Klikk på Lagre.

Samlingsider

Minimal inkluderer disse innstillingene som lar deg tilpasse hvordan produkter vises i samlingsidene dine:

 • Vis eller skjul et salgsikon, et utsolgtikon og navnet på produktleverandøren

 • La kundene velge sorteringsalternativer og filtrere samlinger etter produkttagger

 • Velg hvorvidt teksten under hvert produktbilde er midtstilt eller venstrejustert.

Slik angir du hvordan samlinger vises:

 1. Naviger til en samlingside i redigeringsprogrammet for temaer.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Samlingsider-delen.

 4. Merk av for Vis produktleverandør for å vise produktleverandøren eller merkenavnet.

 5. Merk av for Vis sirkel for produktsalg for å vise et salgsikon.

 6. Merk av for Vis sirkel for utsolgt produkt for å vise et utsolgtikon.

 7. Merk av for Aktiver sortering av samling for å la kunder velge en sorteringsrekkefølge for produkter i samlingen.

 8. Merk av for Aktiver filtrering etter produkttagg for å la kunder filtrere resultater som vises, etter produkttagg.

 9. Merk av for Midtstill tekst under produktbilder for å vise tekst direkte under et produktbilde.

 10. Klikk på Lagre.

Blogg

Hvis du fremhever blogginnlegg fra flere forfattere, vil du kanskje vise forfatternavnet automatisk for hvert blogginnlegg.

Slik viser du forfatteren av blogginnlegget:

 1. Naviger til en bloggside i redigeringsprogrammet for temaer.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Blogg-delen.

 4. Merk av for Vis forfatter av blogginnlegg.

 5. Klikk på Lagre.

Handlekurvside

Med Minimal kan kundene dine skrive inn instruksjoner med bestillingen sin ved å aktivere bestillingsmerknader på handlekurvsiden.

Slik aktiverer du bestillingsmerknader:

 1. Naviger til en handlekurvside i redigeringsprogrammet for temaer ved å legge til et produkt i handlekurven.

 2. Klikk på Seksjoner-fanen.

 3. Klikk på Handlekurvside-seksjonen.

 4. Merk av for Aktiver bestillingsmerknader.

 5. Klikk på Lagre.

Fremhevet samling

Du kan fremheve en samling på hjemmesiden din. Fremheving av samling kan gjøre det enklere å fremme salg og nye samlinger.

Slik viser du en samling på hjemmesiden:

 1. Klikk på Seksjoner-fanen.

 2. Klikk på Fremhevet samling-seksjonen.

 3. Hvis du vil endre teksten som vises over samlingen, skriver du inn teksten i Overskrift-feltet.

 4. Fra Samling-listen velger du samlingen du vil vise. For å legge til en samling klikker du på Legg til samling-koblingen for å åpne Opprett samling-siden i en ny fane.

 5. Fra Produkter per rad-listen velger du hvor mange produkter du vil vise i hver rad.

 6. Fra Rader-listen velger du antall produktrader du vil vise.

 7. Hvis du vil vise leverandøren eller merkenavnet under hvert produktbilde, merker du av for Vis produktleverandør.

 8. Hvis du vil vise en sirkel på produkter som er på tilbud, merker du av for Vis sirkel for produktsalg.

 9. Hvis du vil vise en sirkel på produkter som er utsolgt, merker du av for Vis sirkel for utsolgt produkt.

 10. Hvis du vil midtstille produkttekst, merker du av for Midtstill tekst under produktbilder.

 11. Klikk på Lagre.

Lysbildefremvisning

Du kan opprette en lysbildefremvisning som roterer opptil seks bilder på hjemmesiden.

Lysbildeseksjonen på det minimale temaet

Den anbefalte størrelsen for lysbildene er 1280 x 460 piksler.

Lysbildeseksjonen inkluderer følgende innstillinger:

 • Lysbildehøyde – Angi høyden til lysbildefremvisningen. Velg Tilpass etter første bilde for å basere høyden til lysbildefremvisningen på høyden til det første bildet.
 • Automatisk rotering av lysbilder – Angi at lysbildefremvisningen spilles av automatisk.
 • Endre lysbilde hvert – Velg hvor ofte lysbildene endres.
 • Overgangseffekt – Velg om du vil at bildene skal gli inn eller gå bort gradvis.
 • Tekststørrelse – Angi størrelse til teksten i lysbildefremvisningen.
 • Bilde – Legg til et lysbilde i lysbildefremvisningen.
 • Bildeposisjon – Velg det viktigste bildeområdet, slik at det blir fokusert på i lysbildefremvisningen.
 • Opasitet for overlegg – Angi skyggen til bildeoverlegget. Et overlegg gjør bildene dine mørkere og kan gjøre det lettere å lese tekst i lysbildefremvisningen.
 • Tekstfarge – Angi fargen til tekst i lysbildefremvisningen.
 • Tekstinnretting – Rett inn teksten i forhold til lysbildene.
 • Overskrift – Legg til en overskrift for lysbildet.
 • Knappetikett – Legg til en knapp med etikett på lysbildet.
 • Knappkobling – Koble knappen til en annen del av nettbutikken.

Legg til en lysbildefremvisning på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Minimalklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Lysbildefremvisning.

 3. Bruk innstillingene for å tilpasse lysbildefremvisningen.

 4. Klikk på Lagre.

Nyhetsbrev

Du kan legge til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden. På den måten kan du samle inn kunders e-postadresser for markedsføringskampaner via e-post. Du kan lese mer om e-postmarkedsføring på Shopify-bloggen.

Nyhetsbrev-seksjonen på et nettsted. Dette er et felt der kunder kan oppgi en e-postadresse og en knapp merket «Abonner».

Slik legger du til registrering for nyhetsbrev på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Minimalklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Nyhetsbrev.

 4. Skriv inn en overskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Overskrift-feltet. Standardoverskriften er «Abonner på nyhetsbrevet vårt».

 5. Skriv inn en underoverskrift for registrering for nyhetsbrevet ditt i Undertekst-feltet. Standardteksten er «Kampanjer, nye produkter og salg. Direkte til innboksen din.»

 6. Angi bakgrunnsfargen for delen med registrering for nyhetsbrev ved å klikke på Bakgrunnsfarge-kartet og velge en farge.

 7. Klikk på Lagre.

Video

Du kan legge til en video fra YouTube eller Vimeo på startsiden din. Videoer kan engasjere kunder og skape interesse for forretningen din.

Slik legger du til en video på hjemmesiden din:

 1. Ved siden av Minimalklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Seksjoner.

 3. Klikk på Legg til seksjon > Video.

 4. Skriv inn en overskrift for videoen din i Overskrift-feltet.

 5. Skriv inn delingskoblingen for videoen i Videokobling-feltet.

  En delingskobling for YouTube ser slik ut: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en YouTube-video i denne YouTube-hjelpeartikkelen.

  En delingskobling for Vimeo ser slik ut: https://vimeo.com/281332510. Du kan finne ut hvordan du kopierer delingskoblingen for en Vimeo-video i denne Vimeo-hjelpeartikkelen.

 6. Klikk på Lagre.

Tilpasset HTML

I Tilpasset HTML-seksjonen kan du bruke HTML-kode til å lage tilpasset innhold til hjemmesiden din. Du kan for eksempel bruke HTML til å formatere tekstblokker, opprette tabeller eller legge inn innhold fra et eksternt nettsted.

Slik legger du til tilpasset HTML på hjemmesiden:

 1. Ved siden av Minimalklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Deler.

 3. Klikk på Legg til del.

 4. I området Avansert oppsett klikker du på Egendefinert HTML > Legg til.

 5. Klikk på Egendefinert HTML og angi HTML-koden du vil legge til hjemmesiden.

 6. Klikk på Lagre.

Temainnstillinger

Du kan bruke temainnstillingene til å tilpasse fargene og typografien i nettbutikken. Du kan også sette opp koblinger til kontoer på sosiale medier, redigere handlekurvinnstillinger og legge til et favorittikon.

Minimal inkluderer følgende temainnstillinger:

 • Oppsett
 • Farger
 • Typografi
 • Sosiale medier
 • Favorittikon
 • Butikkens kasse

Oppsett

Med Minimal kan du endre maksimal bredde for butikken din fra 1030 piksler til et bredt oppsett på 1340 piksler. Med et bredere oppsett du vise større bilder, men teksten din blir også strukket.

Bruk et bredere oppsett hvis du vil fokusere på grafikk fremfor tekst.

Slik endrer du bredden for oppsett:

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Oppsett.

 3. Merk av for Aktiver bredt oppsett.

Farger

Du kan velge farger for de ulike delene av nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Ved siden av Minimal klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Farger.

 4. For hver type innhold klikker du på fargekartet for å bruke fargevelgeren. Området Nylig valgt viser farger som nylig har blitt valgt for temaet ditt. Området I bruk nå viser farger du bruker nå i andre deler av temaet ditt

  Du kan sette fargen til gjennomsiktig ved å klikke på Ingen.

 5. Klikk på Lagre.

Typografi

Du kan angi skrifttypens stil og størrelse for teksten i nettbutikken.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Ved siden av Minimal klikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Typografi.

 4. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren.

 5. Utforske skrifttyper ved hjelp av søkefeltet eller ved å klikke på Last inn mer.

  Du finner alle tilgjengelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klikk på navnet til skrittypen du vil endre.

 7. Du kan endre skrifttypen til en annen stil, f.eks. fet eller kursiv, ved å klikke på Vanlig. Klikk deretter på stilen du bil bruke og deretter på Velg.

 8. Klikk på Lagre.

Favorittikon

Du kan laste opp et favorittikon – eller et «favicon» – som kan hjelpe med merkevarebygging av nettbutikken din ved å vise logoen din på følgende steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker.

Slik laster du opp et favicon:

 1. Klikk på Temainnstillinger-fanen.

 2. Klikk på Favorittikon.

 3. I Favorittikon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

- Klikk på Bibliotek-fanen for å velge et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator. - Klikk på Bibliotek-fanen og deretter på plussknappen for å velge et bilde fra datamaskinen du bruker.

 1. Klikk på Lagre.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier.

For å tilpasse innstillingene for sosiale medier:

 1. Ved siden av Minimalklikker du på Tilpass.

 2. Klikk på Temainnstillinger.

 3. Klikk på Sosiale medier.

 4. For å laste opp et bilde for deling på sosiale medier, klikker du på Velg bilde eller Utforsk gratisbilder i Bilde for deling på sosiale medier-området.

 5. I Kontoer-området skriver du inn koblingene til kontoene i de oppgitte feltene for å legge til koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Oppgi fullstendige koblinger, for eksempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Koblinger til kontoene dine på sosiale medier vises i bunnteksten til nettbutikken din.

 6. Du kan legge til knapper for deling av produkter og blogginnlegg på sosiale medier ved å merke av noen eller alle avmerkingsboksene i Delingsalternativer-området.

  Du kan legge til disse knappene for deling:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Fest i Pinterest (ikke tilgjengelig for deling av blogginnlegg)

 1. Fra Knappestil-menyen velger du Fullstendig merket eller Bare logo for å endre stilen til delingsknappene.

 2. Klikk på Lagre.

Butikkens kasse

I denne delen kan du tilpasse kassen til butikken din. Klikk her for å få mer informasjon om butikkens betalingsside.

Bildetips

Optimal størrelse for produktbilder

Bilder med høyere oppløsning ser bedre og mer profesjonelle ut i Minimal-temaet. Derfor anbefaler vi at du går for bilder som er minst 1024 x 1024 piksler. Bildene dine kan være opptil 2048 x 2048 piksler.

Veldig store bilder er spesielt viktige hvis du vil bruke funksjonen til å zoome inn. For å aktivere den funksjonen klikker du på Deler-fanen og angir Zoometype for bilde til Zoom inn i Produktsider-delen.

Når produktbilder vises side ved side på samlingsider, kan de ha ulike størrelser. For å sørge for at bildene dine skal vises i samme størrelse, må du bruke samme bredde-til-høyde-forhold for alle bildene du laster opp, som skal bli fremhevede bilder for produktene dine.

Hvis det primære produktbildet på produktsiden din ser for lite ut – til tross for at du har forsøkt å laste opp bilder med høy oppløsning – går du til Temainnstillinger-fanen og fjerner merkingen av Aktiver bredt oppsett-avmerkingsboksen i Oppsett-delen.

Hvis det ikke fungerer, går du til Produktsider-delen i Deler-fanen og angir Posisjon for produktminiatyrbilde til Til høyre for hovedbilde.

Legg til en rullegardinmeny

Du må opprette menyer i Navigasjon-siden din for å legge til rullegardinmenyer i hovedmenyen din. Denne artikkelen viser hvordan du gjør det.

Produkttips

Legg til et salgsmerke for produkter

Angi en «sammeligningspris» som er høyere enn prisen på produktvariantene dine. Hvis et produkt for øyeblikket er til salgs på den måten, vises merket automatisk over produktbildet i samlingsidene dine.

Hvis det ikke gjør det, dobbeltsjekker du at funksjonen for salgsmerket er slått på ved å gå til Deler-fanen og se i Samlingside-delen.

Legg til et Utsolgt-overlegg på utsolgte produkter

Gå til Deler-fanen og merk av for Vis sirkel for utsolgt produkt-avmerkingsboksen i Samlingsider-delen.

Tips for hjemmesiden

Aktiver et bredere oppsett

Gå til Temainnstillinger-fanen og merk av i Aktiver bredt oppsett-avmerkingsboksen i Oppsett-delen.

Lagre endringene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis